- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Markus, 14 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Markus, 14 Kapitlet

         Översteprästerna och de skriftlärde
         lägga råd mot Jesus. Han smörjes i
         Betania, förrådes av Judas, håller
        påskmåltid med lärjungarna, instiftar
        nattvarden, beder i Getsemane, gripes,
        förhöres inför Stora rådet, förnekas av
                Petrus.

 1. Två dagar därefter var det påsk och det osyrade brödets högtid.
   Och översteprästerna och de skriftlärde sökte efter tillfälle
   att gripa honom med list och döda honom.
 2. De sade nämligen: »Icke under högtiden, för att ej oroligheter
   skola uppstå bland folket.»

 3. Men när han var i Betania, i Simon den spetälskes hus, och där
   låg till bords, kom en kvinna som hade med sig en
   alabasterflaska med smörjelse av dyrbar äkta nardus. Och hon
   bröt sönder flaskan och göt ut smörjelsen över hans huvud.
 4. Några som voro där blevo då misslynta och sade till varandra:
   »Varför skulle denna smörjelse förspillas?
 5. Man hade ju kunnat sälja den för mer än tre hundra
   silverpenningar[1] och giva dessa åt de fattiga.» Och de talade
   hårda ord till henne.
 6. Men Jesus sade: »Låten henne vara. Varför oroen I henne? Det
   är en god gärning som hon har gjort mot mig.
 7. De fattiga haven I ju alltid ibland eder, och närhelst I viljen
   kunnen I göra dem gott, men mig haven I icke alltid.
 8. Vad hon kunde, det gjorde hon. Hon har i förväg smort min kropp
   såsom en tillredelse till min begravning.
 9. Och sannerligen säger jag eder: Varhelst i hela världen
   evangelium bliver predikat, där skall ock det som hon nu har
   gjort bliva omtalat, henne till åminnelse.»

 10. Och Judas Iskariot, han som var en av de tolv, gick bort till
   översteprästerna och ville förråda honom åt dem.
 11. När de hörde detta, blevo de glada och lovade att giva honom en
   summa penningar. Sedan sökte han efter tillfälle att förråda
   honom, då lägligt var.

 12. På första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade
   påskalammet, sade hans lärjungar till honom: »Vart vill du att
   vi skola gå och reda till, så att du kan äta påskalammet?»
 13. Då sände han åstad två av sina lärjungar och sade till dem: »Gån
   in i staden; där skolen I möta en man som bär en kruka vatten.
   Följen honom.
 14. Och sägen till husbonden i det hus där han går in: 'Mästaren
   frågar: Var finnes härbärget där jag skall äta påskalammet med
   mina lärjungar?'
 15. Då skall han visa eder en stor sal i övre våningen, tillredd och
   ordnad för måltid; reden till åt oss där.»
 16. Och lärjungarna begåvo sig i väg och kommo in i staden och funno
   det så som han hade sagt dem; och de redde till påskalammet.

 17. När det sedan hade blivit afton, kom han dit med de tolv.
 18. Och medan de lågo till bords och åto, sade Jesus: »Sannerligen
   säger jag eder: En av eder skall förråda mig, 'den som äter med
   mig'.»
 19. Då begynte de bedrövas och fråga honom, den ene efter den andre:
   »Icke är det väl jag?»
 20. Och han sade till dem: »Det är en av de tolv, den som jämte mig
   doppar i fatet.
 21. Ja, Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom;
   men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd!
   Det hade varit bättre för den människan, om hon icke hade blivit
   född.»

 22. Medan de nu åto, tog han ett bröd och välsignade det och bröt
   det och gav åt dem och sade: »Tagen detta; detta är min
   lekamen.»
 23. Och han tog en kalk och tackade Gud ock gav åt dem; och de
   drucko alla därav.
 24. Och han sade till dem: »Detta är mitt blod, förbundsblodet, som
   varder utgjutet för många.
 25. Sannerligen säger jag eder: Jag skall icke mer dricka av det som
   kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt i
   Guds rike.»

 26. När de sedan hade sjungit lovsången, gingo de ut till
   Oljeberget.
 27. Då sade Jesus till dem: »I skolen alla komma på fall; ty det är
   skrivet:
    'Jag skall slå herden,
    och fåren skola förskingras.'
 28. Men efter min uppståndelse skall jag före eder gå till
   Galileen.»
 29. Då svarade Petrus honom: »Om än alla andra komma på fall, så
   skall dock jag det icke.»
 30. Jesus sade till honom: »Sannerligen säger jag dig: Redan i denna
   natt, förrän hanen har galit två gånger, skall du tre gånger
   förneka mig.»
 31. Då försäkrade han ännu ivrigare: »Om jag än måste dö med dig, så
   skall jag dock icke förneka dig.» Sammalunda sade ock alla de
   andra. Och de kommo till ett ställe som kallades Getsemane.

