- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 36 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 36 Kapitlet

        Jeremia låter uppteckna sina profetior.
          De brännas upp av Jojakim, men
          upptecknas på nytt. Profetia mot
                Jojakim.

 1. I Jojakims, Josias sons, Juda konungs, fjärde regeringsår kom
   detta ord till Jeremia från HERREN; han sade:
   >Jer. 25,1 f.
 2. Tag dig en bokrulle och teckna däri upp allt vad jag har talat
   till dig angående Israel och Juda och alla hednafolk, från den
   dag då jag först talade till dig i Josias tid ända till denna
   dag.
   >Jer. 30,2.
 3. Kanhända skall Juda hus, när de höra all den olycka som jag har
   i sinnet att göra dem, vända om, var och en från sin onda väg,
   och så skall jag förlåta dem deras missgärning och synd.
   >Jer. 26,3.

 4. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son; och efter
   Jeremias diktamen tecknade Baruk i en bokrulle upp alla de ord
   som HERREN hade talat till honom.
   >Jer. 32,12.
 5. Och Jeremia bjöd Baruk och sade: »Jag är själv under tvång, så
   att jag icke kan begiva mig till HERRENS hus.
 6. Men gå du dit; och ur den rulle som du har skrivit efter min
   diktamen må du därpå fastedagen läsa UPP HERRENS ord inför
   folket i HERRENS hus. Inför hela Juda, så många som komma in
   från sina städer, må du ock läsa upp dem.
 7. Kanhända skola de då bönfalla inför HERREN och vända om, var och
   en från sin onda väg. Ty stor är den vrede och förtörnelse som
   HERREN har uttalat över detta folk.»
 8. Och Baruk, Nerias son, gjorde alldeles såsom profeten Jeremia
   hade bjudit honom: i HERRENS hus läste han ur boken upp HERRENS
   ord.

 9. I Jojakims, Josias sons, Juda konungs, femte regeringsår, i
   nionde månaden, utlystes nämligen en fasta inför HERREN, vilken
   hölls av allt folket i Jerusalem och av allt det folk som från
   Juda städer hade kommit till Jerusalem.
 10. Då läste Baruk ur boken upp Jeremias ord; han läste upp dem i
   HERRENS hus, i sekreteraren Gemarjas, Safans sons, kammare på
   den övre förgården, vid ingången till nya porten på HERRENS hus,
   inför allt folket.
   >Jer. 26,10.
 11. När nu Mika; son till Gemarja, son till Safan, hade hört alla
   HERRENS ord uppläsas ur boken,
 12. gick han ned till konungshuset och in i sekreterarens kammare;
   där sutto då alla furstarna: sekreteraren Elisama, Delaja,
   Semajas son, Elnatan, Akbors son, Gemarja, Safans son, Sidkia,
   Hananjas son, och alla de andra furstarna.
 13. Och Mika omtalade för dem allt vad han hade hört Baruk läsa upp
   ur boken inför folket.
 14. Då sände alla furstarna Jehudi, son till Netanja, son till
   Selemja, Kusis son, åstad till Baruk och läto säga honom: »Tag
   med dig den rulle varur du har läst inför folket, och kom hit.»
   Och Baruk, Nerias son, tog rullen med sig och kom till dem.
 15. Då sade de till honom: »Sätt dig ned och läs den inför oss.»
   Och Baruk läste inför dem.
 16. När de då hörde allt som stod där, sågo de med förskräckelse på
   varandra och sade till Baruk: »Vi måste omtala för konungen allt
   som står här.»
 17. Och de frågade Baruk och sade: »Tala om för oss huru det skedde
   att du efter hans diktamen tecknade upp allt detta.»
 18. Baruk svarade dem: »Han dikterade för mig allt detta, och jag
   tecknade upp det i boken med bläck.»
 19. Då sade furstarna till Baruk: »Gå och göm dig, du jämte Jeremia,
   och låten ingen veta var I ären.»

 20. Därefter, sedan de hade lämnat rullen i förvar i sekreteraren
   Elisamas kammare, gingo de in till konungen på förgården och
   omtalade så allt för konungen.
 21. Då sände konungen Jehudi att hämta rullen; och denne hämtade den
   från sekreteraren Elisamas kammare. Sedan läste Jehudi upp den
   inför konungen och inför alla furstarna, som stodo omkring
   konungen.
 22. Konungen bodde då i vinterhuset, ty det var den nionde
   månaden. Och kolpannan stod påtänd framför honom;
 23. och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar han av
   rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan,
   ända till dess att hela rullen var förtärd av elden i kolpannan.
 24. Och varken konungen själv eller någon av hans tjänare blev
   förskräckt eller rev sönder sina kläder, när de hörde allt detta
   som upplästes.
   >2 Kon. 22,11.
 25. Och fastän Elnatan, Delaja och Gemarja bådo konungen att han
   icke skulle bränna upp rullen, lyssnade han icke till dem.
 26. I stället bjöd konungen Jerameel, konungasonen, och Seraja,
   Asriels son, och Selemja, Abdeels son, att de skulle gripa
   skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men HERREN gömde dem
   undan.

 27. Men sedan konungen hade bränt upp rullen med det som Baruk efter
   Jeremias diktamen hade skrivit däri, kom HERRENS ord till
   Jeremia; han sade:
 28. Tag dig nu åter en annan rulle och teckna däri upp allt vad som
   förut stod i den förra rullen, den som Jojakim, Juda konung,
   brände upp.
 29. Men angående Jojakim, Juda konung, skall du säga: Så säger
   HERREN: Du har bränt upp denna rulle och sagt: »Huru kunde du
   skriva däri att konungen i Babel förvisso skall komma och
   fördärva detta land, och göra slut på både människor och djur
   däri?»
 30. Därför säger HERREN så om Jojakim, Juda konung: Ingen ättling av
   honom skall sitta på Davids tron; och hans egen döda kropp skall
   komma att ligga utkastad, prisgiven åt hettan om dagen och åt
   kölden om natten.
   >Jer. 22,19.
 31. Och jag skall hemsöka honom och hans avkomlingar och hans
   tjänare för deras missgärnings skull, och över dem och över
   Jerusalems invånare och över Juda män skall jag låta all den
   olycka komma, som jag har förkunnat över dem, fastän de icke
   hava velat höra.
   >Jer. 35,17.

 32. Då tog Jeremia en annan rulle och gav den åt skrivaren Baruk,
   Nerias son; och efter Jeremias diktamen tecknade denne däri upp
   allt vad som hade stått i den bok som Jojakim, Juda konung, hade
   bränt upp i eld. Och till detta lades ytterligare mycket annat
   av samma slag.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_36.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free