- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 2 Kapitlet

         Andens utgjutelse på pingstdagen.
        Petrus' tal till folket. Församlingens
          tillväxt, endräkt och förkovran.

 1. När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med
   varandra.
 2. Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam
   storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de
   sutto.
 3. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och
   satte sig på dem, en på var av dem.
 4. Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra
   tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

 5. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från allahanda folk
   under himmelen.
 6. Och när dånet hördes, församlade sig hela hopen, och en stor
   rörelse uppstod, ty var och en hörde sitt eget tungomål talas av
   dem.
 7. Och de uppfylldes av häpnad och förundran och sade: »Äro de icke
   galiléer, alla dessa som här tala?
 8. Huru kommer det då till, att var och en av oss hör sitt eget
   modersmål talas?
 9. Vi må vara parter eller meder eller elamiter, vi må hava vårt
   hem i Mesopotamien eller Judeen eller Kappadocien, i Pontus
   eller provinsen Asien,
 10. i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller i Libyens bygder, åt
   Cyrene till, eller vara hitflyttade främlingar från Rom,
 11. vi må vara judar eller proselyter, kretenser eller araber, alla
   höra vi dem på våra egna tungomål tala om Guds väldiga
   gärningar.»
 12. Så uppfylldes de alla av häpnad och visste icke vad de skulle
   tänka. Och de sade, den ene till den andre: »Vad kan detta
   betyda?»
 13. Men somliga drevo gäck med dem och sade: »De äro fulla av sött
   vin.»

 14. Då trädde Petrus fram, jämte de elva, och hov upp sin röst och
   talade till dem:

   »I judiske män och I alla Jerusalems invånare, detta mån I veta,
   och lyssnen nu till mina ord:
 15. Det är icke så som I menen, att dessa äro druckna; det är ju
   blott tredje timmen på dagen.
 16. Nej, här uppfylles det som är sagt genom profeten Joel:

 17.  'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud,
    att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött,
    och edra söner och edra döttrar skola profetera,
    och edra ynglingar skola se syner,
    och edra gamla män skola hava drömmar;
 18.  ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor
    skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
    och de skola profetera.
 19.  Och jag skall låta undertecken synas uppe på himmelen
    och tecken nere på jorden:
    blod och eld och rökmoln.
 20.  Solen skall vändas i mörker
    och månen i blod,
    förrän Herrens dag kommer,
    den stora och härliga.
 21.  Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn,
    han skall varda frälst.'

 22. I män av Israel, hören dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som
   inför eder fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under
   och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland eder, såsom I
   själva veten,
 23. denne som blev given i edert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut
   och sin försyn hade bestämt, honom haven I genom män som icke
   veta av lagen låtit fastnagla vid korset och döda.
 24. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå,
   eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av
   döden.
 25. Ty David säger med tanke på honom:
    'Jag har haft Herren
    för mina ögon alltid,
    ja, han är på min högra sida,
    för att jag icke skall vackla.
 26.  Fördenskull gläder sig mitt hjärta,
    och min tunga fröjdar sig,
    och jämväl min kropp
    får vila med en förhoppning:
 27.  den, att du icke skall lämna
    min själ åt dödsriket
    och icke låta din Helige
    se förgängelse.
 28.  Du har kungjort mig livets vägar;
    du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.'

 29. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till eder om vår stamfader
   David att han är både död och begraven; hans grav finnes ju
   ibland oss ännu i dag.
 30. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade
   lovat honom att 'av hans livs frukt sätta en konung på hans
   tron',
 31. därför förutsåg han att Messias skulle uppstå, och talade därom
   och sade att Messias icke skulle lämnas åt dödsriket, och att
   hans kropp icke skulle se förgängelse.

 32. Denne -- Jesus -- har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla
   vittna.
 33. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av
   Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I
   här sen och hören.
 34. Ty icke har David farit upp till himmelen; fastmer säger han
   själv:
    'Herren sade till min herre:
    Sätt dig på min högra sida,
 35.  till dess jag har lagt dina fiender
    dig till en fotapall.

 36. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne
   Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre
   och till Messias.»

 37. När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade
   till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi
   göra?»
 38. Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i
   Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom
   gåva undfå den helige Ande.
 39. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i
   fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»

 40. Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han
   sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.»
 41. De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades
   församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.
 42. Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och
   brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

 43. Och fruktan kom över var och en; och många under och tecken
   gjordes genom apostlarna.
 44. Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting
   gemensamt;
 45. de sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med
   sig därav åt alla, eftersom var och en behövde.
 46. Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i
   helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd
   och i hjärtats enfald, och lovade Gud.
 47. Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade
   församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free