- Project Runeberg -  Bibeln /
Daniel, 6 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
 1. Darejaves fann för gott att sätta över riket ett hundra tjugu
   satraper, för att sådana skulle finnas överallt i riket.
 2. Och över dem satte han tre furstar, av vilka Daniel var en;
   inför dessa skulle satraperna avlägga räkenskap, så att konungen
   icke lede något men.
 3. Men Daniel gjorde sig bemärkt framför de andra furstarna och
   satraperna, ty en övermåttan hög ande var i honom, och konungen
   var betänkt på att sätta honom över hela riket.

 4. Då sökte de andra furstarna och satraperna att finna någon sak
   mot Daniel i det som angick riket. Men de kunde icke finna någon
   sådan sak eller något som var orätt, eftersom han var trogen i
   sin tjänst; ingen försummelse och intet orätt var att finna hos
   honom.
 5. Då sade männen: »Vi lära icke finna någon sak mot denne Daniel,
   om vi icke till äventyrs kunna finna en sådan i hans
   gudsdyrkan.»

 6. Därefter skyndade furstarna och satraperna in till konungen och
   sade till honom så: »Må du leva evinnerligen, konung Darejaves!
   >Dan. 2,4. 3,9. 6,10.
 7. Alla rikets furstar, landshövdingarna och satraperna,
   rådsherrarna och ståthållarna hava rådslagit om att en kunglig
   förordning borde utfärdas och ett förbud stadgas, av det
   innehåll att vilken som helst som under trettio dagar vänder sig
   med bön till någon annan, vare sig gud eller människa, än till
   dig, o konung, han skall kastas i lejongropen.
 8. Så låt nu, o konung, härom utfärda ett förbud och sätta upp en
   skrivelse, som efter Mediens och Persiens oryggliga lag icke kan
   återkallas.»
   >Est. 1,19. 8,8.
 9. I överensstämmelse härmed lät då konung Darejaves sätta upp en
   skrivelse och utfärda ett förbud.

 10. Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt,
   gick han in i sitt hus, varest han i sin övre sal hade fönster
   som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger
   om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, såsom han
   förut hade plägat göra.
   >1 Kon. 8,44, 48. Ps. 55,18.
 11. När männen nu skyndade till, funno de Daniel bedjande och
   åkallande sin Gud.
 12. Därefter gingo de till konungen och frågade honom angående det
   kungliga förbudet: »Har du icke låtit sätta upp ett förbud, av
   det innehåll att vilken som helst som under trettio dagar vänder
   sig med bön till någon annan, vare sig gud eller människa, än
   till dig, o konung, han skall kastas i lejongropen?» Konungen
   svarade och sade: »Jo, och det påbudet står fast efter Mediens
   och Persiens oryggliga lag.»
   >Dan. 3,10 f.
 13. Då svarade de och sade till konungen: »Daniel, en av de judiska
   fångarna, aktar varken på dig eller på det förbud som du har
   låtit sätta upp, utan förrättar sin bön tre gånger om dagen.»
 14. När konungen hörde detta, blev han mycket bedrövad och gjorde
   sig bekymmer över huru han skulle kunna rädda Daniel; ända till
   solnedgången mödade han sig med att söka en utväg att hjälpa
   honom.
 15. Då skyndade männen till konungen och sade till honom: »Vet, o
   konung, att det är en Mediens och Persiens lag att intet förbud
   och ingen förordning som konungen utfärdar kan återkallas.»
 16. Då lät konungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen och
   konungen talade till Daniel och sade: »Din Gud, den som du så
   oavlåtligen dyrkar, han må rädda dig.»
 17. Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning,
   och konungen förseglade den med sitt eget och med sina stormäns
   signet, för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu
   hade skett med Daniel.
   >Matt. 27,60, 66.

 18. Därefter gick konungen hem till sitt palats och tillbragte hela
   natten under fasta och lät inga kvinnor komma inför sig; och
   sömnen flydde honom.
 19. Sedan om morgonen, när det dagades, stod konungen upp och gick
   med hast till lejongropen.
 20. Och när han hade kommit nära intill gropen, ropade han på Daniel
   med ängslig röst; konungen talade till Daniel och sade: »Daniel,
   du den levande Gudens tjänare, har väl din Gud, den som du så
   oavlåtligen dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?»
   >1 Mack. 2,60.
 21. Då svarade Daniel konungen: »Må du leva evinnerligen, o konung!
 22. Min Gud har sänt sin ängel och tillslutit lejonens gap, så att
   de icke hava gjort mig någon skada. Ty jag har inför honom
   befunnits oskyldig; ej heller har jag förbrutit mig mot dig, o
   konung.
   >Ps. 34,8. 91,10 f. Dan. 3,28.

 23. Då blev konungen mycket glad, och befallde att man skulle taga
   Daniel upp ur gropen. Och när Daniel hade blivit tagen upp ur
   gropen, kunde man icke upptäcka någon skada på honom; ty han
   hade trott på sin Gud.
 24. Sedan lät konungen hämta de män som hade anklagat Daniel, och
   han lät kasta dem i lejongropen, med deras barn och hustrur; och
   innan de ännu hade hunnit till bottnen i gropen, föllo lejonen
   över dem och krossade alla deras ben.

 25. Därefter lät konung Darejaves skriva till alla folk och stammar
   och tungomål som funnos på hela jorden: »Mycken frid vare med
   eder!
   >Dan. 3,31 f.
 26. Härmed giver jag befallning att man inom mitt rikes hela område
   skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande
   Guden, som förbliver evinnerligen; och hans rike är sådant att
   det icke kan förstöras, och hans välde består intill änden.
   >Dan. 2,44. 4,31. 7,14.
 27. Han är en räddare och hjälpare, och han gör tecken och under i
   himmelen och på jorden, han som har räddat Daniel ur lejonens
   våld.»

 28. Och denne Daniel steg i ära och makt under Darejaves' och under
   persern Kores' regeringar.
   >Dan. 1,21.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/27_06.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free