- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 46 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 46 Kapitlet

        Furstens offer. Det dagliga brännoffret.
         Furstens arvsbesittning. Offerköken.

 1. Så säger Herren, HERREN: Den inre förgårdens port, den som
   vetter åt öster, skall vara stängd under de sex arbetsdagarna,
   men på sabbatsdagen skall den öppnas; likaledes skall den öppnas
   på nymånadsdagen.
 2. Och då skall fursten utifrån gå in genom portens förhus och
   ställa sig vid portens dörrpost; och när prästerna offra hans
   brännoffer och hans tackoffer, skall han tillbedja på portens
   tröskel och därefter gå ut. Men porten skall icke stängas förren
   om aftonen.
   >Hes. 45,17, 22.
 3. Och folket i landet skall på sabbater och nymånader tillbedja
   inför HERREN vid ingången till samma port.
 4. Och brännoffret som fursten skall frambära åt HERREN skall på
   sabbatsdagen utgöras av sex felfria lamm och en felfri vädur.
 5. Och såsom spisoffer skall han frambära en efa till väduren, men
   till lammen såsom spisoffer så mycket han vill giva, jämte en
   hin olja till var efa.
 6. Men på nymånadsdagen skall han frambära en felfri ungtjur, sex
   lamm och en vädur, allasammans felfria.
   >4 Mos. 28,11 f.
 7. Och såsom spisoffer skall han offra en efa till tjuren och en
   efa till väduren, och till lammen så mycket han vill anskaffa,
   jämte en hin olja till var efa.
 8. Och när fursten vill gå in, skall han gå in genom portens
   förhus, och samma väg skall han gå ut igen.
   >Hes. 44,3.
 9. Men när folket i landet kommer inför HERRENS ansikte vid
   högtiderna, då skall den som har gått in genom norra porten för
   att tillbedja gå ut genom södra porten, och den som har gått in
   genom södra porten skall gå ut genom norra porten; ingen skall
   gå tillbaka genom samma port som han har kommit in igenom, utan
   man skall gå ut genom den motsatta.
 10. Och fursten skall gå in tillsammans med de andra, när de gå in;
   och när de gå ut, skola de gå ut tillsammans.
 11. Men vid fester och högtider skall spisoffret utgöras av en efa
   till var tjur och en efa till var vädur, och till lammen av så
   mycket han vill giva, jämte en hin olja till var efa.
   >Hes. 45,24.
 12. Och när fursten vill offra ett frivilligt offer, vare sig ett
   brännoffer eller ett tackoffer såsom frivilligt offer åt HERREN,
   då skall man öppna åt honom den port som vetter åt öster, och
   han skall offra sitt brännoffer och sitt tackoffer alldeles så,
   som han plägar offra på sabbatsdagen; och därefter skall han gå
   ut och sedan han har gått ut, skall man stänga porten.

 13. Du skall dagligen offra såsom brännoffer åt HERREN ett felfritt
   årsgammalt lamm; var morgon skall du offra ett sådant.
   >2 Mos. 29,38 f. 4 Mos. 28,3 f.
 14. Och såsom spisoffer skall du därtill offra var morgon en
   sjättedels efa, så ock en tredjedels hin olja för att fukta
   mjölet -- detta såsom spisoffer åt HERREN, såsom evärdlig rätt
   för beständigt.
 15. I skolen offra lammet och spisoffret och oljan var morgon såsom
   dagligt brännoffer.

 16. Så säger Herren, HERREN: Om fursten giver någon av sina söner en
   gåva, så bliver det dennes arvedel, det skall höra hans söner
   till; de skola besitta det såsom arv.
 17. Men om han av sin arvedel giver något såsom gåva åt någon av
   sina tjänare, så skall detta tillhöra denne intill friåret; då
   skall det återgå till fursten. Hans arvedel är det ju, och hans
   söner skall det tillfalla.
   >3 Mos. 25,10. 27,4.
 18. Fursten må icke taga något av folkets arvedel och så kränka den
   i deras besittningsrätt; allenast av sin egen besittning må han
   giva arvedelar åt sina söner, för att ingen av mitt folk skall
   bliva undanträngd från sin särskilda besittning.
   >Hes. 45,8.
 19. Och han förde mig genom den ingång som låg vid sidan av porten
   till de heliga tempelkamrar som voro bestämda för prästerna, och
   som vette åt norr; och jag såg att där var en plats längst uppe
   i väster.
 20. Och han sade till mig: »Detta är den plats där prästerna skola
   koka skuldoffret och syndoffret, och där de skola baka
   spisoffret, för att icke behöva bära ut det på den yttre
   förgården och så göra folket heligt.»
 21. Därefter lät han mig gå ut på den yttre förgården och förde mig
   omkring till förgårdens fyra hörn; och jag såg då att i vart och
   ett av förgårdens hörn fanns en gård.
 22. I förgårdens fyra hörn funnos kringstängda gårdar, fyrtio alnar
   långa och trettio alnar breda; dessa fyra hörngårdar voro lika
   stora.
 23. Och runt omkring inuti dem gick en mur, runt omkring i alla
   fyra; och nedtill vid muren runt omkring hade man inrättat
   eldstäder till kokning.
 24. Och han sade till mig: »Detta är de kök i vilka husets tjänare
   skola koka folkets slaktoffer.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_46.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free