- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 10 Kapitlet

        Kornelius' syn. Petrus' syn, hans besök
         i Cesarea och hans predikan där. Det
             första hedningdopet.

 1. I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den
   så kallade italiska krigsskaran.
 2. Han var en from man, som »fruktade Gud»[1] tillika med hela sitt
   hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid
   till Gud.

 3. En dag omkring nionde timmen såg denne tydligt i en syn en Guds
   ängel, som kom in till honom och sade till honom: »Kornelius!»
 4. Han betraktade honom förskräckt och frågade: »Vad är det,
   herre?» Då sade ängeln till honom: »Dina böner och dina
   allmosor hava uppstigit till Gud och äro i åminnelse hos honom.
 5. Så sänd nu några män till Joppe och låt hämta en viss Simon, som
   ock kallas Petrus.
 6. Han gästar hos en garvare vid namn Simon, som har ett hus vid
   havet.»

 7. När ängeln som hade talat med honom var borta, kallade han till
   sig två av sina tjänare och en from krigsman, en av dem som
   hörde till hans närmaste följe,
 8. och förtäljde alltsammans för dem och sände dem åstad till
   Joppe.

 9. Men dagen därefter, medan dessa voro på vägen och nalkades
   staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att
   bedja.
 10. Och han blev hungrig och ville hava något att äta. Medan man nu
   tillredde maten, föll han i hänryckning.
 11. Han såg himmelen öppen och någonting komma ned som liknade en
   stor linneduk, och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes
   ned till jorden.
 12. Och däri funnos alla slags fyrfota och krälande djur som leva på
   jorden, och alla slags himmelens fåglar.
 13. Och en röst kom till honom: »Stå upp, Petrus, slakta och ät.»
 14. Men Petrus svarade: »Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något
   oheligt och orent.»
 15. Åter, för andra gången, kom en röst till honom: »Vad Gud har
   förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt.»
 16. Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan blev duken strax
   åter upptagen till Himmelen.

 17. Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett
   skulle betyda, hade de män som voro utsända av Kornelius redan
   frågat sig fram till Simons hus; och de stannade nu vid porten
 18. och ropade på någon för att få veta om Simon, som ock kallades
   Petrus, gästade där.
 19. Men under det Petrus alltjämt begrundade synen, sade Anden till
   honom: »Här äro ett par män som fråga efter dig.
 20. Stå upp, och gå ditned och följ med dem, utan att tveka; ty det
   är jag som har sänt dem.»

 21. Då steg Petrus ned till männen och sade: »Se här är jag, den som
   I frågen efter. Av vilken orsak haven I kommit hit?»
 22. De svarade: »Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och
   gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det
   judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en
   helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att
   säga.»
 23. Då bjöd han dem komma in och beredde dem härbärge.

   Dagen därefter stod han upp och begav sig åstad med dem; och
   några av bröderna i Joppe följde med honom.
 24. Följande dag kommo de fram till Cesarea. Och Kornelius väntade
   på dem och hade kallat tillhopa sina fränder och närmaste
   vänner.
 25. Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och
   betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans
   fötter.
 26. Men Petrus reste upp honom och sade: »Stå upp; också jag är en
   människa.»
 27. Och under samtal med honom trädde Petrus in och fann många vara
   där församlade.
 28. Och han sade till dem: »I veten själva att det är en judisk man
   förbjudet att hava något umgänge med en utlänning eller att
   besöka en sådan; men mig har Gud lärt att icke räkna någon
   människa för ohelig eller oren.
 29. Därför kom jag ock utan invändning hit, när jag blev hämtad.
   Och nu frågar jag eder av vilket skäl I haven låtit hämta mig.»
 30. Då svarade Kornelius: »Det är nu fjärde dagen sedan jag, just
   vid denna timme, förrättade i mitt hus den bön som man beder vid
   nionde timmen. Då fick jag se en man i skinande klädnad stå
   framför mig,
 31. och han sade: 'Kornelius, din bön är hörd, och dina allmosor
   hava kommit i åminnelse inför Gud.
 32. Så sänd nu bud till Joppe och kalla till dig Simon, som ock
   kallas Petrus: han gästar i garvaren Simons hus vid havet.'
 33. Då sände jag strax bud till dig, och du gjorde väl i att du
   kom. Och nu äro vi alla här tillstädes inför Gud för att höra
   allt som har blivit dig befallt av Herren.»

 34. Då öppnade Petrus sin mun och sade:

   »Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till
   personen',
 35. utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages
   emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.
 36. Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus
   Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om
   frid, det ordet kännen I,
 37. den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, sedan den hade
   begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade --
 38. förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort
   honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och
   gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty
   Gud var med honom.
 39. Vi kunna själva vittna om allt vad han gjorde både på den
   judiska landsbygden och i Jerusalem; likväl upphängde man honom
   på trä och dödade honom.
 40. Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bliva
   uppenbar,
 41. väl icke för allt folket, men för oss, som redan förut av Gud
   hade blivit utvalda till vittnen, och som åto och drucko med
   honom, sedan han hade uppstått från de döda.
 42. Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den
   som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande
   och döda.
 43. Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och
   en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans
   namn.»

 44. Medan Petrus ännu så talade, föll den helige Ande på alla dem
   som hörde hans tal.
 45. Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus
   blevo uppfyllda av häpnad över att den helige Ande hade blivit
   utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem.
 46. De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud.
 47. Då tog Petrus till orda och sade: »Icke kan väl någon hindra att
   dessa döpas med vatten, då de hava undfått den helige Ande, de
   likaväl som vi?»
 48. Och så bjöd han att man skulle döpa dem i Jesu Kristi namn.

   Därefter bådo de honom att han skulle stanna hos dem några
   dagar.

[1] Se Frukta Gud i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free