- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 20 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 20 Kapitlet

          Fortsättning av Paulus' tredje
        missionsresa: han besöker Macedonien och
        Grekland, återvänder genom Macedonien
         och Troas, kommer till Miletus och
          håller där ett avskedstal till
             efesiernas äldste.

 1. Då nu oroligheterna voro stillade, kallade Paulus lärjungarna
   till sig och talade till dem förmaningens ord; och sedan han
   hade tagit avsked av dem, begav han sig åstad för att fara till
   Macedonien.
 2. Och när han hade färdats genom det landet och jämväl där talat
   många förmaningens ord, kom han till Grekland.
 3. Där uppehöll han sig i tre månader. När han sedan tänkte avsegla
   därifrån till Syrien, beslöt han, eftersom judarna förehade
   något anslag mot honom, att göra återfärden genom Macedonien.
 4. Och med honom följde Sopater, Pyrrus' son, från Berea, och av
   tessalonikerna Aristarkus och Sekundus, vidare Gajus från Derbe
   och Timoteus, slutligen Tykikus och Trofimus från provinsen
   Asien.
   >Apg. 19,29. 21,29. Ef. 6,21.
 5. Men dessa foro i förväg och inväntade oss i Troas.
 6. Sedan, efter det osyrade brödets högtid, avseglade vi andra
   ifrån Filippi och träffade dem på femte dagen åter i Troas; och
   där vistades vi i sju dagar.

 7. På första veckodagen voro vi församlade till brödsbrytelse, och
   Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtalade med
   bröderna. Och samtalet drog ut ända till midnattstiden;
   >Apg. 2,42 46. 1 Kor. 16,2
 8. och ganska många lampor voro tända i den sal i övre våningen,
   där vi voro församlade.
 9. Invid fönstret satt då en yngling vid namn Eutykus, och när
   Paulus talade så länge, föll denne i djup sömn och blev så
   överväldigad av sömnen, att han störtade ned från tredje
   våningen; och när man tog upp honom, var han död
 10. Då gick Paulus ned och lade sig över honom och fattade om honom
   och sade: »Klagen icke så; ty livet är ännu kvar i honom.»
   >1 Kon. 17,21. 2 Kon. 4,32 f. Luk. 4,39.
 11. Sedan gick han åter upp, och bröt brödet och åt, och samtalade
   ytterligare ganska länge med dem, ända till dess att det
   dagades; först då begav han sig i väg.
 12. Och de förde ynglingen hem levande och kände sig nu icke litet
   tröstade.

 13. Men vi andra gingo i förväg ombord på skeppet och avseglade till
   Assos, där vi tänkte taga Paulus ombord; ty så hade han
   förordnat, eftersom han själv tänkte fara land vägen.
 14. Och när han sammanträffade med oss i Assos, togo vi honom ombord
   och kommo sedan till Mitylene.
 15. Därifrån seglade vi vidare och kommo följande dag mitt för Kios.
   Dagen därefter lade vi till vid Samos; och sedan vi hade legat
   över i Trogyllium, kommo vi nästföljande dag till Miletus.
 16. Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att
   icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd,
   för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara
   i Jerusalem.

 17. Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig
   församlingens äldste.
 18. Och när de hade kommit till honom, sade han till dem: »I veten
   själva på vad sätt jag hela tiden, ifrån första dagen då jag kom
   till provinsen Asien, har umgåtts med eder:
   >Apg. 19,10.
 19. huru jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och
   prövningar, som hava vållats mig genom judarnas anslag.
 20. Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde
   något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har
   försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och
   undervisa eder.
 21. Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra
   bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.
   >Mark. 1,15. Luk. 24,47.

 22. Och se, bunden i anden begiver jag mig nu till Jerusalem, utan
   att veta vad där skall vederfaras mig;
   >Apg. 19,21.
 23. allenast det vet jag, att den helige Ande i den ene staden efter
   den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser
   vänta mig.
   >Upp . 9,16. 21,4, 11, 33.
 24. Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv,
   om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till
   det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds
   nåds evangelium.
   >Apg. 21,13. Gal. 1,1. 2 Tim. 4,7. Tit. 1,3.
 25. Och se, jag vet nu att I icke mer skolen få se mitt ansikte, I
   alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket.
 26. Därför betygar jag för eder nu i dag att jag icke bär skuld för
   någons blod.
   >Apg. 18,6.
 27. Ty jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds
   rådslut.
 28. Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken
   den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara
   herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget
   blod.
   >Ef. 1,7. 1 Tim. 3,1 f. 4,16. 1 Petr. 1,18 f. 5,2. Upp. 5,9.
 29. Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola
   komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden.
   >Matt. 7,15 f. Joh. 10,12 2 Petr. 2,1 f.
 30. Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt
   är, för att locka lärjungarna att följa sig.
   >Gal. 4,17. 1 Joh. 2,18 f.
 31. Vaken därför, och kommen ihåg att jag i tre års tid, natt och
   dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av
   eder.
   >Mark. 13,35 f. Apg. 19,10. 1 Tess. 2,11.

 32. Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom
   som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland
   alla som äro helgade.
   >Ef. 1,11. Kol. 1,12.
 33. Silver eller guld eller kläder har jag icke åstundat av någon.
   >4 Mos. 16,16. 1 Sam. 12,3. Matt. 10,8 f. 1 Kor. 9,12.
   >2 Kor. 11,9. 12,13.
 34. I veten själva att dessa mina händer hava gjort tjänst, för att
   skaffa nödtorftigt uppehälle åt mig och åt dem som hava varit
   med mig.
   >Apg. 18,3. 1 Kor. 4,12. 1 Tess. 2,9. 2 Tess. 3,8.
 35. I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under
   eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu
   ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'»
   >Luk. 6,38.

 36. När han hade sagt detta, föll han ned på sina knän och bad med
   dem alla.
   >Apg. 21,5 f.
 37. Och de begynte alla att gråta bitterligen och föllo Paulus om
   halsen och kysste honom innerligt;
 38. och mest sörjde de för det ordets skull som han hade sagt, att
   de icke mer skulle få se hans ansikte. Och så ledsagade de honom
   till skeppet.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_20.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free