- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 48 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 48 Kapitlet

             Profetia om Moab.

 1.  Om Moab.

    Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud:
    Ve över Nebo, ty det är förstört!
    Kirjataim har kommit på skam och är intaget,
    fästet har kommit på skam och ligger krossat.
   >Hes 25,9 f. Am. 2,1 f.
 2.  Moabs berömmelse är icke mer.
    I Hesbon förehar man onda anslag mot det:
    »Upp, låt oss utrota det, så att det icke mer är ett folk.»
    Också du, Madmen, skall förgöras,
    svärdet skall följa dig i spåren.
 3.  Klagorop höras från Horonaim,
    förödelse och stort brak.
 4.  Ja, Moab ligger förstört;
    högljutt klaga dess barn.
 5.  Uppför Halluhots höjd stiger man under gråt,
    och på vägen ned till Horonaim
    höras ångestfulla klagorop över förstörelsen.
   >Jes. 15,5.
 6.  Flyn, rädden edra liv,
    och bliven som torra buskar i öknen.
   >Jer. 17,6.
 7.  Ty därför att du förlitar dig på dina verk
    och dina skatter, skall ock du bliva intagen;
    och Kemos skall gå bort i fångenskap
    och hans präster och furstar med honom.
   >4 Mos. 21,29. 1 Kon. 11,7. Jer. 49,3.
 8.  Och en förhärjare skall komma över var stad,
    så att ingen stad skall kunna rädda sig;
    dalen skall bliva förstörd och slätten ödelagd,
    såsom HERREN har sagt.
 9.  Given vingar åt Moab,
    ty flygande måste han fly bort.
    Hans städer skola bliva mark,
    och ingen skall bo i dem.
 10.  Förbannad vare den som försumligt
      utför HERRENS verk,
    förbannad vare den som dröjer
      att bloda sitt svärd.

 11.  I säkerhet har Moab levat från sin ungdom
      och har legat i ro på sin drägg;
    han har icke varit tömd ur ett kärl i ett annat,
      icke vandrat bort i fångenskap;
    därför har hans smak behållit sig,
      och hans lukt har ej förvandlats.
   >Sef. 1,12.
 12.  Se, därför skola dagar komma, säger HERREN,
    då jag skall sända till honom vintappare,
      som skola tappa honom
    och tömma hans kärl
      och krossa hans krukor.
 13.  Då skall Moab komma på skam med Kemos,
    likasom Israels hus kom på skam med Betel,
      som det förlitade sig på.
   >1 Kon. 12,28 f.
 14.  Huru kunnen I säga: »Vi äro hjältar
      och tappra män i striden»?
 15.  Moab skall ändå bliva förstört,
      dess städer skola gå upp i rök,
    och dess utvalda unga manskap
      måste ned till att slaktas;
    så säger konungen,
      han vilkens namn är HERREN Sebaot.
 16.  Snart kommer Moabs ofärd,
      och hans olycka hastar fram med fart.
 17.  Ömken honom, I alla som bon omkring honom,
      I alla som kännen hans namn.
    Sägen: »Huru sönderbruten är icke den starka spiran,
      den präktiga staven!»

 18.  Stig ned från din härlighet och sätt dig på torra marken,
      du dottern Dibons folk;
    ty Moabs förhärjare drager upp mot dig
      och förstör dina fästen.
 19.  Ställ dig vid vägen och spela omkring dig,
      du Aroers folk;
    fråga männen som fly och kvinnorna som söka rädda sig,
      säg: »Vad har hänt?»
 20.  Moab har kommit på skam, ja, det är krossat;
      jämren eder och ropen
    Förkunnen vid Arnon
      att Moab är förstört.

 21. Domen har kommit över slättlandet, över Holon, Jahas och Mofaat,
 22. över Dibon, Nebo och Bet-Diblataim,
 23. över Kirjataim, Bet-Gamul och Bet-Meon,
 24. över Keriot och Bosra och över alla andra städer i Moabs land,
   vare sig de ligga fjärran eller nära.
 25. Avhugget är Moabs horn, och hans arm är sönderbruten, säger
   HERREN.
   >Ps. 75,11.

