- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 12 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 12 Kapitlet

        Jesus undervisar om sabbatsbudet, botar
        en man som har en förvissnad hand, så
          ock en besatt, försvarar sig mot
        fariséerna, varnar för hädelse mot den
        helige Ande, avvisar några som begära
        tecken, giver till känna vilka som äro
             hans rätta fränder.

 1. Vid den tiden tog Jesus på sabbaten vägen genom ett sädesfält;
   och hans lärjungar blevo hungriga och begynte rycka av ax och
   äta.
 2. När fariséerna sågo detta, sade de till honom: »Se, dina
   lärjungar göra vad som icke är lovligt att göra på en sabbat.»
 3. Han svarade dem: »Haven I icke läst vad David gjorde, när han
   och de som följde honom blevo hungriga:
 4. huru han då gick in i Guds hus, och huru de åto skådebröden,
   fastän det ju varken för honom eller för dem som följde honom
   var lovligt att äta sådant bröd, utan allenast för prästerna?
 5. Eller haven I icke läst i lagen att prästerna på sabbaten bryta
   sabbaten i helgedomen, och likväl äro utan skuld?
 6. Men jag säger eder: Här är vad som är förmer än helgedomen.
 7. Och haden I förstått vad det är: 'Jag har behag till
   barmhärtighet, och icke till offer', så skullen I icke hava dömt
   dem skyldiga, som äro utan skuld.
 8. Ty Människosonen är herre över sabbaten.»

 9. Och han gick därifrån vidare och kom in i deras synagoga.
 10. Och se, där var en man som hade en förvissnad hand. Då frågade
   de honom och sade: »Är det lovligt att bota sjuka på sabbaten?»
   De ville nämligen få något att anklaga honom för.
 11. Men han sade till dem: »Om någon bland eder har ett får, och
   detta på sabbaten faller i en grop, fattar han icke då i det och
   drager upp det?
 12. Huru mycket mer värd är nu icke en människa än ett får! Alltså
   är det lovligt att på sabbaten göra vad gott är.»
 13. Därefter sade han till mannen: »Räck ut din hand.» Och han
   räckte ut den, och den blev frisk igen och färdig såsom den
   andra. --
 14. Då gingo fariséerna bort och fattade det beslutet om honom, att
   de skulle förgöra honom.

 15. Men när Jesus fick veta detta, gick han bort därifrån; och många
   följde honom, och han botade dem alla,
 16. men förbjöd dem strängeligen att utbreda ryktet om honom.
 17. Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias,
   när han sade:

 18.  »Se, över min tjänare, som jag har utvalt,
    min älskade, i vilken min själ har funnit behag,
    över honom skall jag låta min Ande komma,
    och han skall förkunna rätten bland folken.
 19.  Han skall icke kiva eller skria,
    och hans röst skall man icke höra på gatorna,
 20.  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa,
    och en rykande veke skall han icke utsläcka,
    intill dess att han har fört rätten fram till seger.
 21.  Och till hans namn skola folken sätta sitt hopp.»

 22. Då förde man till honom en besatt, som var blind och dövstum.
   Och han botade honom, så att den dövstumme talade och såg.
 23. Och allt folket uppfylldes av häpnad och sade: »Månne icke
   denne är Davids son?»
 24. Men när fariséerna hörde detta, sade de: »Det är allenast med
   Beelsebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda
   andarna.»
 25. Men han förstod deras tankar och sade till dem:

   »Vart rike som har kommit i strid med sig självt bliver förött,
   och intet samhälle eller hus som har kommit i strid med sig
   självt kan hava bestånd.
 26. Om nu Satan driver ut Satan, så har han kommit i strid med
   sig själv. Huru kan då hans rike hava bestånd?
 27. Och om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna,
   med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså
   vara edra domare.
 28. Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda
   andarna, så har ju Guds rike kommit till eder. --
 29. Eller huru kan någon gå in i en stark mans hus och beröva honom
   hans bohag, såframt han icke förut har bundit den starke? Först
   därefter kan han plundra hans hus.
 30. Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke
   församlar med mig, han förskingrar.

 31. Därför säger jag eder: All annan synd och hädelse skall bliva
   människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall icke bliva
   förlåten.
 32. Ja, om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva
   honom förlåtet; men om någon säger något mot den helige Ande, så
   skall det icke bliva honom förlåtet, varken i denna tidsåldern
   eller i den tillkommande.
 33. I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess
   frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt
   vara dålig. Ty av frukten känner man trädet.
 34. I huggormars avföda, huru skullen I kunna tala något gott, då I
   själva ären onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.
 35. En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en
   ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är.
 36. Men jag säger eder, att för vart fåfängligt ord som människorna
   tala skola de göra räkenskap på domens dag.
 37. Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord
   skall du dömas skyldig.»

 38. Då togo några av de skriftlärde och fariséerna till orda och
   sade till honom: »Mästare, vi skulle vilja se något tecken av
   dig.»
 39. Men han svarade och sade till dem:

   »Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken,
   men intet annat tecken skall givas det än profeten Jonas'
   tecken.
 40. Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora
   fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter
   vara i jordens sköte.
 41. Ninevitiska män skola vid domen träda fram tillsammans med detta
   släkte och bliva det till dom. Ty de gjorde bättring vid Jonas'
   predikan; och se, här är vad som är mer än Jonas.
 42. Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda fram
   tillsammans med detta släkte och bliva det till dom. Ty hon kom
   från jordens ända för att höra Salomos visdom; och se, här är
   vad som är mer än Salomo.

 43. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han
   omkring i ökentrakter och söker efter ro, men finner ingen.
 44. Då säger han: 'Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag
   gick ut ifrån.' Och när han kommer dit och finner det stå
   ledigt och vara fejat och prytt,
 45. då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro
   värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver
   för den människan det sista värre än det första. Så skall det
   ock gå med detta onda släkte.»

 46. Medan han ännu talade till folket, kommo hans moder och hans
   bröder och stannade därutanför och ville tala med honom.
 47. Då sade någon till honom: »Se, din moder och dina bröder stå
   härutanför och vilja tala med dig.»
 48. Men han svarade och sade till den som omtalade detta för honom:
   »Vilken är min moder, och vilka äro mina bröder?»
 49. Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: »Se här är
   min moder, och här äro mina bröder!
 50. Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min
   broder och min syster och min moder.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/40_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free