- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 8 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
 1. Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.

          Apostlagärningarna, 8 Kapitlet

          Förföljelse mot församlingen i
          Jerusalem. Evangelium predikat i
        Samarien. Trollkarlen Simon. En etiopisk
               hovmans dop.

   Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i
   Jerusalem; och alla, utom apostlarna, blevo kringspridda över
   Judeens och Samariens landsbygd.
 2. Några fromma män begrovo dock Stefanus och höllo en stor
   dödsklagan efter honom.
 3. Saulus åter for våldsamt fram mot församlingen; han gick omkring
   i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i
   fängelse.

 4. Men de som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade
   evangelii ord.
 5. Och Filippus kom så ned till huvudstaden i Samarien och
   predikade Kristus för folket där.
 6. Och när de hörde Filippus och sågo de tecken som han gjorde,
   aktade de endräktigt på det som han talade.
 7. Ty från många som voro besatta av orena andar foro andarna ut
   under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade.
 8. Och det blev stor glädje i den staden.

 9. Nu var där i staden före honom en man vid namn Simon, som hade
   övat trolldom, så att han hade slagit det samaritiska folket med
   häpnad, och som sade sig vara något stort.
 10. Till honom höllo sig alla, både små och stora, och sade: »Denne
   är vad man kallar 'Guds stora kraft.'»
 11. Och de höllo sig till honom, därför att han genom sina
   trollkonster under ganska lång tid hade slagit dem med häpnad.
 12. Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium
   om Guds rike och om Jesu Kristi namn, läto de döpa sig, både män
   och kvinnor.
 13. Ja, Simon själv kom till tro; och sedan han hade blivit döpt,
   höll han sig ständigt till Filippus. Och när han såg de stora
   tecken och kraftgärningar som denne gjorde, betogs han av
   häpnad.

 14. Då nu apostlarna i Jerusalem fingo höra att Samarien hade tagit
   emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.
 15. Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de måtte undfå
   helig ande;
 16. ty helig ande hade ännu icke fallit på någon av dem, utan de
   voro allenast döpta i Herren Jesu namn.
 17. De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande.
 18. När då Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning
   som Anden blev given, bjöd han dem penningar
 19. och sade: »Given ock mig den makten, så att var och en som jag
   lägger händerna på undfår helig ande.»
 20. Då sade Petrus till honom: »Må dina penningar med dig själv gå i
   fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för
   penningar.
 21. Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt
   hjärta är icke rättsinnigt inför Gud.
 22. Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och
   bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må,
   om möjligt är, bliva dig förlåten.
 23. Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i
   orättfärdighetens bojor.»
 24. Då svarade Simon och sade: »Bedjen I till Herren för mig, att
   intet av det som I haven sagt må komma över mig.»

 25. Och sedan de hade framburit sitt vittnesbörd och talat Herrens
   ord, begåvo de sig tillbaka till Jerusalem och förkunnade därvid
   evangelium i många samaritiska byar.

 26. Men en Herrens ängel talade till Filippus och sade: »Stå upp och
   begiv dig vid middagstiden ut på den väg som leder ned från
   Jerusalem till Gasa; den är tom på folk.»
 27. Då stod han upp och begav sig åstad. Och se, en etiopisk man
   for där fram, en hovman som var en mäktig herre hos Kandace,
   drottningen i Etiopien, och var satt över hela hennes
   skattkammare. Denne hade kommit till Jerusalem för att där
   tillbedja,
 28. men var nu stadd på hemvägen och satt i sin vagn och läste
   profeten Esaias.
 29. Då sade Anden till Filippus: »Gå fram och närma dig till denna
   vagn.»
 30. Filippus skyndade fram och hörde att han läste profeten Esaias.
   Då frågade han: »Förstår du vad du läser?»
 31. Han svarade: »Huru skulle jag väl kunna förstå det, om ingen
   vägleder mig?» Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig
   bredvid honom.

 32. Men det ställe i skriften som han läste var detta:
    »Såsom ett får fördes han bort till att slaktas;
    och såsom ett lamm som är tyst inför den som klipper det,
    så öppnade han icke sin mun.
 33.  Genom hans förnedring blev hans dom borttagen.
    Vem kan räkna hans släkte?
    Ty hans liv ryckes undan från jorden.»

 34. Och hovmannen frågade Filippus och sade: »Jag beder dig, säg mig
   om vilken profeten talar detta, om sig själv eller om någon
   annan?»
 35. Då öppnade Filippus sin mun och begynte med detta skriftens ord
   och förkunnade för honom evangelium om Jesus.
 36. Och medan de färdades vägen fram, kommo de till ett vatten. Då
   sade hovmannen: »Se, här finnes vatten. Vad hindrar att jag
   döpes?»
 37. [1]
 38. Och han lät vagnen stanna; och de stego båda ned i vattnet,
   Filippus och hovmannen, och han döpte honom.
 39. Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort
   Filippus, och hovmannen såg honom icke mer, då han nu glad
   fortsatte sin färd.
 40. Men Filippus blev efteråt sedd i Asdod. Därefter vandrade han
   omkring och förkunnade evangelium i alla städer, till dess han
   kom till Cesarea.

[1] V. 37 se Nya testamentets text i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free