- Project Runeberg -  Bibeln /
Nehemja, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Nehemja, 4 Kapitlet

            Svårigheter vid bygget.

 1. När nu Sanballat hörde att vi höllo på att bygga upp muren,
   vredgades han och blev högeligen förtörnad. Och han bespottade
   judarna
 2. och talade så inför sina bröder och inför Samariens krigsfolk:
   »Vad är det dessa vanmäktiga judar göra? Skall man låta dem
   hållas? Skola de få offra? Skola de kanhända i sinom tid
   fullborda sitt verk? Skola de kunna giva liv åt stenarna i
   grushögarna, där de ligga förbrända?»
 3. Och ammoniten Tobia, som stod bredvid honom sade: »Huru de än
   bygga, skall dock en räv komma deras stenmur att rämna, blott
   han hoppar upp på den.»

 4. Hör, vår Gud, huru föraktade vi äro. Låt deras smädelser falla
   tillbaka på deras egna huvuden. Ja, låt dem bliva utplundrade i
   ett land dit de föras såsom fångar.
 5. Överskyl icke deras missgärningar, och låt deras synd icke varda
   utplånad ur din åsyn, eftersom de hava varit de byggande till
   förargelse.

 6. Och vi byggde på muren, och hela muren blev hopfogad till sin
   halva höjd; och folket arbetade med gott mod.

 7. Men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och
   asdoditerna hörde att man alltjämt höll på med att laga upp
   Jerusalems murar, och att rämnorna begynte igentäppas, då blevo
   de mycket vreda.
 8. Och de sammansvuro sig allasammans att gå åstad och angripa
   Jerusalem och störa folket i deras arbete.
 9. Då bådo vi till vår Gud; och vi läto hålla vakt mot dem både dag
   och natt för att skydda oss mot dem.
 10. Men judarna sade: »Bärarnas kraft sviker, och gruset är alltför
   mycket; vi förmå icke mer att bygga på muren.»
 11. Våra ovänner åter sade: »Innan de få veta eller se något, skola
   vi stå mitt ibland dem och dräpa dem; så skola vi göra slut på
   arbetet.»
 12. När nu de judar som bodde i deras grannskap kommo och från alla
   håll uppmanade oss, väl tio gånger, att vi skulle draga oss
   tillbaka till dem,
 13. då ställde jag upp folket i de lägsta och mest öppna delarna av
   staden bakom muren; jag ställde upp dem efter släkter, med sina
   svärd, spjut och bågar.
 14. Och sedan jag hade besett allt, stod jag upp och sade till
   ädlingarna och föreståndarna och det övriga folket: »Frukten
   icke för dem; tänken på Herren, den store och fruktansvärde, och
   striden för edra bröder, edra söner och döttrar, edra hustrur
   och edra hus.»

 15. Sedan våra fiender sålunda hade fått förnimma att saken var oss
   bekant, och att Gud hade gjort deras råd om intet, kunde vi alla
   vända tillbaka till muren, var och en till sitt arbete.
 16. Från den dagen var ena hälften av mina tjänare sysselsatt med
   arbetet, under det att andra hälften stod väpnad med sina spjut,
   sköldar, bågar och pansar, medan furstarna stodo bakom hela Juda
   hus.
 17. De som byggde på muren och de som lassade på och buro bördor
   gjorde sitt arbete med den ena handen, och med den andra höllo
   de vapnet.
 18. Och de som byggde hade var och en sitt svärd bundet vid sin
   länd, under det att de byggde; och bredvid mig stod en
   basunblåsare.
 19. Jag hade nämligen sagt till ädlingarna och föreståndarna och det
   övriga folket: »Arbetet är stort och vidsträckt, och vi äro
   spridda över muren, långt ifrån varandra.
 20. Där I nu hören basunen ljuda, dit skolen I församla eder till
   oss; vår Gud skall strida för oss.»
 21. Så gjorde ock vi vårt arbete, under det att hälften av folket
   stod väpnad med sina spjut från morgonrodnadens uppgång, till
   dess att stjärnorna kommo fram.
 22. Vid samma tid sade jag ock till folket att var och en med sin
   tjänare skulle stanna över natten inne i Jerusalem, så att vi om
   natten kunna hava dem till vakt och om dagen till arbete.
 23. Och varken jag eller mina bröder eller mina tjänare eller de som
   gjorde vakt hos mig lade av kläderna; vapnen höllos av var och
   en för lika nödvändiga som vatten.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/16_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free