- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 33 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 33 Kapitlet

        En lärares ansvar för sina åhörare. Den
         gudomliga vedergällningens ordning.
          Profetia vid underrättelsen om
        Jerusalems fall. Folkets lättfärdighet.

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Om
   jag vill låta svärdet komma över ett land, och folket i landet
   har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare,
   >Hes. 31,7 f.
 3. och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och
   varnar folket,
 4. men den som får höra basunljudet ända icke låter varna sig, och
   svärdet sedan kommer och tager honom bort, då kommer hans blod
   över hans eget huvud.
 5. Ty han hörde ju basunljudet, men lät icke varna sig; därför
   kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig,
   så hade han räddat sitt liv. --
 6. Men om väktaren ser svärdet komma och icke stöter i basunen och
   folket så icke bliver varnat, och svärdet sedan kommer och tager
   bort någon bland dem, då bliver visserligen denne borttagen
   genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av
   väktarens hand.

 7. Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels
   hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett
   ord från min mun.
 8. Om jag säger till den ogudaktige: »Du ogudaktige, du måste dö»,
   och du då icke säger något till att varna den ogudaktige för
   hans väg, så skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning,
   men hans blod skall jag utkräva av din hand.
 9. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, på det att han må
   vända om ifrån den, och han likväl icke vänder om ifrån sin väg,
   då skall visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv
   har räddat din själ.

 10. Och du, människobarn, säg till Israels hus: I sägen så: »Våra
   överträdelser och synder tynga på oss och vi försmäkta genom
   dem. Huru kunna vi då bliva vid liv?»
   >3 Mos. 26,39. Hes. 24,23.
 11. Men svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag har
   ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att
   den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänden då
   om, ja, vänden om från edra onda vägar; ty icke viljen I väl dö,
   I av Israels hus?
   >Hes. 18,23 f.

 12. Men du, människobarn, säg till dina landsmän: Den rättfärdiges
   rättfärdighet skall icke rädda honom, när han begår
   överträdelser; och den ogudaktige skall icke komma på fall genom
   sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet, lika
   litet som den rättfärdige skall kunna leva genom sin
   rättfärdighet, när han syndar.
   >Hes. 3,20.
 13. Om jag säger till den rättfärdige att han skall få leva, och han
   sedan i förlitande på sin rättfärdighet gör vad orätt är, så
   skall intet ihågkommas av all hans rättfärdighet, utan genom det
   orätta som han gör skall han dö.
 14. Och om jag säger till den ogudaktige: »Du måste dö», och han
   sedan vänder om från sin synd och övar rätt och rättfärdighet,
   >Hes. 18,21 f.
 15. så att han, den ogudaktige, give tillbaka den pant han har fått
   och ersätter vad han har rövat och vandrar efter livets stadgar,
   så att han icke gör vad orätt är, då skall han förvisso leva och
   icke dö.
   >2 Mos. 22,26. 5 Mos. 24,13. Hes. 18,7 f.
 16. Ingen av de synder han har begått skall då tillräknas honom; han
   har övat rätt och rättfärdighet, därför skall han förvisso få
   leva. --
 17. Men nu säga dina landsmän: »Herrens väg är icke alltid
   densamma», då det fastmer är deras egen väg som icke alltid är
   densamma.
   >Hes. 18,25 f.
 18. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad
   orätt är, så måste han just därför dö.
 19. Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar
   rätt och rättfärdighet, då skall han just därför få leva.
 20. Och ändå sägen I: »Herrens väg är icke alltid densamma.» Jo, jag
   skall döma var och en av eder efter hans vägar, I av Israels
   hus.

 21. I det tolfte året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap,
   på femte dagen i tionde månaden, kom en flykting ifrån Jerusalem
   till mig med budskapet: »Staden är intagen.»
 22. Nu hade på aftonen före flyktingens ankomst HERRENS hand kommit
   över mig; men på morgonen öppnade han åter min mun, just före
   mannens ankomst, så att jag, då nu min mun blev öppnad, upphörde
   att vara stum.
   >Hes. 24,26 f.
 23. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 24. Du människobarn, de som bo ibland ruinerna där borta i Israels
   land säga »Abraham var en ensam man, och han fick dock landet
   till besittning. Vi äro många, oss måste väl landet då vara
   givet till besittning!»
 25. Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: I äten kött med
   blodet i, I upplyften edra ögon till edra eländiga avgudar, och
   I utgjuten blod; och likväl skullen I få hava landet till
   besittning!
   >1 Mos. 9,4. 3 Mos. 19,23. Hes. 18,6.
 26. I trotsen på edra svärd, I bedriven vad styggeligt är, I skänden
   varandras hustrur; och likväl skullen I få hava landet till
   besittning!
 27. Nej; så skall du säga till dem: Så säger Herren, HERREN: Så sant
   jag lever, de som bo där bland ruinerna skola falla för svärd;
   och dem som bo på landsbygden skall jag giva till mat åt de
   vilda djuren, och de som bo i bergfästen eller i grottor skola
   dö genom pest.
 28. Jag skall göra landet öde och tomt, och dess stolta makt skall
   få en ände; och Israels berg skola ödeläggas, så att ingen går
   där fram.
 29. Och de skola förnimma att jag är HERREN, när jag gör landet öde
   och tomt, för alla de styggelsers skull som de hava bedrivit.

 30. Men du, människobarn, dina landsmän, som orda om dig invid
   väggarna och i ingångarna till husen, de tala sinsemellan, den
   ene med den andre, och säga: »Kom, låt oss höra vad det är för
   ett ord som nu utgår från HERREN.»
 31. Och de komma till dig, såsom gällde det en folkförsamling, och
   sätta sig hos dig såsom mitt folk; och de höra dina ord, men
   göra icke efter dem. Ty väl hopgöra de med munnen ljuvliga ord,
   men deras hjärtan stå blott efter egen vinning.
   >Jes. 42,20. 53,1.
 32. Och se, du är för dem, såsom när någon som har vacker röst och
   spelar väl sjunger en kärleksvisa; de höra väl dina ord, men
   göra icke efter dem.
 33. Men när det kommer -- ty se det kommer! -- då skola de förnimma
   att en profet har varit ibland dem.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_33.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free