- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 37 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 37 Kapitlet

        De förtorkade benen som få liv. De två
           stavarna som fogas tillhopa.

 1. HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag
   åstad och sattes ned mitt på slätten, som nu låg full med ben.
   >Hes. 3,12, 22. 11,24.
 2. Och han förde mig fram runt omkring dem, och jag såg att de lågo
   där i stor myckenhet utöver dalen och jag såg att de voro
   alldeles förtorkade.
 3. Och han sade till mig: »Du människobarn, kunna väl dessa ben
   åter bliva levande?» Jag svarade: »Herre, HERRE, du vet det.»
 4. Då sade han till mig: »Profetera över dessa ben och säg till
   dem: I förtorkade ben, hören HERRENS ord;
 5. Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande
   komma in i eder, så att I åter bliven levande.
   >1 Mos. 2,7. Ps. 104,30.
 6. Jag skall fästa senor vid eder och låta kött växa på eder och
   övertäcka eder med hud och giva eder ande, så att I åter bliven
   levande; och I skolen förnimma att jag är HERREN.»

 7. Och jag profeterade, såsom det hade blivit mig bjudet. Och när
   jag nu profeterade, hördes ett rassel, och där blev ett gny, och
   benen kommo åter tillhopa, så att det ena benet fogades till det
   andra.
 8. Och jag såg huru senor och kött växte på dem, och huru de
   övertäcktes med hud därovanpå; men ingen ande var ännu i dem.
 9. Då sade han till mig: »Profetera och tala till anden, ja,
   profetera, du människobarn, och säg till anden: Så säger Herren,
   HERREN: Kom, du ande, från de fyra väderstrecken[1] och blås på
   dessa dräpta, så att de åter bliva levande.»
 10. Och jag profeterade, såsom han hade bjudit mig. Då kom anden in
   i dem, och de blevo åter levande och reste sig upp på sina
   fötter, en övermåttan stor skara.
 11. Och han sade till mig: »Du människobarn, dessa ben, de äro alla
   Israels barn. Se, de säga: 'Våra ben äro förtorkade, vårt hopp
   har blivit om intet, det är ute med oss.'
   >Hes. 33,10.
 12. Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se,
   jag vill öppna edra gravar och hämta eder, mitt folk, upp ur
   edra gravar och låta eder komma till Israels land.
   >Jes. 26,19.
 13. Och I skolen förnimma att jag är HERREN, när jag öppnar edra
   gravar och hämtar eder, mitt folk, upp ur edra gravar.
 14. Och jag skall låta min ande komma in i eder, så att I åter
   bliven levande, och jag skall låta eder få bo i edert land; och
   I skolen förnimma att jag, HERREN, har tala det, och att jag
   också har fullborda det, säger HERREN.»
   >Hes. 36,26, 36.

 15. Och HERRENS ord kom till mig han sade:
 16. Du människobarn, tag dig en trästav och skriv på den: »För Juda
   och hans fränder bland Israels barn.» Tag sedan en annan trästav
   och skriv på den: »En stav för Josef, Efraim, och för hans
   fränder av hela Israels hus.»
 17. Foga dem sedan tillhopa med varandra till en enda stav, så att
   de bliva förenade till ett i din hand.
 18. När då dina landsmän säga till dig: »Förklara för oss vad du
   menar härmed»,
   >Hes. 24,19.
 19. så svara dem: »Så säger Herren, HERREN: Se, jag vill taga Josefs
   stav, den som är i Efraims hand, vilken stav ock gäller för de
   stammar av Israel, som äro hans fränder, och intill denna vill
   jag lägga Judas stav, båda tillhopa, och så göra dem till en
   enda stav, så att de bliva ett i min hand.»
 20. Och stavarna som du har skrivit på skall du hålla i din hand
   inför deras ögon.
 21. Och du skall tala till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag
   skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de hava
   måst vandra bort; jag skall samla dem tillhopa från alla håll
   och föra dem in i deras land.
   >Hes. 36,24 f.
 22. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels
   berg; en och samma konung skola de alla hava; de skola icke mer
   vara två folk och icke mer vara delade i två riken.
   >Hos. 1,11. Joh. 10,16.

 23. Sedan skola de icke mer orena sig med sina eländiga avgudar och
   styggelser och med alla slags överträdelser. Och jag skall
   frälsa dem och hämta dem från alla orter där de hava syndat, och
   skall rena dem, så att de bliva mitt folk, och jag skall vara
   deras Gud.
 24. Och min tjänare David skall vara konung över dem, och de skola
   så alla hava en och samma herde; och de skola vandra efter mina
   rätter och hålla mina stadgar och göra efter dem.
   >Jes. 40,11. Jer. 23,5 f. 30,9. Hes. 34,23 f. Joh. 10,11.
 25. Så skola de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob,
   det vari edra fäder bodde. De skola själva få bo där, så ock
   deras barn och deras barnbarn till evig tid; och min tjänare
   David skall vara deras hövding evinnerligen.
   >Joh. 12,34.
 26. Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; ett evigt förbund
   med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och
   låta min helgedom stå bland dem evinnerligen.
   >2 Krön. 6,16. Ps. 89,4. Jer. 31,31 f. Hes. 34,25.
 27. Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud,
   och de skola vara mitt folk.
   >3 Mos. 26,11 f. Hes. 11,20. 2 Kor. 6,16. Upp. 21,3.
 28. Så skola folken förnimma att jag är HERREN, som helgar Israel,
   då nu min helgedom förbliver ibland dem evinnerligen.

[1] Hebreiskans uttryck för ande betyder ock vind.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_37.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free