- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 14 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 14 Kapitlet

        Herrens svar på avgudatjänarnas frågor.
           Straffdomens allmännelighet.

 1. Och några av de äldste i Israel kommo till mig och satte sig ned
   hos mig.
   >Hes. 20,1 f.
 2. Då kom HERRENS ord till mig; han sade:
 3. Du människobarn, dessa män hava låtit sina eländiga avgudar få
   insteg i sina hjärtan och hava ställt upp framför sig vad som är
   dem en stötesten till missgärning. Skulle jag väl låta fråga mig
   av sådana?
   >Jes. 58,2. Hes. 11,5.
 4. Nej; tala därför med dem och säg till dem: Så säger Herren,
   HERREN: Var och en av Israels hus, som låter sina eländiga
   avgudar få insteg i sitt hjärta och ställer upp framför sig vad
   som är honom en stötesten till missgärning, och så kommer till
   profeten, honom skall jag, HERREN, giva svar såsom han har
   förtjänat genom sina många eländiga avgudar.
 5. Så skall jag gripa Israels barn i hjärtat, därför att de
   allasammans hava vikit bort ifrån mig genom sina eländiga
   avgudar.
 6. Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Vänden om,
   ja, vänden eder bort ifrån edra eländiga avgudar, vänden edra
   ansikten bort ifrån alla edra styggelser.
 7. Ty om någon av Israels hus, eller av främlingarna som bo i
   Israel, viker bort ifrån mig, och låter sina eländiga avgudar få
   insteg i sitt hjärta och ställer upp framför sig vad som är
   honom en stötesten till missgärning, och så kommer till
   profeten, för att denne skall fråga mig för honom, så vill jag,
   HERREN, själv giva honom svar:
   >3 Mos. 17,8 f.
 8. jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och göra honom till
   ett tecken och till ett ordspråk, och utrota honom ur mitt folk;
   och I skolen förnimma att jag är HERREN.
   >5 Mos. 28,37. Hes. 5,15.
 9. Men om profeten låter förföra sig och talar något ord, så har
   jag, HERREN, låtit den profeten bliva förförd; och jag skall
   uträcka min hand mot honom och förgöra honom ur mitt folk
   Israel.
   >1 Kon. 22,20 f. Hes. 13,2 f. 2 Tess. 2,11.
 10. Och de skola båda bära på sin missgärning: profetens missgärning
   skall räknas lika med den frågandes missgärning --
 11. på det att Israels barn icke mer må gå bort ifrån mig och fara
   vilse, ej heller mer orena sig med alla sina överträdelser, utan
   vara mitt folk, såsom jag skall vara deras Gud, säger Herren,
   HERREN.

 12. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 13. Du människobarn, om ett land syndade mot mig och beginge
   otrohet, så att jag måste uträcka min hand mot det och fördärva
   dess livsuppehälle och sända hungersnöd över det och utrota
   därur både människor och djur,
   >Jes. 3,1. Hes. 4,16. 5,16.
 14. och om då därinne funnes dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så
   skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv,
   säger Herren, HERREN.
   >1 Mos. 6,8 f. Dan. 2,18 f. Job. 42,8 f.
 15. Om jag läte vilddjur draga fram genom landet och göra det
   folktomt, så att det bleve så öde att ingen vågade draga där
   fram för djuren skull,
   >3 Mos. 26,22. 2 Kon. 17,25. Hes. 5,17.
 16. då skulle, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, dessa tre
   män, om de vore därinne, icke kunna rädda vare sig söner eller
   döttrar; allenast de själva skulle räddas, men landet måste
   bliva öde.
 17. Eller om jag läte svärd komma över det landet, i det att jag
   sade: »Svärdet fare fram genom landet!», och jag så utrotade
   därur både människor och djur,
 18. och om då dessa tre män vore därinne, så skulle de, så sant jag
   lever, säger Herren, HERREN, icke kunna rädda söner eller
   döttrar; allenast de själva skulle räddas.
 19. Eller om jag sände pest i det landet och utgöte min vrede
   däröver i blod, för att utrota därur både människor och djur,
   >1 Krön. 21,14.
 20. och om då Noa, Daniel och Job vore därinne, så skulle de, så
   sant jag lever, säger Herren, HERREN, icke kunna rädda vare sig
   son eller dotter; de skulle genom sin rättfärdighet rädda
   allenast sina egna liv.
 21. Och så säger Herren, HERREN: Men huru mycket värre bliver det
   icke, när jag på en gång sänder mina fyra svåra straffdomar:
   svärd, hungersnöd, vilddjur och pest, över Jerusalem, för att
   utrota därur både människor och djur!
   >2 Sam. 24,18. Jer. 15,3. Upp. 6,5.
 22. Likväl skola några räddade bliva kvar där, några söner och
   döttrar, som skola föras bort. Och se, dessa skola draga bort
   till eder; och när I fån se deras vandel och deras gärningar, då
   skolen I trösta eder för den olycka som jag har låtit komma över
   Jerusalem, ja, för allt som jag har låtit komma över
   det.
   >Hes. 12,16.
 23. De skola vara eder till tröst, när I sen deras vandel och deras
   gärningar; I skolen då förstå att jag icke utan sak har gjort
   allt vad jag har gjort mot det, säger Herren, HERREN.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_14.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free