- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 5 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 5 Kapitlet

         Jesus kallar Petrus vid ett stort
        fiskafänge, botar en spetälsk man och en
         lam man, kallar Levi, undervisar om
                fasta.

 1. Då nu en gång folket, för att höra Guds ord, trängde sig inpå
   honom där han stod vid Gennesarets sjö,
 2. fick han se två båtar ligga vid sjöstranden; men de som fiskade
   hade gått i land och höllo på att skölja sina nät.
   > Matt. 4:18 f. Mark. 1:16 f.
 3. Då steg han i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad
   honom lägga ut något litet från land. Sedan satte han sig ned
   och undervisade folket från båten.
 4. Och när han hade slutat att tala, sade han till Simon: »Lägg ut
   på djupet; och kasten där ut edra nät till fångst.»
   > Joh. 21:6
 5. Då svarade Simon och sade: »Mästare, vi hava arbetat hela
   natten och fått intet; men på ditt ord vill jag kasta ut
   näten.»
 6. Och när de hade gjort så, fingo de en stor hop fiskar i sina
   nät; och näten gingo sönder.
 7. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten, att dessa
   skulle komma och hjälpa dem. Och de kommo och fyllde upp båda
   båtarna, så att de begynte sjunka.
 8. När Simon Petrus såg detta, föll han ned för Jesu knän och sade:
   »Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa.»
 9. Ty för detta fiskafänges skull hade han och alla som voro med
   honom betagits av häpnad,
 10. jämväl Jakob och Johannes, Sebedeus' söner, som deltogo med
   Simon i fisket. Men Jesus sade till Simon: »Frukta icke;
   härefter skall du fånga människor.»
   > Matt. 13:47 f.
 11. Och de förde båtarna i land och lämnade alltsammans och följde
   honom.
   > Matt 19:27.

 12. Och medan han var i en av städerna, hände sig, att där kom en
   man som var full av spetälska. När denne fick se Jesus, föll han
   ned på sitt ansikte och bad honom och sade: »Herre, vill du,
   så kan du göra mig ren.»
   > Matt 8:2 f. Mark 1:40 f.
 13. Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: »Jag
   vill; bliv ren.» Och strax vek spetälskan ifrån honom.
 14. Och han förbjöd honom att omtala detta för någon, men tillade:
   »Gå åstad och visa dig för prästen och frambär för din rening
   ett offer, såsom Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för
   dem.»
   > 3 Mos 14:2 f.
 15. Men ryktet om honom spridde sig dess mer; och mycket folk
   samlade sig för att höra honom och för att bliva botade från
   sina sjukdomar.
 16. Men han drog sig undan till öde trakter och bad.

 17. Nu hände sig en dag, då han undervisade folket, att där sutto
   några fariséer och laglärare -- sådana hade nämligen kommit dit
   från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem -- och
   Herrens kraft verkade, så att sjuka blevo botade av honom.
 18. Då kommo några män dit med en lam man, som de buro på en säng;
   och de försökte komma in med honom för att lägga honom ned
   framför Jesus.
   > Matt 9:2 f. Mark 2:3 f.
 19. Men då de för folkets skull icke kunde finna något annat sätt
   att komma in med honom stego de upp på taket och släppte honom
   tillika med sängen ned genom tegelbeläggningen, mitt ibland dem,
   framför Jesus.
 20. När han såg deras tro, sade han: »Min vän, dina synder äro dig
   förlåtna.»
   > Luk 7:48 f.
 21. Då begynte de skriftlärde och fariséerna tänka så: »Vad är
   denne för en, som talar så hädiska ord? Vem kan förlåta synder
   utom Gud allena?»
   > Jes 43:25
 22. Men Jesus förnam deras tankar och svarade och sade till dem:
   »Vad är det I tänken i edra hjärtan?
 23. Vilket är lättare att säga: 'Dina synder äro dig förlåtna' eller
   att säga: 'Stå upp och gå'?
 24. Men för att I skolen veta, att Människosonen har makt här på
   jorden att förlåta synder, så säger jag dig» (och härmed vände
   han sig till den lame): »Stå upp, tag din säng och gå
   hem.»
 25. Då stod han strax upp i deras åsyn och tog sängen, som han hade
   legat på, och gick hem, prisande Gud.
 26. Och de grepos alla av bestörtning och prisade Gud; och de sade,
   fulla av häpnad: »Vi hava i dag sett förunderliga ting.»

 27. Sedan begav han sig därifrån. Och han fick se en publikan, vid
   namn Levi, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne: »Följ
   mig.»
   > Matt 9:9. Mark 2:14.
 28. Då lämnade han allt och stod upp och följde honom.
 29. Och Levi gjorde i sitt hus ett stort gästabud för honom; och en
   stor hop publikaner och andra voro bordsgäster där jämte dem.
   > Matt 9:10 f. Mark 2:15 f. Luk 15:1 f.
 30. Men fariséerna -- särskilt de skriftlärde bland dem -- knorrade
   mot hans lärjungar och sade: »Huru kunnen I äta och dricka
   med publikaner och syndare?»
 31. Då svarade Jesus och sade till dem: »De är icke de friska som
   behöva läkare, utan de sjuka.
 32. Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare,
   till bättring.
   > Luk 19:10. 1 Tim 1:15.
 33. Och de sade till honom: »Johannes' lärjungar fasta ofta och
   hålla böner, sammalunda ock fariséernas; men dina lärjungar äta
   och dricka.»
   > Matt 9:14 f. Mark 2:18 f.
 34. Jesus svarade dem: »Icke kunnen I väl ålägga bröllopsgästerna
   att fasta, medan brudgummen ännu är hos dem?
 35. Men en annan tid skall komma, och då, när brudgummen tages ifrån
   dem, då, på den tiden, skola de fasta.» --
 36. Han framställde ock för dem denna liknelse: »Ingen river av en
   lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal mantel; om
   någon så gjorde, skulle han icke allenast riva sönder den nya
   manteln, utan därtill komme, att lappen från den nya manteln
   icke skulle passa den gamla.
 37. Ej heller slår någon nytt vin i gamla skinnläglar; om någon så
   gjorde, skulle det nya vinet spränga sönder läglarna, och vinet
   skulle spillas ut, jämte det att läglarna fördärvades.
 38. Nej, nytt vin bör man slå i nya läglar. --
 39. Och ingen som har druckit gammalt vin vill sedan gärna hava
   nytt; ty han tycker, att det gamla är bättre.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/42_05.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free