- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 22 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 22 Kapitlet

         Översteprästerna och de skriftlärde
        lägga råd mot Jesus och mottaga Judas'
        anbud om hjälp. Jesus håller påskmåltid
        med lärjungarna, instiftar nattvarden,
         förmanar till ödmjukhet, förutsäger
        Petrus' förnekelse, beder i Getsemane,
        gripes, förnekas av Petrus, begabbas,
           förhöres inför Stora rådet.

 1. Det osyrade brödets högtid, som ock kallas påsk, var nu nära.
 2. Och översteprästerna och de skriftlärde sökte efter tillfälle
   att röja honom ur vägen. De fruktade nämligen för folket.

 3. Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot, och som var en
   av de tolv.
 4. Denne gick bort och talade med översteprästerna och befälhavarna
   för tempelvakten om huru han skulle överlämna honom åt dem.
 5. Då blevo de glada och förklarade sig villiga att giva honom en
   summa penningar.
 6. Och han gick in på deras anbud och sökte sedan efter lägligt
   tillfälle att förråda honom åt dem, utan att någon folkskockning
   uppstod.

 7. Så kom nu den dag i det osyrad brödets högtid, då man skulle
   slakta påskalammet.
 8. Då sände han åstad Petrus och Johannes och sade: »Gån åstad och
   reden till åt oss, så att vi kunna äta påskalammet.»
 9. De frågade honom: Var vill du att vi skola reda till det?»
 10. Han svarade dem: När I kommen in i staden, skolen I möta en man
   som bär en kruka vatten. Följen honom till det hus där han går
   in.
 11. Och sägen till husbonden i det huset: 'Mästaren frågar dig: Var
   finnes härbärget där jag skall äta påskalammet med mina
   lärjungar?'
 12. Då skall han visa eder en stor sal i övre våningen, ordnad för
   måltid; reden till där.»
 13. Och de gingo åstad och funno det så som han hade sagt dem; och
   de redde till påskalammet.

 14. Och när stunden var inne, lade han sig till bords, och
   apostlarna med honom.
 15. Och han sade till dem: »Jag har högeligen åstundat att äta detta
   påskalamm med eder, förrän mitt lidande begynner;
 16. ty jag säger eder att jag icke mer skall fira denna högtid,
   förrän den kommer till fullbordan i Guds rike.»
 17. Och han lät giva sig en kalk och tackade Gud och sade: »Tagen
   detta och delen eder emellan;
 18. ty jag säger eder att jag härefter icke, förrän Guds rike
   kommer, skall dricka av det som kommer från vinträd.»
 19. Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt
   dem och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för
   eder. Gören detta till min åminnelse.»
 20. Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna
   kalk är det nya förbundet, i mitt blod, som varder utgjutet för
   eder.
 21. Men se, den som förråder mig, hans hand är med mig på bordet.
 22. Ty Människosonen skall gå bort, såsom förut är bestämt; men ve
   den människa genom vilken han bliver förrådd!»
 23. Och de begynte tala med varandra om vilken av dem det väl kunde
   vara som skulle göra detta.

 24. En tvist uppstod ock mellan dem om vilken av dem som skulle
   räknas för den störste.
 25. Då sade han till dem: »Konungarna uppträda mot sina folk såsom
   härskare, och de som hava myndighet över folken låta kalla sig
   'nådige herrar'.
 26. Men så är det icke med eder; utan den som är störst bland eder,
   han vare såsom den yngste, och den som är den förnämste, han
   vare såsom en tjänare.
 27. Ty vilken är större: den som ligger till bords eller den som
   tjänar? Är det icke den som ligger till bords? Och likväl är
   jag här ibland eder såsom en tjänare. --
 28. Men I ären de som hava förblivit hos mig i mina prövningar;
 29. och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så
   överlåter jag likadan makt åt eder,
 30. så att I skolen få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och
   sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter.

 31. Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för
   att kunna sålla eder såsom vete;
 32. men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om
   intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.»

 33. Då sade han till honom: »Herre, jag är redo att med dig både gå
   i fängelse och gå i döden.»
 34. Men han svarade: »Jag säger dig, Petrus: I dag skall icke hanen
   gala, förrän du tre gånger har förnekat mig och sagt att du icke
   känner mig.»

