- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 49 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 49 Kapitlet

          Profetior om Ammons barn, Edom,
        Damaskus, Kedar, Hasors riken och Elam.

 1. Om Ammons barn.

    Så säger HERREN:
    Har Israel nu inga barn,
    eller har han ingen arvinge mer?
    Eller varför har Malkam tagit arv, efter Gad,
    och varför bor hans folk i dess städer?
   >1 Kon. 11,5. Hes. 21,28 f. 25,2 f. Am. 1,13 f.
 2.  Se, därför skola dagar komma, säger HERREN
    då jag skall låta höra ett härskri
    mot Rabba i Ammons barns land;
    och då skall det bliva en öde grushög,
    och dess lydstäder skola brännas upp i eld;
    och Israel skall då taga arv
    efter dem som hava tagit hans arv, säger HERREN.
 3.  Jämra dig, du Hesbon, ty Ai är förstört;
    ropen, I Rabbas döttrar.
    Höljen eder i sorgdräkt, klagen,
    och gån omkring i gårdarna;
    ty Malkam måste vandra bort i fångenskap,
    och hans präster och furstar med honom.
   >Jer. 48,7.

 4. Varför berömmer du dig av dina dalar, av att din dal flödar
   över, du avfälliga dotter? Du som förlitar dig på dina skatter
   och säger: »Vem skall väl komma åt mig?»,
 5. se, jag skall låta förskräckelse komma över dig från alla dem
   som bo omkring dig, säger Herren, HERREN Sebaot. Och I skolen
   varda bortdrivna, var och en åt sitt håll och ingen skall
   församla de flyktande.
 6. Men därefter skall jag åter upprätta Ammons barn, säger HERREN.
   >Jer. 46,26. 48,47.

 7. Om Edom.

    Så säger HERREN Sebaot:
    Finnes då ingen vishet mer i Teman?
    Har all rådighet försvunnit ifrån de förståndiga?
      Är deras vishet uttömd?
   >Jes. 21,11 f. Hes. 25,12 f. Am. 1,11 f. Ob. v.1 f.
 8.  Flyn, vänden om, gömmen eder djupt nere,
      I Dedans inbyggare.
    Ty över Esau skall jag låta ofärd komma
      på hans hemsökelses tid.
 9.  När vinbärgare komma över dig,
      skola de icke lämna kvar någon efterskörd.
    När tjuvar komma om natten,
      skola de fördärva så mycket dem lyster.
 10.  Ty jag skall blotta Esau,
      jag skall uppenbara hans gömslen,
    och han skall icke lyckas hålla sig dold;
    fördärv skall drabba hans barn, hans bröder och grannar,
      och han skall icke mer vara till.
 11.  Bekymra dig ej om dina faderlösa, jag vill behålla dem vid liv;
      och må dina änkor förtrösta på mig.

 12. Ty så säger HERREN: Se, de som icke hade förskyllt att dricka
   kalken, de nödgas att dricka den; skulle då du bliva ostraffad?
   Nej, du skall icke bliva ostraffad, utan skall nödgas att dricka
   den.
   >Jer. 25,29. Klag. 4,21. 1 Petr. 4,17.
 13. Ty vid mig själv har jag svurit, säger HERREN, att Bosra skall
   bliva ett föremål för häpnad och smälek; det skall förödas och
   bliva ett exempel som man nämner, när man förbannar; och alla
   dess lydstäder skola bliva ödemarker för evärdlig tid.

 14.  Ett budskap har jag hört från HERREN,
      och en budbärare är utsänd bland folken:
    »Församlen eder och kommen emot det,
      och stån upp till strid.
 15.  Ty se, jag skall göra dig ringa bland folken,
      föraktad bland människorna.
 16.  Den förfäran du väckte har bedragit dig,
      ja, ditt hjärtas övermod,
    där du sitter ibland bergsklyftorna
      och håller dig fast högst uppe på höjden.
    Om du än byggde ditt näste så högt uppe som örnen,
    så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger HERREN.
   >Jer. 51,53.

 17. Och Edom skall bliva ett föremål för häpnad; alla som gå där
   fram skola häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor.
   >Jer. 19,8. 50,13.
 18. Likasom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder omstörtades,
   säger HERREN, så skall ingen mer bo där och intet människobarn
   där vistas.
   >1 Mos. 19,24 f. Jer. 50,40.

