- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Markus, 6 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Markus, 6 Kapitlet

         Jesus bemötes i sin fädernestad med
        förakt, sänder ut sina tolv apostlar.
         Johannes döparen halshugges. Jesus
        bespisar fem tusen män, går på vattnet,
          botar sjuka i Gennesarets land.

 1. Och han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernestad;
   och hans lärjungar följde honom.
 2. Och när det blev sabbat, begynte han undervisa i synagogan. Och
   folket häpnade, när de hörde honom; de sade: »Varifrån har han
   fått detta? Och vad är det för vishet som har blivit honom
   given? Och dessa stora kraftgärningar som göras genom honom,
   varifrån komma de?
 3. Är då denne icke timmermannen, han som är Marias son och broder
   till Jakob och Joses och Judas och Simon? Och bo icke hans
   systrar här hos oss?» Så blev han för dem en stötesten.
 4. Då sade Jesus till dem: »En profet är icke föraktad utom i sin
   fädernestad och bland sina fränder och i sitt eget hus.»
 5. Och han kunde icke där göra någon kraftgärning, utom att han
   botade några få sjuka, genom att lägga händerna på dem.
 6. Och han förundrade sig över deras otro.

   Sedan gick han omkring i byarna, från den ena byn till den
   andra, och undervisade.

 7. Och han kallade till sig de tolv och sände så ut dem, två och
   två, och gav dem makt över de orena andarna.
 8. Och han bjöd dem att icke taga något med sig på vägen, utom
   allenast en stav: icke bröd, icke ränsel, icke penningar i
   bältet.
 9. Sandaler finge de dock hava på fötterna, men de skulle icke bära
   dubbla livklädnader.
 10. Och han sade till dem: »När I haven kommit in i något hus, så
   stannen där, till dess I lämnen den orten.
 11. Och om man på något ställe icke tager emot eder och icke hör på
   eder, så gån bort därifrån, och skudden av stoftet som är under
   edra fötter, till ett vittnesbörd mot dem.»

 12. Och de gingo ut och predikade att man skulle göra bättring;
 13. och de drevo ut många onda andar och smorde många sjuka med olja
   och botade dem.

 14. Och konung Herodes fick höra om honom, ty hans namn hade blivit
   känt. Man sade: »Det är Johannes döparen, som har uppstått från
   de döda, och därför verka dessa krafter i honom.»
 15. Men andra sade: »Det är Elias.» Andra åter sade: »Det är en
   profet, lik de andra profeterna.»
 16. Men när Herodes hörde detta, sade han: »Det är Johannes, den som
   jag lät halshugga. Han bar uppstått från de döda.»

 17. Herodes hade nämligen sänt åstad och låtit gripa Johannes och
   binda honom och sätta honom i fängelse, för Herodias', sin
   broder Filippus' hustrus, skull. Ty henne hade Herodes tagit
   till äkta,
 18. och Johannes hade då sagt till honom: »Det är icke lovligt för
   dig att hava din broders hustru.»
 19. Därför hyste nu Herodes agg till honom och ville döda honom, men
   han hade icke makt därtill.
 20. Ty Herodes förstod att Johannes var en rättfärdig och helig man,
   och han fruktade för honom och gav honom sitt beskydd. Och när
   han hade hört honom, blev han betänksam i många stycken; och han
   hörde honom gärna.
 21. Men så kom en läglig dag, i det att Herodes på sin födelsedag
   gjorde ett gästabud för sina stormän och för krigsöverstarna och
   de förnämsta männen i Galileen.
 22. Då gick Herodias' dotter ditin och dansade; och hon behagade
   Herodes och hans bordsgäster. Och konungen sade till flickan:
   »Begär av mig vadhelst du vill, så skall jag giva dig det.»
 23. Ja, han lovade henne detta med ed och sade: »Vadhelst du begär
   av mig, det skall jag giva dig, ända till hälften av mitt rike.»
 24. Då gick hon ut och frågade sin moder: »Vad skall jag begära?»
   Hon svarade: »Johannes döparens huvud.»
 25. Och strax skyndade hon in till konungen och framställde sin
   begäran och sade: »Jag vill att du nu genast giver mig på ett
   fat Johannes döparens huvud.»
 26. Då blev konungen mycket bekymrad, men för edens och för
   bordsgästernas skull ville han icke avvisa henne.
 27. Alltså sände konungen strax en drabant med befallning att hämta
   hans huvud. Och denne gick åstad och halshögg honom i fängelset
 28. och bar sedan fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan,
   och flickan gav det åt sin moder.
 29. Men när hans lärjungar fingo höra härom, kommo de och togo hans
   döda kropp och lade den i en grav.

