- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 11 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 11 Kapitlet

         Petrus försvarar hedningdopet. Den
         första hedningkristna församlingen
         grundas i Antiokia. Understöd sändes
          därifrån till bröderna i Judeen.

 1. Men apostlarna och de bröder som voro i Judeen fingo höra att
   också hedningarna hade tagit emot Guds ord.
 2. När så Petrus kom upp till Jerusalem, begynte de som voro
   omskurna gå till rätta med honom;
 3. de sade: »Du har ju besökt oomskurna män och ätit med dem.»
 4. Då begynte Petrus från början och omtalade för dem allt i följd
   och ordning; han sade:

 5. »Jag var i staden Joppe, stadd i bön; då såg jag under
   hänryckning i en syn någonting komma ned, som liknade en stor
   linneduk, vilken fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned
   från himmelen; och det kom ända ned till mig.
 6. Och jag betraktade det och gav akt därpå; då fick jag däri se
   fyrfota djur, sådana som leva på jorden, tama och vilda, så ock
   krälande djur och himmelens fåglar.
 7. Jag hörde ock en röst säga till mig: 'Stå upp, Petrus, slakta
   och ät.'
 8. Men jag svarade: 'Bort det, Herre! Aldrig har något oheligt
   eller orent kommit i min mun.'
 9. För andra gången talade en röst från himmelen: 'Vad Gud har
   förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt.'
 10. Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan drogs alltsammans
   åter upp till himmelen.
 11. Och i detsamma kommo tre män, som hade blivit sända till mig
   från Cesarea, och stannade framför huset där vi voro.
 12. Och Anden sade till mig att jag skulle följa med dem, utan att
   göra någon åtskillnad mellan folk och folk. Också de sex bröder
   som äro här kommo med mig; och vi gingo in i mannens hus.
 13. Och han berättade för oss huru han hade sett ängeln träda in i
   hans hus, och att denne hade sagt: 'Sänd åstad till Joppe och
   låt hämta Simon, som ock kallas Petrus.
 14. Han skall tala till dig ord genom vilka du skall bliva frälst,
   du själv och hela ditt hus.'
 15. Och när jag hade begynt tala, föll den helige Ande på dem,
   alldeles såsom det under den första tiden skedde med oss.
 16. Då kom jag ihåg Herrens ord, huru han hade sagt: 'Johannes döpte
   med vatten, men I skolen bliva döpta i helig ande.'
 17. Då alltså Gud åt dem hade givit samma gåva som åt oss, som hava
   kommit till tro på Herren Jesus Kristus, huru skulle då jag hava
   kunnat sätta mig emot Gud?»

 18. När de hade hört detta, gåvo de sig till freds och prisade Gud
   och sade: »Så har då Gud också åt hedningarna förlänat den
   bättring som för till liv.»

 19. De som hade blivit kringspridda genom den förföljelse som utbröt
   för Stefanus' skull drogo emellertid omkring ända till Fenicien
   och Cypern och Antiokia, men förkunnade icke ordet för andra än
   för judar.
 20. Dock funnos bland dem några män från Cypern och Cyrene, som när
   de kommo till Antiokia, också talade till grekerna och för dem
   förkunnade evangelium om Herren Jesus.
 21. Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och
   omvände sig till Herren.

 22. Ryktet härom nådde församlingen i Jerusalem; och de sände då
   Barnabas till Antiokia.
 23. När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han
   glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats
   stadigt hålla sig till Herren.
 24. Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och
   ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.
 25. Sedan begav han sig åstad till Tarsus för att uppsöka Saulus.
 26. Och när han hade träffat honom, tog han honom med sig till
   Antiokia. Ett helt år hade de sedan sin umgängelse inom
   församlingen och undervisade ganska mycket folk. Och det var i
   Antiokia som lärjungarna först begynte kallas »kristna».

 27. Vid den tiden kommo några profeter från Jerusalem ned till
   Antiokia.
 28. Och en av dem, vid namn Agabus, trädde upp och gav genom Andens
   ingivelse till känna att en stor hungersnöd skulle komma över
   hela världen; den kom också på Klaudius' tid.
 29. Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga,
   skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i
   Judeen.
 30. Detta gjorde de också, och genom Barnabas och Saulus översände
   de det till de äldste.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free