- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 9 Kapitlet

        Saulus omvändes, predikar i Damaskus och
         i Jerusalem. Församlingen tillväxer.
        Petrus botar Eneas, uppväcker Tabita.

 1. Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens
   lärjungar, gick till översteprästen
 2. och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för
   att, om han funne några som voro på »den vägen»[1], vare sig män
   eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem.

 3. Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett
   sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom.
 4. Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till
   honom: »Saul, Saul, varför förföljer du mig?»
 5. Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus,
   den som du förföljer.
 6. Men stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt
   vad du har att göra.»
 7. Och männen som voro med honom på färden stodo mållösa av skräck,
   ty de hörde väl rösten, men sågo ingen.
 8. Och Saulus reste sig upp från jorden, men när han öppnade sina
   ögon, kunde han icke mer se något. De togo honom därför vid
   handen och ledde honom in i Damaskus.
 9. Och under tre dagar såg han intet; och han varken åt eller
   drack.

 10. Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom
   sade Herren i en syn: »Ananias!» Han svarade: »Här är jag,
   Herre.»
 11. Och Herren sade till honom: »Stå upp och gå till den gata som
   kallas Raka gatan och fråga i Judas' hus efter en man vid namn
   Saulus, från Tarsus. Ty se, han beder.
 12. Och i en syn har han sett huru en man vid namn Ananias kom in
   och lade händerna på honom, för att han skulle få sin syn igen.»
 13. Då svarade Ananias: »Herre, jag har av många hört huru mycket
   ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem.
 14. Och han har nu här med sig fullmakt ifrån översteprästerna att
   fängsla alla dem som åkalla ditt namn.»
 15. Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett
   utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och
   konungar och inför Israels barn;
 16. och jag skall visa honom huru mycket han måste lida för mitt
   namns skull.»

 17. Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina
   händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt
   mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han
   har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva
   uppfylld av helig ande.»
 18. Då var det strax såsom om fjäll föllo ifrån hans ögon, och han
   fick sin syn igen. Och han stod upp och lät döpa sig.
 19. Sedan tog han sig mat och blev därav stärkt.

   Därefter var han någon tid tillsammans med lärjungarna i
   Damaskus.
 20. Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han
   var Guds Son.
 21. Och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad och sade:
   »Var det icke denne som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade
   det namnet? Och hade han icke kommit hit, för att han skulle
   föra sådana människor bundna till översteprästerna?»

 22. Men Saulus uppträdde med allt större kraft och gjorde de judar
   som bodde i Damaskus svarslösa, i det han bevisade att Jesus var
   Messias.

 23. När så en längre tid hade förgått, rådslogo judarna om att röja
   honom ur vägen;
 24. men deras anslag blev bekant för Saulus. Och då de nu, för att
   kunna röja honom ur vägen, till och med höllo vakt vid
   stadsportarna både dag och natt,
 25. togo hans lärjungar honom en natt och släppte honom ut genom
   muren, i det att de sänkte ned honom i en korg.

 26. När han sedan kom till Jerusalem, försökte han att närma sig
   lärjungarna; men alla fruktade för honom, ty de trodde icke att
   han verkligen var en lärjunge.
 27. Då tog Barnabas sig an honom och förde honom till apostlarna och
   förtäljde för dem huru han på vägen hade sett Herren, som hade
   talat till honom, och huru han i Damaskus hade frimodigt
   predikat i Jesu namn.
 28. Sedan gick han fritt ut och in bland dem i Jerusalem och
   predikade frimodigt i Herrens namn;
 29. och han talade och disputerade med de grekiska judarna. Men de
   gjorde försök att röja honom ur vägen.
 30. När bröderna förnummo detta, förde de honom ned till Cesarea och
   sände honom därifrån vidare till Tarsus.

 31. Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och
   Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan
   och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

 32. Medan nu Petrus vandrade omkring bland dem alla, hände sig att
   han ock kom ned till de heliga som bodde i Lydda.
 33. Där träffade han på en man vid namn Eneas, som i åtta år hade
   legat till sängs; han var nämligen lam.
 34. Och Petrus sade till honom: »Eneas, Jesus Kristus botar dig.
   Stå upp och lägg ihop din bädd.» Då stod han strax upp.
 35. Och alla som bodde i Lydda och i Saron sågo honom; och de
   omvände sig till Herren.

 36. I Joppe bodde då en lärjunginna vid namn Tabita (det betyder
   detsamma som Dorkas).[2] Hon överflödade i goda gärningar och
   gav allmosor rikligen.
 37. Men just i de dagarna hände sig att hon blev sjuk och dog. Och
   man tvådde henne och lade henne i en sal i övre våningen.
 38. Då nu Lydda låg nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus
   var där, sände de två män till honom och bådo honom att utan
   dröjsmål komma till dem.
 39. Petrus stod då upp och följde med dem. Och när han kom dit,
   förde de honom upp i salen; och alla änkorna kommo där omkring
   honom gråtande och visade honom alla livklädnader och mantlar
   som Dorkas hade gjord, medan hon ännu levde ibland dem.
 40. Då tillsade Petrus dem allasammans att gå ut och föll ned på
   sina knän och bad; sedan vände han sig mot den döda och sade:
   »Tabita, stå upp.» Då slog hon upp ögonen, och när hon fick se
   Petrus, satte hon sig upp.
 41. Och han räckte henne handen och reste upp henne och kallade
   sedan in de heliga, jämte änkorna, och ställde henne levande
   framför den.
 42. Detta blev bekant i hela Joppe, och många kommo till tro på
   Herren.
 43. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en garvare vid
   namn Simon.

[1] Se Väg i Ordförkl.
[2] Båda namnen betyda hind; det förra är ett arameiskt ord, det
   senare ett grekiskt.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free