- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 19 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 19 Kapitlet

        Jesus gästar hos Sackeus, framställer
        liknelsen om de tio punden, rider in i
        Jerusalem, gråter över staden, rensar
               helgedomen.

 1. Och han kom in i Jeriko och gick fram genom staden.
 2. Där fanns en man, vid namn Sackeus, som var förman för
   publikanerna och en rik man.
 3. Denne ville gärna veta vem som var Jesus och ville se honom, men
   han kunde det icke för folkets skull, ty han var liten till
   växten.
 4. Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd
   för att få se honom, ty han skulle komma den vägen fram.
 5. När Jesus nu kom till det stället, såg han upp och sade till
   honom: »Sackeus, skynda dig ned, ty i dag måste jag gästa i ditt
   hus.»
 6. Och han skyndade sig ned och tog emot honom med glädje.
 7. Men alla som sågo det knorrade och sade: »Han har gått in för
   att gästa hos en syndare.»
 8. Men Sackeus trädde fram och sade till Herren: »Herre, hälften av
   mina ägodelar giver jag nu åt de fattiga; och om jag har utkrävt
   för mycket av någon, så giver jag fyradubbelt igen.
 9. Och Jesus sade om honom: »I dag har frälsning vederfarits detta
   hus, eftersom också han är en Abrahams son.
 10. Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som
   var förlorat.»

 11. Medan de hörde härpå, framställde han ytterligare en liknelse,
   eftersom han var nära Jerusalem och de nu menade att Guds rike
   strax skulle uppenbaras.
 12. Han sade alltså: »En man av förnämlig släkt tänkte fara bort
   till ett avlägset land för att utverka åt sig konungslig
   värdighet; sedan skulle han komma tillbaka.
 13. Och han kallade till sig tio sin tjänare och gav dem tio pund
   och sade till dem: 'Förvalten dessa, till dess jag kommer
   tillbaka.'
 14. Men hans landsmän hatade honom och sände, efter hans avfärd,
   åstad en beskickning och läto säga: 'Vi vilja icke att denne
   skall bliva konung över oss.»
 15. När han sedan kom tillbaka, efter att hava utverkat åt sig den
   konungsliga värdigheten, lät han kalla till sig de tjänare åt
   vilka han hade givit penningarna, ty han ville veta vad var och
   en genom sin förvaltning hade förvärvat.
 16. Då kom den förste fram och sade: 'Herre, ditt pund har givit i
   vinst tio pund.'
 17. Han svarade honom: 'Rätt så, du gode tjänare! Eftersom du har
   varit trogen i en mycket ringa sak, skall du få makt och
   myndighet över tio städer.'
 18. Därefter kom den andre i ordningen och sade: 'Herre, ditt pund
   har avkastat fem pund.'
 19. Då sade han jämväl till denne: 'Så vare ock du satt över fem
   städer.'
 20. Och den siste kom fram och sade: 'Herre, se här är ditt pund;
   jag har haft det förvarat i en duk.
 21. Ty jag fruktade för dig, eftersom du är en sträng man; du vill
   taga upp vad du icke har lagt ned, och skörda vad du icke har
   sått.'
 22. Han sade till honom: 'Efter dina egna ord vill jag döma dig, du
   onde tjänare. Du visste alltså att jag är en sträng man, som
   vill taga upp vad jag icke har lagt ned, och skörda vad jag icke
   har sått?
 23. Varför satte du då icke in mina penningar i en bank? Då hade
   jag, när jag kom hem, fått uppbära dem med ränta.'
 24. Och han sade till dem som stodo vid hans sida: 'Tagen ifrån
   honom hans pund, och given det åt den som har de tio punden.'
 25. De sade till honom: 'Herre, han har ju redan tio pund.'
 26. Han svarade: 'Jag säger eder: Var och en som har, åt honom skall
   varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också
   det han har.
 27. Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över
   sig, fören dem hit huggen ned dem här inför mig.»

 28. Sedan Jesus hade sagt detta, gick han framför de andra upp mot
   Jerusalem.
 29. När han då nalkades Betfage och Betania, vid det berg som kallas
   Oljeberget, sände han åstad två av lärjungarna
 30. och sade: »Gån in i byn som ligger här mitt framför. Och när I
   kommen ditin, skolen I finna en åsnefåle stå där bunden, som
   ingen människa någonsin har suttit på, lösen den och fören den
   hit.
 31. Och om någon frågar eder varför I lösen den skolen I svara så:
   'Herren behöver den.'»

 32. Och de som hade blivit utsända gingo åstad och funno det så som
   han hade sagt dem.
 33. Och när de löste fålen, frågade ägaren dem: »Varför lösen I
   fålen?»
 34. De svarade: »Herren behöver den.»
 35. Och de förde fålen till Jesus och lade sina mantlar på den och
   läto Jesus sätta sig därovanpå.
 36. Och där han färdades fram bredde de ut sina mantlar under honom
   på vägen.
 37. Och då han var nära foten av Oljeberget, begynte hela
   lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst lova Gud för alla
   de kraftgärningar som de hade sett;
 38. och de sade:

   »Välsignad vare han som kommer, konungen, i Herrens namn. Frid
   vare i himmelen och ära i höjden!»
 39. Och några fariséer som voro med i folkhopen sade till honom:
   »Mästare, förbjud dina lärjungar att ropa så.»
 40. Men han svarade och sade: »Jag säger eder: Om dessa tiga, skola
   stenarna ropa.»

 41. Då han nu kom närmare och fick se staden, begynte han gråta över
   den
 42. och sade: »O att du i dag hade insett, också du, vad din frid
   tillhör! Men nu är det fördolt för dina ögon.
 43. Ty den tid skall komma över dig, då dina fiender skola omgiva
   dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla
   sidor.
 44. Och de skola slå ned dig till jorden, tillika med dina barn, som
   äro i dig, och skola icke lämna kvar i dig sten på sten, därför
   att du icke aktade på den tid då du var sökt.»
 45. Och han gick in i helgedomen och begynte driva ut dem som sålde
   därinne;
 46. och han sade till dem: »Det är skrivet: 'Och mitt hus skall vara
   ett bönehus.' Men I haven gjort det till en rövarkula.»
 47. Och han undervisade var dag i helgedomen. Och översteprästerna
   och de skriftlärde och folkets förnämste män sökte efter
   tillfälle att förgöra honom;
 48. men de kunde icke finna någon utväg därtill, ty allt folket höll
   sig till honom och hörde honom.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/42_19.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free