- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 44 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 44 Kapitlet

          Det nya templets tjänare. Deras
          skyldigheter och rättigheter.

 1. Därefter förde han mig tillbaka mot helgedomens yttre port, den
   kom vette åt öster; den var nu stängd.
 2. Och HERREN sade till mig: »Denna port skall förbliva stängd och
   icke mer öppnas, och ingen skall gå in genom den, ty HERREN,
   Israels Gud, har gått in genom den; därför skall den vara
   stängd.
   >Hes. 43,4.
 3. Dock skall fursten, eftersom han är furste, få sitta där och
   hålla måltid inför HERRENS ansikte; han skall då gå in genom
   portens förhus, och samma väg skall han gå ut igen.»

 4. Därefter förde han mig genom norra porten till platsen framför
   huset; och jag fick se huru HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS
   hus. Då föll jag ned på mitt ansikte.
 5. och HERREN sade till mig: Du människobarn, akta på och se med
   dina ögon, och hör med dina öron allt vad jag nu talar med dig
   om alla stadgar angående HERRENS hus och om alla lagar som röra
   det; och giv akt på huru man går in i huset genom alla
   helgedomens utgångar.
 6. Och säg till Israels hus, det gensträviga: Så säger Herren,
   HERREN: Nu må det vara nog med alla de styggelser I haven
   bedrivit, I av Israels hus,
   >4 Mos. 16,3, 7.
 7. I som haven låtit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret
   kött komma in i min helgedom och vara där, så att mitt hus har
   blivit ohelgat, under det att I framburen min spis, fett och
   blod. Så har mitt förbund blivit brutet, för att icke nämna alla
   edra andra styggelser.
   >4 Mos. 18,4. Jos. 9,27. Esr. 8,20.
 8. I haven icke själva förrättat tjänsten vid mina heliga föremål,
   utan haven satt andra till att åt eder förrätta tjänsten i min
   helgedom.
 9. Så säger Herren, HERREN: Ingen främling med oomskuret hjärta och
   oomskuret kött får komma in i min helgedom, ingen av de
   främlingar som finnas bland Israels barn.
 10. Utan de leviter som gingo bort ifrån mig, när Israel for vilse
   de som då själva foro vilse och gingo bort ifrån mig och följde
   sina eländiga avgudar, de skola bära på sin missgärning
 11. och skola i min helgedom bestrida vakttjänstgöringen vid husets
   portar och annan tjänstgöring i huset; de skola slakta
   brännoffer och slaktoffer åt folket, och skola stå inför dem
   till att betjäna dem.
 12. Eftersom de betjänade dem inför deras eländiga avgudar och så
   blevo för Israels hus en stötesten till missgärning, därför
   betygar jag om dem med upplyft hand, säger Herren, HERREN, att
   de skola få bära på sin missgärning.
 13. De skola icke få nalkas mig, till att förrätta prästerlig tjänst
   inför mig, eller till att nalkas något av mina heliga föremål,
   nämligen de högheliga, utan de skola bära på sin skam och på de
   styggeliga synder som de hava bedrivit.
   >4 Mos. 4,19. Hos. 4,6.
 14. Och jag skall sätta dem till att förrätta tjänsten i huset vid
   allt tjänararbete där, allt som där skall utföras.

 15. Men de levitiska präster, nämligen Sadoks söner, som förrättade
   tjänsten vid min helgedom, när de övriga israeliterna foro vilse
   och gingo bort ifrån mig, de skola få träda fram till mig för
   att göra tjänst inför mig; de skola stå inför mitt ansikte för
   att offra åt mig fett och blod, säger Herren, HERREN.
   >Hes. 40,46.
 16. De skola gå in i min helgedom, och de skola träda fram till mitt
   bord för att göra tjänst inför mig och förrätta vad som är att
   förrätta åt mig.
   >Hes. 41,22
 17. Och när de komma in i den inre förgårdens portar, skola de
   ikläda sig linnekläder; de få icke hava på sig något av ylle,
   när de göra tjänst i den inre förgårdens portar och inne i
   huset.
   >2 Mos. 28,39 f.
 18. De skola hava huvudbonader av linne på sina huvuden, och
   benkläder av linne omkring sina länder; de skola icke omgjorda
   sig med något som framkallar svett.
 19. Och när de sedan gå ut på den yttre förgården, till folket på
   den yttre förgården, skola de taga av sig de kläder i vilka de
   hava gjort tjänst, och skola lämna dem kvar i helgedomens
   tempelkamrar och ikläda sig andra kläder, för att de icke må
   göra folket heligt med sina kläder.
   >Hes. 42,14.
 20. De skola icke raka huvudet, men skola icke heller låta håret
   växa fritt, utan skola klippa sitt huvudhår kort.
   >3 Mos. 21,5. 4 Mos. 6,5.
 21. Och vin får ingen präst dricka, när han har kommit in på den
   inre förgården.
   >3 Mos. 10,9.
 22. En änka eller en frånskild kvinna får han icke taga till hustru
   åt sig, utan allenast en jungfru av Israels barns släkt; dock
   får han taga en änka, om hon är änka efter en präst.
   >3 Mos. 21,7, 13 f.
 23. Och de skola lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt
   och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent.
   >3 Mos. 10,10. Hes. 22,26.
 24. Och i rättssaker skola de uppträda såsom domare och skola avdöma
   dem efter mina rätter. Och mina lagar och stadgar skola de
   iakttaga vid alla mina högtider, och mina sabbater skola de
   hålla heliga.
   >5 Mos. 17,8 f. 2 Krön. 19,10. Mal. 2,7.
 25. Ingen av dem får orena sig genom att gå in till någon död
   människa; allenast genom fader eller moder eller son eller
   dotter eller broder, eller genom en syster som icke har tillhört
   någon man må han ådraga sig orenhet.
   >3 Mos. 21,1 f.
 26. Men när han därefter har blivit ren, skall man räkna för honom
   ytterligare sju dagar;
   >4 Mos. 19,11 f.
 27. och på den dag då han går in i helgedomen, på den inre
   förgården, för att göra tjänst i helgedomen, då skall han bära
   fram ett syndoffer för sig, säger Herren, HERREN.
 28. Och deras arvedel skall bestå däri att jag själv skall vara
   deras arvedel. Och I skolen icke giva dem någon besittning i
   Israel, ty jag själv är deras besittning.
   >4 Mos. 18,20. 5 Mos. 10,9. 18,2. Jos. 13,14.
 29. Spisoffret och syndoffret och skuldoffret få de äta, och allt
   tillspillogivet i Israel skall höra dem till.
   >3 Mos. 27,21.
 30. Och det första av alla förstlingsfrukter av alla slag, och alla
   offergärder av alla slag, vadhelst I frambären såsom offergärd,
   detta skall höra prästerna till; och förstlingen av edert mjöl
   skolen I giva åt prästen, för att du må bringa välsignelse över
   ditt hus.
   >2 Mos. 23,19. 4 Mos. 15,20 f. 18,12 f., 19. Neh. 10,37.
 31. Intet självdött eller ihjälrivet djur, vare sig fågel eller
   boskapsdjur, få prästerna äta.
   >2 Mos. 22,31. 3 Mos. 22,8. Hes. 4,14.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_44.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free