- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 51 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 51 Kapitlet

         Fortsättning på profetian om Babel.

 1. Så säger HERREN: Se, jag skall uppväcka mot Babel och mot
   Leb-Kamais[1] inbyggare en fördärvares ande.
 2. Och jag skall sända främlingar mot Babel, och de skola kasta det
   med kastskovlar och ödelägga dess land. Ja, från alla sidor
   skola de komma emot det på olyckans dag.
 3. Skyttar skola spänna sina bågar mot dem som där spänna båge, och
   mot dem som där yvas i pansar. Skonen icke dess unga män, given
   hela dess här till spillo.
 4. Dödsslagna män skola då falla i kaldéernas land och genomborrade
   man på dess gator.
 5. Ty Israel och Juda äro icke änkor som hava blivit övergivna av
   sin Gud, av HERREN Sebaot, därför att deras land var fullt av
   skuld mot Israels Helige.
 6. Flyn ut ur Babel; må var och en söka rädda sitt liv, så att I
   icke förgås genom dess missgärning. Ty detta är för HERREN en
   hämndens tid, då han vill vedergälla det vad det har gjort.
   >Jes. 34,8. 63,4. Jer. 50,8. Upp. 18,4, 6.

 7. Babel var i HERRENS hand en gyllene kalk som gjorde hela jorden
   drucken. Av dess vin drucko folken, och så blevo folken såsom
   vanvettiga.
   >Ps. 75,9. Jer. 25,15. Hab. 2,15 f.
 8. Men plötsligt är nu Babel fallet och krossat. Jämren eder över
   henne, hämten balsam för hennes plåga, om hon till äventyrs kan
   helas.
   >Jes. 21,9. Jer. 46,11. Upp. 14,8. 18,2.
 9. »Ja, vi hava sökt hela Babel, men hon har icke kunnat helas; låt
   oss lämna henne och gå var och en till sitt land. Ty hennes
   straffdom räcker upp till himmelen och når allt upp till
   skyarna.
 10. HERREN har låtit vår rätt gå fram; kom, låt oss förtälja i Sion
   HERRENS, vår Guds, verk.»

 11. Vässen pilarna, fatten sköldarna. HERREN har uppväckt de
   mediska konungarnas ande; ty hans tankar äro vända mot Babel
   till att fördärva det. Ja, HERRENS hämnd är här, hämnden för
   hans tempel.
   >Jer. 50,28.
 12. Resen upp ett baner mot Babels murar, hållen sträng vakt,
   ställen ut väktare, läggen bakhåll; ty HERREN har fattat sitt
   beslut, och han gör vad han har talat mot Babels invånare.
 13. Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, din ände
   har nu kommit, din vinningslystnads mått är fyllt.
   >Upp. 17,1.
 14. HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: sannerligen, om jag än
   har uppfyllt dig med människor så talrika som gräshoppor, så
   skall man dock få upphäva skördeskri över dig.

 15.  Han har gjort jorden genom sin kraft,
    han har berett jordens krets genom sin vishet,
    och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.
   >Jer. 10,12 f.
 16.  När han vill låta höra sin röst,
    då brusa himmelens vatten,
    då låter han regnskyar stiga upp från jordens ända;
    han låter ljungeldar komma med regn
    och för vinden ut ur dess förvaringsrum.
 17.  Såsom dårar stå då alla människor där och begripa intet;
    guldsmederna komma då alla på skam med sina beläten,
    ty deras gjutna beläten äro lögn,
    och ingen ande är i dem.
 18.  De äro fåfänglighet, en tillverkning att le åt;
    när hemsökelsen kommer över dem, måste de förgås.
 19.  Men sådan är icke han som är Jakobs del;
    nej, det är han som har skapat allt,
    och särskilt sin arvedels stam.
    HERREN Sebaot är hans namn.

 20.  Du var min hammare, mitt stridsvapen;
    med dig krossade jag folk, med dig fördärvade jag riken.
   >Jer. 50,28.
 21.  Med dig krossade jag häst och ryttare;
    med dig krossade jag vagn och körsven.
 22.  Med dig krossade jag man och kvinna;
    med dig krossade jag gammal och ung;
    med dig krossade jag yngling och jungfru.
 23.  Med dig krossade jag herden och hans hjord;
    med dig krossade jag åkermannen och hans oxpar;
    med dig krossade jag ståthållare och landshövding.

