- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 7 Kapitlet

          Dom över skrymtaktig gudstjänst.

 1. Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN; han sade:
 2. Ställ dig i porten till HERRENS hus, och predika där detta ord
   och säg: Hören HERRENS ord, I alla av Juda, som gån in genom
   dessa portar för att tillbedja HERREN.
   >Jer. 26,2.
 3. Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Bättren edert leverne och
   edert väsende, så vill jag låta eder bo kvar på denna plats.
   >Jer. 18,11. 26,13.
 4. Förliten eder icke på lögnaktigt tal, när man säger: »Här är
   HERRENS tempel, HERRENS tempel, HERRENS tempel!»
   >Mik. 3,11.
 5. Nej, om I bättren edert leverne och edert väsende, om I dömen
   rätt mellan man och man,
 6. om I upphören att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan,
   att utgjuta oskyldigt blod på denna plats och att följa efter
   andra gudar, eder själva till olycka,
   >2 Mos. 22,21 f. Jer. 22,3.
 7. då vill jag för evärdliga tider låta eder bo på denna plats, i
   det land som jag har givit åt edra fäder.

 8. Men se, I förliten eder på lögnaktigt tal, som icke kan hjälpa.
 9. Huru är det? I stjälen, mörden och begån äktenskapsbrott, I
   svärjen falskt, I tänden offereld åt Baal och följen efter andra
   gudar, som I icke kännen;
   >Hos. 4,2.
 10. sedan kommen I hit och träden fram inför mitt ansikte i detta
   hus, som är uppkallat efter mitt namn, och sägen: »Med oss är
   ingen nöd» -- för att därefter fortfara med alla dessa
   styggelser.
 11. Hållen I det då för en rövarkula, detta hus, som är uppkallat
   efter mitt namn? Ja, sannerligen, också jag anser det så, säger
   HERREN.
   >Jes. 56,7. Matt. 21,13. Mark. 11,17. Luk. 19,46.
 12. Gån bort till den plats i Silo, där jag först lät mitt namn bo,
   och sen huru jag har gjort med den, för mitt folk Israels
   ondskas skull.
   >Jos. 18,1. 1 Sam. 4,8 f., 11. Ps. 78,60.
 13. Och eftersom I haven gjort alla dessa gärningar, säger HERREN,
   och icke haven velat höra, fastän jag titt och ofta har talat
   till eder, och icke haven velat svara, fastän jag har ropat på
   eder,
   >2 Kon. 17,13 f. Ords. 1,24 f. Jes. 65,12. 66,4. Jer. 25,4 f.
 14. därför vill jag nu med detta hus, som är uppkallat efter mitt
   namn, och som I förliten eder på, och med denna plats, som jag
   har givit åt eder och edra fäder, göra såsom jag gjorde med
   Silo.
   >2 Krön. 7,16. Ps. 132,13. Jer. 26,6, 9.
 15. Och jag skall kasta eder bort ifrån mitt ansikte, såsom jag har
   bortkastat alla edra bröder all Efraims släkt.
   >2 Kon. 17,23. 21,18 f. 24,20.

 16. Så må du nu icke bedja för detta folk eller frambära någon
   klagan och förbön för dem eller lägga dig ut för dem hos mig, ty
   jag vill icke höra dig.
   >Jer. 11,14. 14,11.
 17. Ser du icke vad de göra i Juda städer och på Jerusalems gator?
 18. Barnen samla tillhopa ved, fäderna tända upp eld och kvinnorna
   knåda deg, allt för att baka offerkakor åt himmelens drottning;
   och drickoffer utgjuta de åt andra gudar, mig till sorg.
   >Jer. 44,17 f.
 19. Men är det då mig som de bereda sorg därmed, säger HERREN, och
   icke fastmer sig själva, så att de komma på skam?
 20. Därför säger Herren, HERREN så: Se, min vrede och förtörnelse
   skall utgjuta sig över denna plats, över både människor och
   djur, över både träden på marken och frukten på jorden; och den
   skall brinna och icke bliva utsläckt.

 21. Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Läggen edra brännoffer
   tillhopa med edra slaktoffer och äten så kött.
 22. Ty på den tid då jag förde edra fäder ut ur Egyptens land gav
   jag dem icke någon befallning eller något bud angående
   brännoffer och slaktoffer;
   >1 Sam. 15,22 f. Jes 1,11. Jer. 6,20. Am. 5,21 f. Mik. 6,7 f.
 23. utan detta var det bud jag gav dem: »Hören min röst, så vill jag
   vara eder Gud, och I skolen vara mitt folk; och vandren i allt
   på den väg som jag bjuder eder, på det att det må gå eder väl.»
   >2 Mos. 19,5. 3 Mos. 26,12. 5 Mos. 6,3. 10,12 f.
 24. Men de ville icke höra eller böja sitt öra till mig, utan
   vandrade efter sina egna rådslag, i sina onda hjärtans hårdhet,
   och veko tillbaka i stället för att gå framåt.
   >Jer. 11,8. 16,12. 17,23.
 25. Allt ifrån den dag då edra fäder drogo ut ur Egyptens land ända
   till nu har jag dag efter dag, titt och ofta, sänt till eder
   alla mina tjänare profeterna.
   >2 Krön. 36,15 f.
 26. Men man ville icke höra mig eller böja sitt öra till mig; de
   voro hårdnackade och gjorde ännu mer ont än deras fäder.
 27. Och om du än säger dem allt detta, så skola de dock icke höra
   dig; och om du än ropar till dem, så skola de dock icke svara
   dig.
 28. Säg därför till dem: »Detta är det folk som icke vill höra
   HERRENS, sin Guds, röst eller taga emot tuktan. Sanningen är
   försvunnen och utrotad ur deras mun.»

 29. Skär av dig ditt huvudhår och kasta det bort, och stäm upp en
   klagosång på höjderna. Ty HERREN har förkastat och förskjutit
   detta släkte, som har uppväckt hans vrede.
 30. Juda barn hava ju gjort vad ont är i mina ögon, säger HERREN; de
   hava satt upp sina styggelser i det hus som är uppkallat efter
   mitt namn, och de hava så orenat det.
 31. Och Tofethöjderna i Hinnoms sons dal hava de byggt upp, för att
   där uppbränna sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig
   har bjudit eller ens tänkt mig något sådant.
   >3 Mos. 18,21. 5 Mos. 18,10. 2 Kon. 23,10. 2 Krön. 33,6. Jer. 19,5 f.
 32. Se, därför skola dagar komma, säger HERREN, då man icke mer
   skall säga »Tofet» eller »Hinnoms sons dal», utan »Dråpdalen»,
   och då man skall begrava i Tofet, därför att ingen annan plats
   finnes.
   >Jer. 19,11.
 33. Ja, detta folks döda kroppar skola bliva mat åt himmelens fåglar
   och markens djur, och ingen skall skrämma bort dem.
   >Jer. 34,20.
 34. Och i Juda städer och på Jerusalems gator skall jag göra slut på
   fröjderop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud, ty
   landet skall bliva ödelagt.
   >Jes. 24,7. Jer. 16,9. 25,10. 33,11. Hes. 26,13. Hos. 2,11. Bar. 2,23.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free