- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 5 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 5 Kapitlet

         Ananias och hans hustru straffas för
         bedrägeri. Apostlarna göra under,
        fängslas, befrias av en ängel, inkallas
          för Stora rådet, men lösgivas på
             Gamaliels uppmaning.

 1. Men en ung man vid namn Ananias och hans hustru Safira sålde ett
   jordagods,
 2. och han tog därvid, med sin hustrus vetskap, undan något av
   betalningen därför; allenast en del bar han fram och lade för
   apostlarnas fötter.
 3. Då sade Petrus: »Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt
   hjärta, så att du har velat bedraga den helige Ande och taga
   undan något av betalningen för jordstycket?
 4. Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar; och när det
   var sålt, voro ju penningarna i din makt. Huru kunde du få
   något sådant i sinnet? Du har ljugit, icke för människor, utan
   för Gud.»
 5. När Ananias hörde dessa ord, föll han ned och gav upp andan.
   Och stor fruktan kom över alla som hörde detta.
 6. Och de yngre männen stodo upp och höljde in honom och buro ut
   honom och begrovo honom.

 7. Vid pass tre timmar därefter kom hans hustru in, utan att veta
   om, vad som hade skett.
 8. Petrus sade då till henne: »Säg mig, var det för den summan I
   sålden jordstycket?» Hon svarade: »Ja, för den summan.»
 9. Då sade Petrus till henne: »Huru kunden I vilja komma överens om
   att fresta Herrens Ande? Se, härutanför dörren höras nu
   fotstegen av de män som hava begravt din man; och de skola bära
   ut också dig.»
 10. Och strax föll hon ned vid hans fötter och gav upp andan; och
   när de unge männen kommo in, funno de henne död. De buro då ut
   henne och begrovo henne bredvid hennes man.
 11. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra
   som hörde detta.

 12. Och genom apostlarna gjordes många tecken och under bland
   folket; och de höllo sig alla endräktigt tillsammans i Salomos
   pelargång.
 13. Av de andra dristade sig ingen att närma sig dem, men folket
   höll dem i ära.
 14. Och ännu flera trodde och slöto sig till Herren, hela skaror av
   både män och kvinnor.
 15. Ja, man bar de sjuka ut på gatorna och lade dem på bårar och i
   sängar, för att, när Petrus kom gående, åtminstone hans skugga
   måtte falla på någon av dem.
 16. Och jämväl från städerna runt omkring Jerusalem kom folket i
   skaror och förde med sig sjuka och sådana som voro plågade av
   orena andar; och alla blevo botade.

 17. Då stod översteprästen upp och alla som höllo med honom -- de
   som hörde till sadducéernas parti -- och de uppfylldes av
   nitälskan
 18. och läto gripa apostlarna och sätta dem i allmänt häkte.
 19. Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och
   förde ut dem och sade:
 20. »Gån åstad och träden upp i helgedomen, och talen till folket
   alla det sanna livets ord.»
 21. När de hade hört detta, gingo de inemot dagbräckningen in i
   helgedomen och undervisade.

   Emellertid kommo översteprästen och de som höllo med honom och
   sammankallade Stora rådet, alla Israels barns äldste. Därefter
   sände de åstad till fängelset för att hämta dem.
 22. Men när rättstjänarna kommo dit, funno de dem icke i fängelset.
   De vände då tillbaka och omtalade detta
 23. och sade: »Fängelset funno vi stängt med all omsorg och väktarna
   stående utanför portarna, men då vi öppnade, funno vi ingen
   därinne.»
 24. När tempelvaktens befälhavare och översteprästerna hörde detta,
   visst de icke vad de skulle tänka därom, eller vad som skulle
   bliva av detta.
 25. Då kom någon och berättade för den: »De män som I haven insatt i
   fängelset, de stå nu i helgedomen och undervisa folket.»

 26. Befälhavaren gick då med rättstjänarna åstad och hämtade dem;
   dock brukade de icke våld, ty de fruktade att bliva stenade av
   folket.
 27. Och sedan de hade hämtat dem, förde de dem fram inför Stora
   rådet. Och översteprästen anställde förhör med dem
 28. och sade: »Vi hava ju allvarligen förbjudit eder att undervisa i
   det namnet, och likväl haven I uppfyllt Jerusalem med eder
   undervisning, och I viljen nu låta den mannens blod komma över
   oss.»
 29. Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: »Man måste
   lyda Gud mer än människor.
 30. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som I haden upphängt på trä
   och dödat.
 31. Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och
   frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas
   förlåtelse.
 32. Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande,
   vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.»

 33. När de hörde detta, blevo de mycket förbittrade och ville döda
   dem.
 34. Men en farisé, en laglärare vid namn Gamaliel, som var aktad av
   allt folket, stod då upp i Rådet och tillsade att man för en kort
   stund skulle föra ut männen.
 35. Sedan sade han till de andra: »I män av Israel, sen eder för vad
   I tänken göra med dessa män.
 36. För en tid sedan uppträdde ju Teudas och gav sig ut för att
   något vara, och till honom slöt sig en hop av vid pass fyra
   hundra män. Och han blev dödad, och alla som hade trott på
   honom förskingrades och blevo till intet.
 37. Efter honom uppträdde Judas från Galileen, vid den tid då
   skattskrivningen pågick; denne förledde en hop folk till avfall,
   så att de följde honom. Också han förgicks, och alla som hade
   trott på honom blevo förskingrade.
 38. Och nu säger jag eder: Befatten eder icke med dessa män, utan
   låten dem vara; ty skulle detta vara ett rådslag eller ett verk
   av människor, så kommer det att slås ned;
 39. men är det av Gud, så kunnen I icke slå ned dessa män. Sen
   till, att I icke mån befinnas strida mot Gud själv.»

 40. Och de lydde hans råd; de kallade in apostlarna, och sedan de
   hade låtit gissla dem, förbjödo de dem att tala i Jesu namn och
   läto dem därefter gå.

 41. Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade
   aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.
 42. Och de upphörde icke att var dag undervisa i helgedomen och
   hemma i husen och förkunna evangelium om Kristus Jesus.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_05.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free