 30. Och apostlarna församlade sig hos Jesus och omtalade för honom
   allt vad de hade gjort, och allt vad de hade lärt folket.
 31. Då sade han till dem: »Kommen nu I med mig bort till en öde
   trakt, där vi få vara allena, och vilen eder något litet.» Ty de
   fingo icke ens tid att äta; så många voro de som kommo och
   gingo.
 32. De foro alltså i båten bort till en öde trakt, där de kunde vara
   allena.
 33. Men man såg dem fara sin väg, och många fingo veta det; och från
   alla städer strömmade då människor tillsammans dit landvägen och
   kommo fram före dem.
 34. När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då
   ömkade han sig över dem, eftersom de voro »lika får som icke
   hade någon herde»; och han begynte undervisa dem i mångahanda
   stycken.

 35. Men när det redan var långt lidet på dagen, trädde hans
   lärjungar fram till honom och sade: »Trakten är öde, och det är
   redan långt lidet på dagen.
 36. Låt dem skiljas åt, så att de kunna gå bort i gårdarna och
   byarna häromkring och köpa sig något att äta.»
 37. Men han svarade och sade till dem: »Given I dem att äta.» De
   svarade honom: »Skola vi då gå bort och köpa bröd för två hundra
   silverpenningar[1] och giva dem att äta?»
 38. Men han sade till dem: »Huru många bröd haven I? Gån och sen
   efter.» Sedan de hade gjort så, svarade de: »Fem, och därtill
   två fiskar.»
 39. Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned
   i gröna gräset.
 40. Och de lägrade sig där i skilda hopar, hundra eller femtio i
   var.
 41. Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och såg upp
   till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav
   dem åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket;
   också de två fiskarna delade han mellan dem alla.
 42. Och de åto alla och blevo mätta.
 43. Sedan samlade man upp överblivna brödstycken, tolv korgar fulla,
   därtill ock kvarlevor av fiskarna.
 44. Och det var fem tusen män som hade ätit.

 45. Strax därefter nödgade han sina lärjungar att stiga i båten och
   i förväg fara över till Betsaida på andra stranden, medan han
   själv tillsåg att folket skildes åt.
 46. Och när han hade tagit avsked av folket, gick han därifrån upp
   på berget för att bedja.
 47. När det så hade blivit afton, var båten mitt på sjön, och han
   var ensam kvar på land.
 48. Och han såg dem vara hårt ansatta, där de rodde fram, ty vinden
   låg emot dem. Vid fjärde nattväkten kom han då till dem, gående
   på sjön, och skulle just gå förbi dem.
 49. Men när de fingo se honom gå på sjön, trodde de att det var en
   vålnad och ropade högt;
 50. ty de sågo honom alla och blevo förfärade. Men han begynte
   strax tala med dem och sade till dem: »Varen vid gott mod; det
   är jag, varen icke förskräckta.»
 51. Därefter steg han upp till dem i båten, och vinden lade sig.
   Och de blevo uppfyllda av stor häpnad;
 52. ty de hade icke kommit till förstånd genom det som hade skett
   med bröden, utan deras hjärtan voro förstockade.

 53. När de hade farit över till andra stranden, kommo de till
   Gennesarets land och lade till där.
 54. Och när de stego ur båten, kände man strax igen honom;
 55. och man skyndade omkring med bud i hela den trakten, och folket
   begynte då överallt bära de sjuka på sängar dit där man hörde
   att han var.
 56. Och varhelst han gick in i någon by eller någon stad eller någon
   gård, där lade man de sjuka på de öppna platserna. Och de bådo
   honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på hans mantel; och
   alla som rörde vid den blevo hulpna.

[1] Se Silverpenning i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/41_06.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free