- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 4 Kapitlet

        Petrus och Johannes gripas och ställas
          inför Stora rådet, men lösgivas.
        Församlingen förenas i bön och inbördes
                kärlek.

 1. Medan de ännu talade till folket, kommo prästerna och
   tempelvaktens befälhavare och sadducéerna över dem.
 2. Ty det förtröt dem att de undervisade folket och i Jesus
   förkunnade uppståndelsen från de döda.
 3. Därför grepo de dem nu och satte dem i fängsligt förvar till
   följande dag, eftersom det redan var afton.
 4. Men många av dem som hade hört vad som hade talats kommo till
   tro; och antalet av männen uppgick nu till vid pass fem tusen.

 5. Dagen därefter församlade sig deras rådsherrar och äldste och
   skriftlärde i Jerusalem;
 6. där voro då ock Hannas, översteprästen, och Kaifas och Johannes
   och Alexander och alla som voro av översteprästerlig släkt.
 7. Och de läto föra fram dem inför sig och frågade dem: »Av vilken
   makt eller i genom vilket namn haven I gjort detta?»
 8. Då sade Petrus till dem, uppfylld av helig ande:

   »I folkets rådsherrar och äldste,
 9. eftersom vi i dag underkastas rannsakning för en god gärning mot
   en sjuk man och tillfrågas varigenom denne har blivit botad,
 10. så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom
   Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som
   Gud har uppväckt från de döda -- att det är genom det namnet som
   denne man står inför eder frisk och färdig.
 11. Han är 'den stenen som av byggningsmännen' -- av eder själva --
   'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'.
 12. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under
   himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket
   vi kunna bliva frälsta.»

 13. När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo
   att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så
   kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.
 14. Och när de sågo mannen som hade blivit botad stå där bredvid
   dem, kunde de icke säga något däremot.
 15. De befallde dem alltså att gå ut från rådsförsamlingen. Sedan
   överlade de med varandra
 16. och sade: »Vad skola vi göra med dessa män? Att ett märkligt
   tecken har blivit gjort av dem, det är ju uppenbart för alla
   Jerusalems invånare, och vi kunna icke förneka det.
 17. Men för att detta icke ännu mer skall komma ut bland folket, må
   vi strängeligen förbjuda dem att hädanefter i det namnet tala
   för någon människa.»

 18. Därefter kallade de in dem och förbjödo dem helt och hållet att
   tala eller undervisa i Jesu namn.
 19. Men Petrus och Johannes svarade och sade till dem: »Om det är
   rätt inför Gud att vi hörsamma eder mer är Gud, därom mån I
   själva döma;
 20. vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi hava sett
   och hört.»
 21. Då förbjödo de dem detsamma ännu strängare, men läto dem sedan
   gå. Ty eftersom alla prisade Gud för det som hade skett, kunde
   de, för folkets skull, icke finna någon utväg genom att straffa
   dem.
 22. Mannen som genom detta tecken hade blivit botad var nämligen
   över fyrtio år gammal.

 23. När de alltså hade blivit lösgivna, kommo de till sina egna och
   omtalade för dem allt vad översteprästerna och de äldste hade
   sagt dem.
 24. Då de hörde detta, ropade de endräktigt till Gud och sade:

   »Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet
   och allt vad i dem är.
 25. Och du har genom vår fader Davids, din tjänares, mun sagt genom
   helig ande:
    'Varför larmade hedningarna
    och tänkte folken fåfänglighet?
 26.  Jordens konungar trädde fram,
    och furstarna samlade sig tillhopa
    mot Herren och hans Smorde.'

 27. Ja, i sanning, de församlade sig i denna stad mot din helige
   tjänare Jesus, mot honom som du har smort: Herodes och Pontius
   Pilatus med hedningarna och Israels folkstammar;
 28. de församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt
   rådslut förut hade bestämt skola ske.
 29. Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att
   de med all frimodighet må förkunna ditt ord,
 30. i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till
   att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu
   namn.»

 31. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro
   församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och
   de förkunnade Guds ord med frimodighet.

 32. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ.
   Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan du hade
   allting gemensamt.
 33. Och med stor kraft framburo apostlarna vittnesbördet om Herren
   Jesu uppståndelse; och stor nåd var över dem alla.
 34. Bland dem fanns ingen som led nöd; ty alla som ägde något
   jordstycke eller något hus sålde detta och buro fram betalningen
   för det sålda
 35. och lade den för apostlarnas fötter, och man delade ut därav, så
   att var och en fick efter som han behövde.

 36. Josef, som av apostlarna ock kallades Barnabas (det betyder
   förmanaren), en levit som var bördig från Cypern,
 37. också han sålde en åker som han ägde och bar fram penningarna
   och lade dem för apostlarnas fötter.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free