- Project Runeberg -  Bibeln /
Nehemja, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
 1. Följande namn stodo på skrivelserna som buro sigillen: Nehemja,
   ståthållaren, Hakaljas son, och Sidkia,
 2. Seraja, Asarja, Jeremia,
 3. Pashur, Amarja, Malkia,
 4. Hattus, Sebanja, Malluk,
 5. Harim, Meremot, Obadja,
 6. Daniel, Ginneton, Baruk,
 7. Mesullam, Abia, Mijamin,
 8. Maasja, Bilgai, Semaja; dessa voro prästerna.
 9. Och leviterna voro: Jesua, Asanjas son, Binnui, av Henadads barn,
   Kadmiel,
 10. så ock deras bröder: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
 11. Mika, Rehob, Hasabja,
 12. Sackur, Serebja, Sebanja,
 13. Hodia, Bani och Beninu.
 14. Folkets huvudmän voro: Pareos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
 15. Bunni, Asgad, Bebai,
 16. Adonia, Bigvai, Adin,
 17. Ater, Hiskia, Assur,
 18. Hodia, Hasum, Besai,
 19. Harif, Anatot, Nobai,
 20. Magpias, Mesullam, Hesir,
 21. Mesesabel, Sadok, Jaddua,
 22. Pelatja, Hanan, Anaja,
 23. Hosea, Hananja, Hassub,
 24. Hallohes, Pilha, Sobek,
 25. Rehum, Hasabna, Maaseja,
 26. Ahia, Hanan, Anan,
 27. Malluk, Harim och Baana.

 28. Och det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna,
   sångarna, tempelträlarna och alla de som hade avskilt sig från de
   främmande folken och vänt sig till Guds lag, så ock deras hustrur,
   söner och döttrar, alla som hade kommit till moget förstånd,
 29. dessa slöto sig till sina förnämligare bröder och gingo ed och
   svuro att de skulle vandra efter Guds lag, den som hade blivit
   given genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla och göra
   efter alla HERRENS, vår HERRES, bud och rätter och stadgar,
 30. att vi icke skulle giva våra döttrar åt de främmande folken, ej
   heller taga deras döttrar till hustrur åt våra söner.
 31. Och när de främmande folken förde in handelsvaror eller något slags
   säd till salu på sabbatsdagen, skulle vi icke köpa det av dem på
   sabbat eller helgdag; och vi skulle låta vart sjunde år vara friår
   och då avstå från alla slags krav.
 32. Och vi fastställde för oss den förpliktelsen att såsom vår gärd
   årligen erlägga en tredjedels sikel till tjänsten i vår Guds hus,
 33. nämligen till skådebröden, och till det dagliga brännoffret, och
   till offren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, och till
   tackoffren, och till syndoffren för Israels försoning, och till
   allt arbete i vår Guds hus.
 34. Och vi, prästerna, leviterna och folket, kastade lott angående
   vedoffret, huru man årligen skulle föra det till vår Guds hus på
   bestämda tider, efter våra familjer, för att antändas på HERRENS,
   vår Guds, altare, såsom det är föreskrivet i lagen.
 35. Och vi skulle årligen föra till HERRENS hus förstlingen av vår
   mark, och förstlingen av all frukt på alla slags träd,
 36. och de förstfödda av våra söner och av vår boskap, såsom det är
   föreskrivet i lagen; vi skulle föra till vår Guds hus de förstfödda
   både av våra fäkreatur och av vår småboskap, till prästerna som
   gjorde tjänst i vår Guds hus.
 37. Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergärder, så ock av allt
   slags trädfrukt, av vin och olja skulle vi föra till prästerna, in
   i kamrarna i vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna;
   ty det var leviterna som skulle uppbära tionden i alla de städer
   vid vilka vi brukade jorden.
 38. Och en präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna, när
   leviterna uppburo tionden; och själva skulle leviterna föra tionden
   av sin tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar.
 39. Ty såväl de övriga israeliterna som Levi barn skulle föra sin
   offergärd av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens
   kärl och de tjänstgörande prästerna, ävensom dörrvaktarna och
   sångarna voro. Alltså skulle vi icke försumma vår Guds hus.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/16_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free