 24. Men nu skall jag vedergälla Babel och alla Kaldeens inbyggare
   allt det onda som de hava förövat mot Sion, inför edra ögon,
   säger HERREN.
 25. Se, jag skall vända mig mot dig, du fördärvets berg, säger
   HERREN, du som fördärvade hela jorden; och jag skall uträcka min
   hand mot dig och vältra dig ned från klipporna och göra dig till
   ett förbränt berg,
 26. så att man icke av dig skall kunna taga vare sig hörnsten eller
   grundsten, utan du skall bliva en ödemark för evärdlig tid,
   säger HERREN.

 27. Resen upp ett baner på jorden, stöten i basun ibland folken,
   invigen folk till strid mot det, båden upp mot det riken, både
   Ararats, Minnis och Askenas', tillsätten hövdingar mot det,
   dragen ditupp med hästar som likna borstiga gräshoppor.
 28. Invigen folk till strid mot det: Mediens konungar, dess
   ståthållare och alla dess landshövdingar, och hela det land som
   lyder under deras välde.
 29. Då darrar jorden och bävar, ty nu fullbordas vad HERREN tänkte
   mot Babel: att han ville göra Babels land till en ödemark, där
   ingen skulle bo.
 30. Babels hjältar upphöra att strida, de sitta stilla i sina
   fästen; deras styrka har försvunnit, de hava blivit såsom
   kvinnor. Man har tänt eld på dess boningar; dess bommar äro
   sönderbrutna.
   >Jer. 50,37.
 31. Löparna löpa mot varandra, den ene budbäraren korsar den andres
   väg, med bud till konungen i Babel om att hela hans stad år
   intagen,
 32. att vadställena äro besatta och dammarna förbrända i eld och
   krigsmännen gripna av skräck.

 33. Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Dottern Babel är såsom
   en tröskplats, när man just har trampat till den; ännu en liten
   tid, och skördetiden kommer för henne.

 34. Uppätit mig och förgjort mig har han, Nebukadressar, konungen i
   Babel. Han har gjort mig till ett tomt kärl; lik en drake har
   han uppslukat mig, han har fyllt sin buk med mina läckerheter
   och drivit mig bort.
 35. »Den orätt mig har skett och det som har vederfarits mitt kött,
   det komme över Babel», så må Sions invånare säga; och »Mitt blod
   komme över Kaldeens inbyggare», så må Jerusalem säga.

 36. Därför säger HERREN så:
    Se, jag skall utföra din sak
      och utkräva din hämnd.
    Jag skall låta dess hav sina bort
      och dess brunn uttorka,
 37.  och Babel skall bliva en stenhop,
      en boning för schakaler,
    ett föremål för häpnad och begabberi,
      så att ingen kan bo där.
 38.  Alla ryta de nu såsom lejon;
    de skria såsom lejonungar.
 39.  Men när de äro som mest upptända,
      skall jag tillreda åt dem ett gästabud;
    jag skall göra dem druckna,
      så att de jubla.
    Så skola de somna in i en evig sömn,
      ur vilken de aldrig skola uppvakna,
      säger HERREN.
 40.  Jag skall föra dem ned till att slaktas såsom lamm,
    likasom vädurar och bockar.

 41.  Huru har icke Sesak[2] blivit intaget
    och hon som var hela jordens berömmelse erövrad!
    Huru har icke Babel blivit ett föremål
    för häpnad bland folken!
   >Jer. 25,26.
 42.  Havet steg upp över Babel;
    av dess brusande böljor blev det övertäckt.
 43.  Så blev av dess städer en ödemark,
    ett torrt land och en hedmark,
    ett land där ingen bor,
    och där intet människobarn går fram.
 44.  Ja, jag skall hemsöka Bel i Babel
    och taga ut ur hans gap vad han har slukat;
    och folken skola icke mer strömma till honom.
    Babels murar skola ock falla.
   >Jer. 50,2.