 19. Se, lik ett lejon som drager upp från Jordanbygdens snår och
   bryter in på frodiga betesmarker skall jag i ett ögonblick jaga
   dem bort därifrån; och den som jag utväljer skall jag sätta till
   herde över dem. Ty vem är min like, och vem kan ställa mig till
   ansvar? Och vilken är den herde som kan bestå inför mig?
   >Job 41,2. Jer. 50,44.
 20. Hören därför det råd som HERREN har lagt mot Edom, och de tankar
   som han har mot Temans inbyggare: Ja, herdegossarna skola
   sannerligen släpas bort; sannerligen, deras betesmark skall
   häpna över dem.
 21. Vid dånet av deras fall bävar jorden; man skriar så, att ljudet
   höres ända borta vid Röda havet.
 22. Se, en som liknar en örn lyfter sig och svävar fram och breder
   ut sina vingar över Bosra. Och Edoms hjältars hjärtan bliva på
   den dagen såsom en kvinnas hjärta, när hon är i barnsnöd.
   >Jer. 48,40 f.

 23. Om Damaskus.

    Hamat och Arpad komma på skam;
    ty ett ont budskap få de höra,
      och de betagas av ångest.
    I havet råder oro;
      det kan ej vara stilla.
   >Jes. 17,1 f. 57,20. Am. 1,8 f.
 24.  Damaskus förlorar modet,
      det vänder sig om till flykt,
      ty skräck har fattat det;
    ångest och vånda har gripit det,
      lik en barnaföderskas.
 25.  Varför lät man den icke vara,
      den berömda staden,
      min glädjes stad?
 26.  Så måste nu dess unga män
      falla på dess gator,
    och alla dess stridsmän
      förgöras på den dagen,
    säger HERREN Sebaot.
   >Jer. 50,30 f.
 27.  Och jag skall tända eld
      på Damaskus' murar,
    och elden skall förtära
      Ben-Hadads palatser.

 28. Om Kedar och Hasors riken, som blevo slagna av Nebukadressar,
   konungen i Babel.

   Så säger HERREN:
    Upp, ja, dragen åstad upp mot Kedar,
    och fördärven Österlandets söner.
   >Jes. 21,13 f.
 29.  Deras hyddor och deras hjordar må man taga,
    deras tält och allt deras bohag
    och deras kameler må föras bort ifrån dem
    och man må ropa över dem; »Skräck från alla sidor!»
   >Jer. 6,25. 46,5.
 30.  Flyn, ja, flykten med hast,
    gömmen eder djupt nere, I Hasors inbyggare, säger HERREN,
    ty Nebukadressar, konungen i Babel,
    har lagt råd mot eder
    och tänkt ut mot eder ett anslag.
 31.  Upp, säger HERREN, ja, dragen ditupp
    mot ett fredligt folk, som bor där i trygghet,
    utan både portar och bommar,
    i sin avskilda boning.
   >4 Mos. 23,9. Dom. 18,7.
 32.  Deras kameler skola bliva edert byte,
    och deras myckna boskap skall bliva edert rov;
    och jag skall förströ dem åt alla väderstreck,
    männen med det kantklippta håret
    och från alla sidor skall jag låta ofärd
    komma över dem, säger HERREN.
   >Jer. 9,25 f.
 33.  Och Hasor skall bliva en boning för schakaler
    en ödemark till evärdlig tid;
    ingen skall mer bo där
    och intet människobarn där vistas.

 34. Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HERRENS ord om
   Elam, i begynnelsen av Sidkias, Juda konungs, regering; han
   sade:
   >Jes. 21,2. Jer. 25,25.
 35. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge,
   deras yppersta makt.
 36. Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma
   mot Elam, och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck;
   och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam
   skola komma.
 37. Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för
   dem som stå efter deras liv, och jag skall låta olycka komma
   över dem, min vredes glöd, säger HERREN. Jag skall sända
   svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.
 38. Och jag skall sätta upp min tron i Elam och förgöra där både
   konung och furstar, säger HERREN.
 39. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HERREN.
   >Jer. 48,47.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_49.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free