- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 18 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 18 Kapitlet

        Den gudomliga vedergällningens ordning.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Vad orsak haven I till att bruka detta ordspråk i Israels land:
   »Fäderna äta sura druvor, och barnens tänder bliva ömma därav»?
   >Jer. 31,29 f.
 3. Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, I skolen ingen orsak
   mer hava att bruka detta ordspråk i Israel.
 4. Se, alla själar äro mina, faderns själ såväl som sonens är min;
   den som syndar, han skall dö.
   >1 Mos. 18,25.
 5. Om nu en man är rättfärdig och övar rätt och rättfärdighet,
 6. om han icke håller offermåltid på bergen, ej heller upplyfter
   sina ögon till Israels hus' eländiga avgudar, om han icke
   skändar sin nästas hustru, ej heller kommer vid en kvinna under
   hennes orenhets tid,
   >3 Mos. 18,19. 20,10.
 7. om han icke förtrycker någon, utan giver tillbaka den pant han
   har fått för skuld, om han icke tager rov, utan giver sitt bröd
   åt den hungrige och kläder den nakne,
   >Mos 22,26 f. 5 Mos. 24,10 f. Jes. 58,6 f. Matt. 25,35.
 8. om han icke ockrar eller tager ränta, om han håller sin hand
   tillbaka från vad orätt är och fäller rätta domar människor
   emellan --
   >2 Mos. 22,26. 5 Mos. 23,10. Ps. 15,5.
 9. ja, om han så vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter,
   i det att han gör vad redligt är, då är han rättfärdig och skall
   förvisso få leva, säger Herren, HERREN.

 10. Men om han så föder en son som bliver en våldsverkare, vilken
   utgjuter blod eller gör allenast något av allt detta
 11. som han själv icke gjorde, en som håller offermåltid på bergen,
   skändar sin nästas hustru,
 12. förtrycker den arme och fattige, tager rov, icke giver pant
   tillbaka, upplyfter sina ögon till de eländiga avgudarna,
   bedriver vad styggeligt är,
   >Am. 2,8.
 13. ockrar och tager ränta -- skulle då denne få leva? Nej, han
   skall icke få leva, utan eftersom han bedriver sådana
   styggelser, skall han straffas med döden; hans blod skall komma
   över honom.
   >3 Mos. 20,9 f.
 14. Och om sedan denne föder en son, vilken ser alla de synder som
   hans fader begår, och vid åsynen av dem själv tager sig till
   vara för att göra sådant,
 15. en som icke håller offermåltid på bergen, icke upplyfter sina
   ögon till Israels hus' eländiga avgudar, icke skändar sin nästas
   hustru,
 16. en som icke förtrycker någon, icke fordrar pant eller tager rov,
   utan giver sitt bröd åt den hungrige och kläder den nakne,
 17. en som icke förgriper sig på den arme, ej heller ockrar eller
   tager ränta, utan gör efter mina rätter och vandrar efter mina
   stadgar, då skall denne icke dö genom sin faders missgärning,
   utan skall förvisso få leva.
 18. Hans fader däremot, som begick våldsgärningar och rövade från
   sin broder och gjorde bland sina fränder det som icke var gott,
   se, han måste dö genom sin missgärning.

 19. Huru kunnen I nu fråga: »Varför skulle icke sonen bära på sin
   faders missgärning?» Jo, sonen övade ju rätt och rättfärdighet
   och höll alla mina stadgar och gjorde efter dem; därför skall
   han förvisso få leva.
 20. Den som syndar, han skall dö; en son skall icke bära på sin
   faders missgärning, och en fader skall icke bära på sin sons
   missgärning. Över den rättfärdige skall hans rättfärdighet
   komma, och över den ogudaktige skall hans ogudaktighet komma.
   >5 Mos. 24,16. 2 Kon. 14,6. 2 Krön. 25,4.
 21. Men om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han
   har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och
   rättfärdighet, då skall han förvisso leva och icke dö.
 22. Ingen av de överträdelser han har begått skall du tillräknas
   honom; genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva.
 23. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger
   Herren, HERREN, och icke fastmer därtill att han vänder om från
   sin väg och får leva?
   >Hes. 33,11. 2 Petr. 3,9.

 24. Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör
   vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör --
   skulle han då få leva, om han gör så? Nej, intet av all den
   rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den
   otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.
   >Hes. 3,20. 33,12 f.

 25. Men nu sägen I: »Herrens väg är icke alltid densamma.» Hören då,
   I av Israels hus: Skulle verkligen min väg icke alltid vara
   densamma? Är det icke fastmer eder väg som icke alltid är
   densamma?
   >Hes. 33,17 f.
 26. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad
   orätt är, så måste han dö till straff därför; genom det orätta
   som han gör måste han dö.
 27. Men om den ogudaktige vänder om från den ogudaktighet som han
   har övat, och i stället övar rätt och rättfärdighet, då får han
   behålla sin själ vid liv.
 28. Ja, eftersom han kom till insikt och vände om från alla de
   överträdelser han hade begått, skall han förvisso leva och icke
   dö.
 29. Och ändå säga de av Israels hus: »Herrens väg är icke alltid
   densamma»! Skulle verkligen mina vägar icke alltid vara desamma,
   I av Israels hus? Är det icke fastmer eder väg som icke alltid
   är densamma?

 30. Alltså: jag skall döma var och en av eder efter hans vägar, I av
   Israels hus, säger Herren, HERREN. Vänden om, ja, vänden eder
   bort ifrån alla edra överträdelser, för att eder missgärning
   icke må bliva eder till en stötesten.
 31. Kasten bort ifrån eder alla de överträdelser som I haven begått,
   och skaffen eder ett nytt hjärta och en ny ande; ty icke viljen
   I väl dö, I av Israels hus?
   >Ps. 51,12. Hes. 11,19.
 32. Jag har ju ingen lust till någons död, säger Herren
   HERREN. Omvänden eder därför, så fån I leva.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_18.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free