 32. Då sade han till sina lärjungar: »Bliven kvar här, medan jag
   beder.»
 33. Och han tog med sig Petrus och Jakob och Johannes; och han
   begynte bäva och ängslas.
 34. Och han sade till dem: »Min själ är djupt bedrövad, ända till
   döds; stannen kvar här och vaken.»
 35. Därefter gick han litet längre bort och föll ned på jorden och
   bad, att om möjligt vore, den stunden skulle bliva honom
   besparad.
 36. Och han sade: »Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Tag denna
   kalk ifrån mig. Dock icke vad jag vill, utan vad du vill!»
 37. Sedan kom han tillbaka och fann dem sovande. Då sade han till
   Petrus: »Simon, sover du? Förmådde du då icke vaka en kort
   stund?
 38. Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är
   villig, men köttet är svagt.»
 39. Och han gick åter bort och bad och sade samma ord.
 40. När han sedan kom tillbaka, fann han dem åter sovande, ty deras
   ögon voro förtyngda. Och de visste icke vad de skulle svara
   honom.
 41. För tredje gången kom han tillbaka och sade då till dem: »Ja, I
   soven ännu alltjämt och vilen eder! Det är nog. Stunden är
   kommen. Människosonen skall nu bliva överlämnad i syndarnas
   händer.
 42. Stån upp, låt oss gå; se, den som förråder mig är nära.»

 43. Och i detsamma, medan han ännu talade, kom Judas, en av de tolv,
   och jämte honom en folkskara med svärd och stavar, utsänd från
   översteprästerna och de skriftlärde och de äldste.
 44. Men förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken och
   sagt: »Den som jag kysser, den är det; honom skolen I gripa och
   föra bort under säker bevakning.»
 45. Och när han nu kom dit, trädde han strax fram till honom och
   sade: »Rabbi!» och kysste honom häftigt.
 46. Då grepo de Jesus och togo honom fången.

 47. Men en av dem som stodo där bredvid drog sitt svärd och högg
   till översteprästens tjänare och högg så av honom örat.

 48. Och Jesus talade till dem och sade: »Såsom mot en rövare haven I
   gått ut med svärd och stavar för att fasttaga mig.
 49. Var dag har jag varit ibland eder i helgedomen och undervisat,
   utan att I haven gripit mig. Men skrifterna skulle ju
   fullbordas.»

 50. Då övergåvo de honom alla och flydde.
 51. Och bland dem som hade följt med honom var en ung man, höljd i
   ett linnekläde, som var kastat över blotta kroppen; honom grepo
   de.
 52. Men han lämnade linneklädet kvar och flydde undan naken.

 53. Så förde de nu Jesus bort till översteprästen, och där
   församlade sig alla översteprästerna och de äldste och de
   skriftlärde.
 54. Och Petrus följde honom på avstånd ända in på översteprästens
   gård; där satt han sedan tillsammans med tjänarna och värmde sig
   vid elden.

 55. Och översteprästerna och hela Stora rådet sökte efter något
   vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda honom; men de funno
   intet.
 56. Ty väl vittnade många falskt mot honom, men vittnesbörden stämde
   icke överens.
 57. Och några stodo upp och vittnade falskt mot honom och sade:
 58. »Vi hava själva hört honom säga: 'Jag skall bryta ned detta
   tempel, som är gjort med händer, och skall sedan på tre dagar
   bygga upp ett annat, som icke är gjort med händer.'»
 59. Men icke ens i det stycket stämde deras vittnesbörd överens.
 60. Då stod översteprästen upp ibland dem och frågade Jesus och
   sade: »Svarar du intet? Huru är det med det som dessa vittna
   mot dig?»
 61. Men han teg och svarade intet. Åter frågade översteprästen
   honom och sade till honom: »Är du Messias, den Högtlovades Son?»
 62. Jesus svarade: »Jag är det. Och I skolen få se Människosonen
   sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.»
 63. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: »Vad behöva
   vi mer några vittnen?
 64. I hörden hädelsen. Vad synes eder?» Då dömde de alla honom
   skyldig till döden.
 65. Och några begynte spotta på honom; och sedan de hade höljt över
   hans ansikte, slogo de honom på kinderna med knytnävarna och
   sade till honom: »Profetera.» Också rättstjänarna slogo honom på
   kinderna.

 66. Medan nu Petrus befann sig därnere på gården, kom en av
   översteprästens tjänstekvinnor dit.
 67. Och när hon fick se Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon
   på honom och sade: »Också du var med nasaréen, denne Jesus.»
 68. Men han nekade och sade: »Jag varken vet eller förstår vad du
   menar.» Sedan gick han ut på den yttre gården.
 69. När tjänstekvinnan då fick se honom där, begynte hon åter säga
   till dem som stodo bredvid: »Denne är en av dem.»
 70. Då nekade han åter. Litet därefter sade återigen de som stodo
   där bredvid till Petrus: »Förvisso är du en av dem; du är ju
   också en galilé.»
 71. Då begynte han förbanna sig och svärja: »Jag känner icke den man
   som I talen om.»
 72. Och i detsamma gol hanen för andra gången. Då kom Petrus ihåg
   Jesu ord, huru han hade sagt till honom: »Förrän hanen har galit
   två gånger, skall du tre gånger förneka mig.» Och han brast ut i
   gråt.

[1] Se Silverpenning i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/41_14.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free