 35. Ytterligare sade han till dem: »När jag sände eder åstad utan
   penningpung, utan ränsel, utan skor, icke fattades eder då
   något?» De svarade: »Intet.»
 36. Då sade han till dem: »Nu åter må den som har en penningpung
   taga den med sig, och den som har en ränsel, han göre
   sammalunda; och den som icke har något svärd, han sälje sin
   mantel och köpe sig ett sådant.
 37. Ty jag säger eder att på mig måste fullbordas detta skriftens
   ord: 'Han blev räknad bland ogärningsmän'. Ja, det som är
   förutsagt om mig, det går nu i fullbordan»
 38. Då sade de: »Herre, se här äro två svärd.» Han svarade dem: »Det
   är nog.»

 39. Och han gick ut och begav sig till Oljeberget, såsom hans sed
   var; och hans lärjungar följde honom.
 40. Men när han hade kommit till platsen, sade han till dem: »Bedjen
   att I icke mån komma i frestelse.»
 41. Sedan gick han bort ifrån dem, vid pass ett stenkast, och föll
   ned på sina knän och bad
 42. och sade: »Fader, om det är din vilja, så tag denna kalk ifrån
   mig. Dock, ske icke min vilja, utan din.»
 43. Då visade sig för honom en ängel från himmelen, som styrkte
   honom.
 44. Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och
   hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden.
 45. När han sedan stod upp från bönen och kom tillbaka till
   lärjungarna, fann han dem insomnade av bedrövelse.
 46. Då sade han till dem: »Varför soven I? Stån upp, och bedjen att
   I icke mån komma i frestelse.»
 47. Och se, medan han ännu talade, kom en folkskara; och en av de
   tolv, den som hette Judas, gick framför dem. Och han trädde fram
   till Jesus för att kyssa honom.
 48. Men Jesus sade till honom: »Judas, förråder du Människosonen med
   en kyss?»
 49. Då nu de som voro med Jesus sågo vad som var på färde, frågade
   de: »Herre, skola vi hugga till med svärd?»
 50. Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av
   honom högra örat.
 51. Då svarade Jesus och sade: »Låten det gå så långt.» Och han
   rörde vid hans öra och helade honom.
 52. Sedan sade Jesus till dem som hade kommit emot honom, till
   översteprästerna och befälhavarna för tempelvakten och de
   äldste: »Såsom mot en rövare haven I gått ut med svärd och
   stavar.
 53. Fastän jag var dag har varit med eder i helgedomen, haven I icke
   sträckt ut edra händer emot mig men detta är eder stund, och nu
   råder mörkrets makt.»
 54. Så grepo de honom och förde honom åstad in i översteprästens
   hus. Och Petrus följde efter på avstånd.
 55. Och de tände upp en eld mitt på gården och satte sig där
   tillsammans, och Petrus satte sig ibland dem.

 56. Men en tjänstekvinna, som fick se honom, där han satt vid elden
   fäste ögonen på honom och sade: »Också denne var med honom.
 57. Men han nekade och sade: »Kvinna, jag känner honom icke.»
 58. Kort därefter fick en annan, en av mannen, se honom och sade:
   »Också du är en av dem.» Men Petrus svarade: »Nej, det är jag
   icke.»
 59. Vid pass en timme därefter kom en annan som bedyrade och sade:
   »Förvisso var också denne med honom; han är ju ock en galilé.»
 60. Då svarade Petrus: »Jag förstår icke vad du menar.» Och i
   detsamma, medan han ännu talade, gol hanen.
 61. Då vände Herren sig om och såg på Petrus; och Petrus kom då ihåg
   Herrens ord, huru han hade sagt till honom: »Förrän hanen i dag
   har galit, skall du tre gånger förneka mig.»
 62. Och han gick ut och grät bitterligen.

 63. Och de män som höllo Jesus fången begabbade honom och
   misshandlade honom.
 64. De höljde över honom och frågade honom och sade: »Profetera: vem
   var det som slog dig?»
 65. Många andra smädliga ord talade de ock mot honom.

 66. Men när det blev dag, församlade sig folkets äldste,
   överstepräster och skriftlärde, och läto föra honom inför sitt
   Stora råd
 67. och sade: »Är du Messias, så säg oss det.» Men han svarade dem:
   »Om jag säger eder det, så tron I det icke.
 68. Och om jag frågar, så svaren I icke.
 69. Men härefter skall Människosonen sitta på den gudomliga Maktens
   högra sida.»
 70. Då sade de alla: »Så är du då Guds Son?» Han svarade dem: »I
   sägen det själva, att jag är det.»
 71. Då sade de: »Vad behöva vi mer något vittnesbörd? Vi hava ju
   själva nu hört det av hans egen mun.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/42_22.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free