 26.  Gören honom drucken, ty han har förhävt sig mot HERREN;
      ja, må Moab ragla omkull i sina egna spyor
    och bliva till åtlöje, också han.
   >Jes. 63,6. Jer. 25,15 f., 27.
 27.  Eller var icke Israel till ett åtlöje för dig?
    Blev han då ertappad bland tjuvar,
    eftersom du skakar huvudet, så ofta du talar om honom?

 28.  Övergiven edra städer
      och byggen bo i klipporna,
      I Moabs inbyggare,
    och bliven lika duvor
      som bygga sina nästen
      bortom klyftans gap.

 29.  Vi hava hört om Moabs högmod,
      det övermåttan höga,
    om hans stolthet, högmod och högfärd
      och hans hjärtas förhävelse.
   >Jes. 16,6 f. Sef. 2,8 f.
 30.  Jag känner, säger HERREN, hans övermod och opålitlighet,
      hans lösa tal och opålitliga handlingssätt.
 31.  Därför måste jag jämra mig för Moabs skull;
      över hela Moab måste jag klaga.
    Över Kir-Heres' män må man sucka.
 32.  Mer än Jaeser gråter, måste jag gråta över dig,
      du Sibmas vinträd,
    du vars rankor gingo över havet
      och nådde till Jaesers hav;
    mitt i din sommar och din vinbärgning
      har ju en förhärjare slagit ned.
 33.  Glädje och fröjd är nu avbärgad
      från de bördiga fälten
      och från Moabs land.
    På vinet i pressarna har jag gjort slut;
      man trampar ej mer vin under skördeskri,
      skördeskriet är intet skördeskri mer.
 34.  Från Hesbon, jämmerstaden, ända till Eleale,
       ända till Jahas upphäver man rop,
    och från Soar ända till Horonaim,
       till Eglat-Selisia;
    ty också Nimrims vatten
       bliva torr ökenmark.
   >Jes. 15,4 f.
 35.  Och jag skall i Moab så göra, säger HERREN,
      att ingen mer frambär offer på offerhöjden
    och ingen mer tänder offereld åt sin gud.

 36. Därför klagar mitt hjärta såsom en flöjt över Moab, ja, mitt
   hjärta klagar såsom en flöjt över Kir-Heres' män: vad de hava
   kvar av sitt förvärv går ju förlorat.
 37. Ty alla huvuden äro skalliga och alla skägg avskurna; på alla
   händer äro sårmärken och omkring länderna
   säcktyg.
   >Jer. 47,5. Hes. 7,18
 38. På alla Moabs tak och på dess torg höres allenast dödsklagan, ty
   jag har krossat Moab såsom ett värdelöst kärl, säger HERREN.
   >Jer. 22,28. Hos. 8,8.

 39. Huru förfärad är han icke! I mån jämra eder. Huru vänder icke
   Moab ryggen till med blygd! Ja, Moab bliver ett åtlöje och en
   skräck för alla dem som bo däromkring.

 40. Ty så säger HERREN: Se, en som liknar en örn svävar fram och
   breder ut sina vingar över Moab.
   >Jer. 49,22.
 41. Keriot bliver intaget, bergfästena bliva erövrade. Och Moabs
   hjältars hjärtan bliva på den dagen såsom en kvinnas hjärta, när
   hon är barnsnöd.
 42. Ja, Moab skall förgöras så att det icke mer är ett folk, ty det
   har förhävt sig mot HERREN.

 43. Faror, fallgropar och fällor vänta eder, I Moabs inbyggare,
   säger HERREN.
   >Jes. 24,17 f.
 44. Om någon flyr undan faran, så störtar han i fallgropen, och om
   han kommer upp ur fallgropen, så fångas han i fällan. Ty jag
   skall låta ett hemsökelsens år komma över dem, över Moab, säger
   HERREN.
   >Am. 5,19.
 45. I Hesbons skugga stanna de, det är ute med flyktingarnas kraft.

    Ty eld gick ut från Hesbon,
    en låga från Sihons land;
    och den förtärde Moabs tinning,
    hjässan på stridslarmets söner.
   >4 Mos. 21,28 f. 24,17.
 46.  Ve dig, Moab!
    Förlorat är Kemos' folk.
    Ty dina söner äro tagna till fånga,
    och dina döttrar förda bort i fångenskap.

 47. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Moab, säger HERREN.

   Så långt om domen över Moab.
   >Jer. 46,26. 49,6, 39.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_48.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free