- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 38 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 38 Kapitlet

         Profeten sättes fången i en brunn.
        Konungen låter hämta honom upp därur och
            frågar honom till råds.

 1. Men Sefatja, Mattans son, och Gedalja, Pashurs son, och Jukal,
   Selemjas son, och Pashur, Malkias son, hörde huru Jeremia talade
   till allt folket och sade:
   >Jer. 20,1.
 2. »Så säger HERREN: Den som stannar kvar i denna stad, han skall
   dö genom svärd eller hunger eller pest, men den som giver sig åt
   kaldéerna, han skall få leva, ja, han skall vinna sitt liv såsom
   ett byte och få leva.
   >Jer. 21,9.
 3. Ty så säger HERREN: Denna stad skall förvisso bliva given i
   händerna på den babyloniske konungens här, och han skall intaga
   den.
   >Jer. 32,3.
 4. Då sade furstarna till konungen: »Denne man bör dödas, eftersom
   han gör folket modlöst, både det krigsfolk som ännu är kvar här
   i staden och jämväl allt det övrig: folket, i det att han talar
   sådan: ord till dem. Ty denne man söker icke folkets välfärd,
   utan dess olycka.
   >Am. 7,10 f.
 5. Konung Sidkia svarade: »Välan han är i eder hand; ty konungen
   förmår intet mot eder.»
 6. Då togo de Jeremia och kastad honom i konungasonen Malkias brunn
   på fängelsegården; de släppte Jeremia ditned med tåg. I brunnen
   var intet vatten, men dy, och Jeremia sjönk ned i dyn.
   >Jer. 37,16.

 7. När nu etiopiern Ebed-Melek, en hovman, som befann sig i
   konungshuset, under det att konungen uppehöll sig i
   Benjaminsporten, fick höra att de hade sänkt Jeremia ned i
   brunnen,
 8. begav han sig åstad från konungshuset och talade till konungen
   och sade:
 9. »Min herre konung, dessa män hava handlat illa i allt vad de
   hava gjort mot profeten Jeremia; ty de hava kastat honom i
   brunnen, där han strax måste dö av hunger, då nu intet bröd
   finnes i staden.
   >Jer. 37,21.
 10. Då bjöd konungen etiopiern Ebed-Melek och sade: »Tag med dig
   härifrån trettio män, och drag profeten Jeremia upp ur brunnen,
   innan han dör.»
 11. Så tog då Ebed-Melek männen med sig och begav sig till
   konungshuset, till rummet under skattkammaren, och hämtade
   därifrån trasor av sönderrivna och utslitna kläder och lät sänka
   ned dem med tåg till Jeremia i brunnen.
 12. Och etiopiern Ebed-Melek sade till Jeremia: »Lägg trasorna av de
   sönderrivna och utslitna kläderna under dina armar, mellan dem
   och tågen.» Och Jeremia gjorde så.
 13. Sedan drogo de med tågen Jeremia upp ur brunnen. Men Jeremia
   måste stanna i fängelsegården.

 14. Därefter sände konung Sidkia åstad och lät hämta profeten
   Jeremia till sig vid tredje ingången till HERRENS hus. Och
   konungen sade till Jeremia: »Jag vill fråga dig något dölj intet
   för mig.»
 15. Jeremia sade till Sidkia: »Om jag säger dig något, så kommer du
   förvisso att låta döda mig; och om jag giver dig ett råd, så hör
   du icke på mig.»
 16. Då gav konung Sidkia Jeremia sin ed, hemligen, och sade: »Så
   sant HERREN lever, han som har givit oss detta vårt liv: jag
   skall icke låta döda dig, ej heller skall jag lämna dig i
   händerna på dessa män som stå efter ditt liv.»
 17. Då sade Jeremia till Sidkia: »Så säger HERREN, härskarornas Gud,
   Israels Gud: Om du giver dig åt den babyloniske konungens
   furstar, så skall du få leva, och denna stad skall då icke bliva
   uppbränd i eld, utan du och ditt hus skolen få leva.
 18. Men om du icke giver dig åt den babyloniske konungens furstar,
   då skall denna stad bliva given i kaldéernas hand, och de skola
   bränna upp den i eld, och du själv skall icke undkomma deras
   hand.»
 19. Konung Sidkia svarade Jeremia: »Jag rädes för de judar som hava
   gått över till kaldéerna; kanhända skall man lämna mig i deras
   händer, och de skola då hantera mig skändligt.»
 20. Jeremia sade: »Man skall icke göra det. Hör blott HERRENS röst i
   vad jag säger dig, så skall det gå dig väl, och du skall få
   leva.
 21. Men om du vägrar att giva dig, så är detta vad HERREN har
   uppenbarat för mig:
 22. Se, alla de kvinnor som äro kvar i Juda konungs hus skola då
   föras ut till den babyloniske konungens furstar; och kvinnorna
   skola klaga:

    'Dina vänner sökte förleda dig,
    och de fingo makt med dig.
    Dina fötter fastnade i dyn;
      då drogo de sig undan'
   >Ob. v. 7.

 23. Och alla dina hustrur och dina barn skall man föra ut till
   kaldéerna, och du själv skall icke undkomma deras hand, utan
   skall varda gripen av den babyloniske konungens hand och bliva
   en orsak till att denna stad brännes upp i eld.»
   >Jer. 32,4. 34,2 f.

 24. Då sade Sidkia till Jeremia: »Låt ingen få veta vad här har
   blivit talat; eljest måste du dö.
 25. Och om furstarna få höra att jag har talat med dig, och de komma
   till dig och säga till dig: 'Låt oss veta vad du har sagt till
   konungen; dölj intet för oss, så skola vi icke döda dig; säg oss
   ock vad konungen har sagt till dig' --
 26. då skall du svara dem: 'Jag bönföll inför konungen att han icke
   skulle sända mig tillbaka till Jonatans hus för att dö där.'»
   >Jer. 37,20.
 27. Och alla furstarna kommo till Jeremia och frågade honom; men han
   svarade dem alldeles såsom konungen hade bjudit honom. Då tego
   de och gingo bort ifrån honom, eftersom ingen hade hört huru det
   verkligen hade gått till.
 28. Men Jeremia fick stanna i fängelsegården ända till den dag då
   Jerusalem blev intaget.

             Jeremia, 39 Kapitlet

        Uppfyllelse av profetian om Jerusalems
         förstöring och Sidkias fångenskap.
         Nebukadressars omvårdnad om Jeremia.
         Profetia om etiopiern Ebed-Meleks
               räddning.

   Sedan nu Jerusalem hade blivit intaget


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_38.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free