 45. Dragen ut därifrån, mitt folk; må var och en söka rädda sitt liv
   undan HERRENS vredes glöd.
 46. Varen icke försagda i edra hjärtan, och frukten icke för de
   olycksbud som höras i landet, om än ett olycksbud kommer det ena
   året och sedan nästa år ett nytt olycksbud, och om än våld råder
   på jorden och härskare står mot härskare.

 47. Se, därför skola dagar komma, då jag skall hemsöka Babels
   beläten, och då hela dess land skall stå med skam och alla skola
   falla slagna därinne.
 48. Då skola himmel och jord jubla över Babel, de och allt vad i dem
   är, då nu förhärjarna komma över det norrifrån, säger HERREN.
   >Upp. 18,20.
 49. Ja, I slagna av Israel, också Babel måste falla, likasom för
   Babel människor föllo slagna över hela jorden.

 50. I som haven lyckats rädda eder undan svärdet, gån åstad, stannen
   icke. Kommen ihåg HERREN, i fjärran land, och tänken på
   Jerusalem.
   >Ps. 137,5 f.
 51. Vi stå här med skam, ja vi måste höra smädelse; blygsel höljer
   vårt ansikte, ty främlingar hava kastat sig över vad heligt som
   fanns i HERRENS hus.
 52. Se, därför skola dagar komma, säger HERREN, då jag skall hemsöka
   dess beläten, och då slagna män skola jämra sig i hela dess
   land.
 53. Om Babel än stege upp till himmelen, och om det gjorde sin
   befästning än så hög och stark så skulle dock förhärjare ifrån
   mig komma över det, säger HERREN.
   >Jes. 14,13 f.

 54. Klagorop höras från Babel, och stort brak från kaldéernas land.
 55. Ty HERREN förhärjar Babel och gör slut på det stora larmet
   därinne. Och deras böljor brusa såsom stora vatten; dånet av dem
   ljuder högt.
 56. Ty över det, över Babel, kommer en förhärjare, och dess hjältar
   tagas till fånga, deras bågar brytas sönder. Se, HERREN är en
   vedergällningens Gud; han lönar till fullo.
   >Ps. 94,1.
 57. Ja, jag skall göra dess furstar druckna, så ock dess visa män,
   dess ståthållare, dess landshövdingar och dess hjältar, och de
   skola somna in i en evig sömn, ur vilken de aldrig skola
   uppvakna, säger konungen, han vilkens namn är HERREN Sebaot.

 58. Så säger HERREN Sebaot:
    Det vida Babels murar
      skola i grund omstörtas,
    och dess höga portar
      skola brännas upp i eld.
    Så möda sig folken
      för det som skall bliva till intet,
    och folkslagen arbeta sig trötta
      för det som skall förbrännas av elden.
   >Hab. 2,13.

 59. Detta är vad profeten Jeremia bjöd Seraja, son till Neria, son
   till Mahaseja, när denne begav sig till Babel med Sidkia, Juda
   konung, i hans fjärde regeringsår. Seraja var nämligen den som
   hade bestyret med lägerplatserna.
 60. Och Jeremia tecknade i en och samma bok upp alla de olyckor som
   skulle komma över Babel, allt detta som nu är skrivet om Babel.
 61. Jeremia sade till Seraja: »När du kommer till Babel, så se till,
   att du läser upp allt detta.
 62. Och du skall säga: 'HERRE, du har själv talat om denna ort att
   du vill fördärva den, så att ingen mer skall bo där, varken
   någon människa eller något djur; ty den skall vara en ödemark
   för evärdlig tid.'
 63. Och när du har läst upp boken till slut, så bind en sten vid den
   och kasta den ut i Frat,
   >Upp. 18,21.
 64. och säg: 'På detta sätt skall Babel sjunka ned och icke mer
   komma upp, för den olyckas skull som jag skall låta komma över
   det, mitt under deras ävlan.'»

   Så långt Jeremias ord.

[1] Se Leb-Kamai i Ordförkl.
[2] Se Sesak i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_51.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free