- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 36 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 36 Kapitlet

            Israels återupprättelse.

 1. Och du, människobarn, profetera om Israels berg och säg: I
   Israels berg, hören HERRENS ord.
   >Hes. 6,3.
 2. Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om eder: »Rätt
   så, de urgamla offerhöjderna hava nu blivit vår besittning»,
   >Hes. 25,3. 26,2.
 3. därför må du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN:
   Eftersom, ja, eftersom man har förött eder och fikar efter eder
   från alla sidor, för att I måtten tillfalla de övriga folken
   såsom deras besittning och eftersom I ären så utsatta för onda
   tungors hån och folks förtal,
 4. därför, I Israels berg, mån I nu höra Herrens, HERRENS ord: Så
   säger Herren, HERREN till bergen och höjderna, till bäckarna och
   dalarna, till de förödda ruinerna och de övergivna städerna, som
   hava lämnats till rov och spott åt de övriga folken runt
   omkring,
 5. ja, därför säger Herren, HERREN så: Sannerligen, i brinnande
   nitälskan talar jag mot de övriga folken och mot Edom, så långt
   det sträcker sig, ja, mot dessa som med hela sitt hjärtas glädje
   och i sitt sinnes övermod hava tillägnat sig mitt land såsom
   besittning, för att driva ut dess inbyggare och göra det till
   sitt byte.
 6. Profetera alltså om Israels land och säg till bergen och
   höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger Herren, HERREN:
   Se, i nitälskan och vrede är det som jag talar, eftersom I liden
   sådan smälek av folken.
 7. Därför säger Herren, HERREN så Jag upplyfter min hand och
   betygar: Sannerligen, folken runt omkring eder skola själva få
   lida smälek.
 8. Men I, Israels berg, I skolen åter grönska och bära frukt åt
   mitt folk Israel, ty snart skola de komma åter.
 9. Ty se, jag skall komma till eder, jag skall vända mig till eder,
   och I skolen bliva brukade och besådda.
 10. Och jag skall församla på eder människor i myckenhet, alla
   Israels barn, så många de äro; och städerna skola ånyo bliva
   bebodda och ruinerna åter byggas upp.
 11. Ja, jag skall församla på eder människor och boskap i myckenhet,
   och de skola föröka sig och bliva fruktsamma. Jag skall låta
   eder bliva bebodda, alldeles såsom I fordom voren; ja, jag skall
   göra eder ännu mer gott, än I förut fingen röna; och I skolen
   förnimma att jag är HERREN.
 12. Jag skall låta människor åter vandra fram över eder, nämligen
   mitt folk Israel; de skola hava dig till besittning, och du
   skall vara deras arvedel; och du skall icke vidare döda deras
   barn.
 13. Så säger Herren, HERREN: Eftersom man säger till dig: »Du är en
   människoäterska, du har dödat ditt eget folks barn»,
 14. därför skall du nu icke mer få äta upp människor och icke mer få
   döda ditt folks barn, säger Herren, HERREN.
 15. Jag skall icke mer låta dig höra smälek av folken, och du skall
   icke mer nödgas bära folkslagens förakt; ej heller skall du mer
   bringa ditt folk på fall, säger Herren, HERREN.

 16. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 17. Du människobarn när Israels barn ännu bodde i sitt land, då
   orenade de det genom sitt väsende och sina gärningar; såsom en
   kvinnas orenhet var deras väsende för mig.
   >Jes. 64,6.
 18. Då utgöt jag min vrede över dem, för det blods skull som de hade
   utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina
   eländiga avgudar.
 19. Jag förskingrade dem bland folken, och de blevo förströdda i
   länderna; efter deras väsende och deras gärningar dömde jag dem.
 20. Men till vilka folk de än kommo vanärade de mitt heliga namn, i
   det att man sade om dem: »Detta är HERRENS folk, och de hava
   likväl måst draga ut ur sitt land.
   >Jes. 52,5. Rom. 2,24.
 21. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels barn vanärade
   bland de folk till vilka de kommo.
 22. Säg därför till Israels barn: Så säger Herren, HERREN: Icke för
   eder skull gör jag detta, I Israels barn, utan för mitt heliga
   namns skull, som I haven vanärat bland de folk till vilka I
   haven kommit.
   >Jes. 43,22 f. Hes. 28,25.
 23. Jag vill nu helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland
   folken, i det att I haven vanärat det bland dem; och folken
   skola förnimma att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag
   bevisar mig helig på eder inför deras ögon.
 24. Ty jag skall hämta eder ifrån folken och församla eder ifrån
   alla länder och föra eder till edert land.
 25. Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena;
   jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra
   eländiga avgudar.
   >Ps. 51,4, 9. Jes. 44,3. Sak. 13,1.
 26. Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande
   komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder
   kropp och giva eder ett hjärta av kött.
   >Jer. 31,33 f. 32,39 f. Hes. 11,19 f. 18,31. Hebr. 10,16.
 27. Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I
   vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören
   efter dem.
 28. Så skolen I få bo i det land som jag gav åt edra fäder, och I
   skolen vara mitt folk, och jag skall vara eder Gud.
 29. Och jag skall frälsa eder från all eder orenhet. Och jag skall
   kalla fram säden och låta den bliva ymnig och skall icke mer
   låta någon hungersnöd komma över eder.
   >Hos. 2,21 f. Joel 2,21 f.
 30. Ja, ymnig skall jag låta trädens frukt och markens gröda bliva,
   för att I icke mer skolen lida hungersnödens smälek bland
   folken.
   >Hes. 34,29.
 31. Då skolen I tänka på edra onda vägar och på edra gärningar, som
   icke voro goda; och I skolen känna leda vid eder själva för edra
   missgärningars och styggelsers skull.
   >Hes. 6,9. 16,61. 20,43.
 32. Men icke för eder skull gör jag detta, säger Herren, HERREN; det
   vare eder kunnigt. I mån skämmas och blygas för edra vägar, I
   Israels barn.

 33. Så säger Herren, HERREN: När jag har renat eder från alla edra
   missgärningar, då skall jag låta städerna ånyo bliva bebodda,
   och då skola ruinerna åter byggas upp,
 34. och det förödda landet skall åter bliva brukat, i stället för
   att det har legat såsom en ödemark inför var man som har gått
   där fram.
 35. Och då skall man säga: »Det landet som var så förött har nu
   blivit såsom Edens lustgård, och städerna som voro så ödelagda,
   förödda och förstörda, de äro nu bebodda och befästa.»
 36. Då skola de folk som äro kvar runt omkring eder förnimma att
   jag, HERREN, nu åter har byggt upp det som var förstört och ånyo
   planterat det som var förött. Jag, HERREN, har talat det, och
   jag fullbordar det också.
   >Hes. 17,24.

 37. Så säger Herren, HERREN; Också på detta sätt vill jag bönhöra
   Israels barn, så vill jag handla med dem: jag skall där föröka
   människorna, så att de bliva såsom fårhjordar.
   >Hes. 34,31.
 38. Såsom hjordar av offerdjur, såsom fårhjordar i Jerusalem vid
   dess högtider, så skola de hjordar av människor vara, som skola
   uppfylla de ödelagda städerna. Och man skall förnimma att jag är
   HERREN.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_36.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free