- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 13 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 13 Kapitlet

        Början av Paulus' första missionsresa:
         Paulus utsändes med Barnabas från
        Antiokia i Syrien; de predika evangelium
         på Cypern och i Antiokia i Pisidien;
         judarna förkasta, men hedningarna
             mottaga evangelium.

 1. I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter
   och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius
   från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes'
   fosterbroder[1], och Saulus.
 2. När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige
   Ande: »Avskiljen åt mig Barnabas och Saulus för det verk som jag
   har kallat dem till.»
 3. Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem
   begiva sig åstad.

 4. Dessa, som så hade blivit utsända av den helige Ande, foro nu
   ned till Seleucia och seglade därifrån till Cypern.
 5. Och när de hade kommit till Salamis, förkunnade de Guds ord i
   judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes såsom
   tjänare.
 6. Och sedan de hade färdats över hela ön ända till Pafos, träffade
   de där på en judisk trollkarl och falsk profet, vid namn
   Barjesus,
 7. som vistades hos landshövdingen Sergius Paulus. Denne var en
   förståndig man. Han kallade till sig Barnabas och Saulus och
   begärde att få höra Guds ord.

 8. Men Elymas (eller trollkarlen, ty namnet har den betydelsen)
   stod emot dem och ville hindra landshövdingen från att komma
   till tro.
 9. Saulus, som ock kallades Paulus, uppfylldes då av helig ande och
   fäste ögonen på honom
 10. och sade: »O du djävulens barn, du som är full av allt slags
   svek och arglistighet och en fiende till allt vad rätt är, skall
   du då icke upphöra att förvrida Herrens raka vägar?
 11. Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall till en tid
   bliva blind och icke kunna se solen.» Och strax föll töcken och
   mörker över honom; och han gick omkring och sökte efter någon
   som kunde leda honom.
 12. När då landshövdingen såg vad som hade skett, häpnade han över
   Herrens lära och kom till tro.

 13. Paulus och hans följeslagare lade sedan ut ifrån Pafos och foro
   till Perge i Pamfylien. Där skilde sig Johannes ifrån dem och
   vände tillbaka till Jerusalem.
 14. Men själva foro de vidare från Perge och kommo till Antiokia i
   Pisidien. Och på sabbatsdagen gingo de in i synagogan och satte
   sig där.
 15. Och sedan man hade föreläst ur lagen och profeterna, sände
   synagogföreståndarna till dem och läto säga: »Bröder, haven I
   något förmaningens ord att säga till folket, så sägen det.»
 16. Då stod Paulus upp och gav tecken med handen och sade:

   »I män av Israels hus och I som 'frukten Gud'[2], hören mig.
 17. Detta folks, Israels, Gud utvalde våra fäder, och han upphöjde
   detta folk, medan de ännu bodde såsom främlingar i Egyptens
   land, och förde dem sedan ut därifrån 'med upplyft arm'.
 18. Och under en tid av vid pass fyrtio år hade han fördrag med dem
   i öknen.
 19. Och sedan han hade utrotat sju folk i Kanaans land, utskiftade
   han dessas land till arvedelar åt dem.
 20. Därunder förgick en tid av vid pass fyra hundra femtio år.
   Sedan gav han dem domare, ända till profeten Samuels tid.
 21. Därefter begärde de en konung; och Gud gav dem Saul, Kis' son, en
   man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år.

 22. Men denne avsatte han och gjorde David till konung över dem.
   Honom gav han ock sitt vittnesbörd, i det han sade: 'Jag har
   funnit David, Jessais son, en man efter mitt hjärta. Han skall
   i alla stycken göra min vilja.'
 23. Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom
   Frälsare åt Israel.
 24. Men redan innan han uppträdde, hade Johannes predikat
   bättringens döpelse för hela Israels folk.
 25. Och när Johannes höll på att fullborda sitt lopp, sade han: 'Vad
   I menen mig vara, det är jag icke. Men se, efter mig kommer den
   vilkens skor jag icke är värdig att lösa av han fötter.'

 26. Mina bröder, I som ären barn av Abrahams släkt, så ock I andra
   här, I som 'frukten Gud', till oss har ordet om denna frälsning
   blivit sänt.
 27. Ty eftersom Jerusalems invånare och deras rådsherrar icke kände
   honom, uppfyllde de ock genom sin dom över honom profeternas
   utsagor, vilka var sabbat föreläses;
 28. och fastän de icke funno honom skyldig till något som förtjänade
   döden, bådo de likväl Pilatus att han skulle låta döda honom.
 29. När de så hade fört till fullbordan allt som var skrivet om
   honom, togo de honom ned från korsets trä och lade honom i en
   grav.
 30. Men Gud uppväckte honom från de döda.
 31. Sedan visade han sig under många dagar för dem som med honom
   hade gått upp från Galileen till Jerusalem, och som nu äro hans
   vittnen inför folket.

 32. Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som
   gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss,
   deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,
 33. såsom ock är skrivet i andra psalmen:
    'Du är min Son,
    jag har i dag fött dig.'
 34. Och att han har låtit honom uppstå från de döda, så att han icke
   mer skall vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med
   dessa ord:
    'Jag skall uppfylla åt eder de heliga löften
    som jag i trofasthet har givit åt David.'
 35. Därför säger han ock i en annan psalm:
    'Du skall icke låta din Helige se förgängelsen.'
 36. När David i sin tid hade tjänat Guds vilja, avsomnade han ju och
   blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen;
 37. men den som Gud har uppväckt, han har icke sett förgängelsen.
 38. Så mån I nu veta, mena bröder, att genom honom syndernas
   förlåtelse förkunnas för eder,
 39. och att i honom var och en som tror bliver rättfärdig och friad
   ifrån allt det varifrån I icke under Moses' lag kunden bliva
   friade.
 40. Sen därför till, att över eder icke må komma det som är sagt hos
   profeterna:
 41.  'Sen här, I föraktare, och förundren eder,
    och bliven till intet;
    ty en gärning utför jag i edra dagar,
    en gärning som I alls icke skullen tro,
    om den förtäljdes för eder.'»

 42. När de sedan gingo därifrån, bad men dem att de nästa sabbat
   skulle tala för dem om samma sak.
 43. Och när församlingen åtskildes, följde många judar och
   gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Dessa talade då
   till dem och förmanade dem att stadigt hålla sig till Guds nåd.

 44. Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra
   Guds ord.
 45. Då nu judarna sågo det myckna folket, uppfylldes de av nitälskan
   och foro ut i smädelser och motsade det som Paulus talade.
 46. Då togo Paulus och Barnabas mod till sig och sade: »Guds ord
   måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten
   det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga
   livet, så vända vi oss nu till hedningarna.
 47. Ty så har Herren bjudit oss:
    'Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken,
    för att du skall bliva till frälsning intill jordens ända.'»

 48. När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens
   ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få
   evigt liv.
 49. Och Herrens ord utbredde sig över hela landet.

 50. Men judarna uppeggade de ansedda kvinnor som »fruktade Gud», så
   ock de förnämsta männen i staden, och uppväckte en förföljelse
   mot Paulus och Barnabas och drevo dem bort ifrån sin stads
   område.
 51. Dessa skuddade då stoftet av sina fötter mot dem och begåvo sig
   till Ikonium.

 52. Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.

[1] Se Fosterbroder i Ordförkl.
[2] Se Frukta Gud i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_13.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free