- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 24 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 24 Kapitlet

        Paulus anklagas inför Felix, försvarar
        sig, kvarhålles såsom fånge i Cesarea.

 1. Fem dagar därefter for översteprästen Ananias ditned med några
   av de äldste och en sakförare, Tertullus; dessa anmälde inför
   landshövdingen klagomål mot Paulus.
   >Apg. 23,2.
 2. Och sedan denne hade blivit förekallad, begynte Tertullus sitt
   anklagelsetal; han sade:
 3. »Att vi genom dig åtnjuta mycken frid och ro, och att genom din
   försorg, ädle Felix, goda åtgärder hava blivit vidtagna för
   detta folk, det erkänna vi på allt sätt och allestädes, med
   många tacksägelser.
   >Apg. 23,24 f.
 4. Men för att icke alltför länge besvära dig beder jag att du, i
   din mildhet, ville höra allenast några få ord av oss.
 5. Vi hava funnit att denne är en fördärvlig man, som uppväcker
   strid bland alla judar i hela världen, och att han är en
   huvudman för nasaréernas parti.
   >Apg. 17,6.
 6. Han har ock försökt att oskära helgedomen; därför grepo vi
   honom,
   >Apg. 21,28 f.
 7. [1]
 8. och du kan nu själv anställa rannsakning med honom och så skaffa
   dig kännedom om allt det som vi anklaga honom för.»

 9. De andra judarna instämde häri och påstodo att det förhöll sig
   så.

 10. Då landshövdingen nu gav tecken åt Paulus att han skulle tala,
   tog han till orda och sade:
   »Eftersom jag vet att du nu i många år har varit domare över
   detta folk, försvarar jag min sak med frimodighet.
 11. Du kan själv lätt förvissa dig om att det icke är mer än tolv
   dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbedja.
   >Apg. 21,17
 12. Och varken i helgedomen eller i synagogorna eller ute i staden
   har man funnit mig tvista med någon eller ställa till
   folkskockning.
   >Apg. 25,8. 28,17.
 13. Ej heller kunna de inför dig bevisa det som de nu anklaga mig
   för.
 14. Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med 'den
   vägen'[2], vilken de kalla en partimening, så tjänar mina fäders
   Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i
   profeterna,
 15. och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda
   skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.
   >Dan. 12,2. Joh. 5,28 f. Apg. 23,6.
 16. Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt
   samvete inför Gud och människor.
   >Apg. 23,1. 1 Petr. 3,16.

 17. Så kom jag nu, efter flera års förlopp, tillbaka för att
   överlämna några allmosor till mitt folk och för att frambära
   offer.
   >Apg. 11,29 f. Rom. 15,25. Gal. 2,10.
 18. Därunder påträffades jag i helgedomen, sedan jag hade låtit
   helga mig, utan att hava vållat någon folkskockning eller något
   larm,
   >Apg. 21,26 f.
 19. av några judar från provinsen Asien, vilka nu borde vara här
   tillstädes inför dig och framställa sina klagomål, om de hava
   något att anklaga mig för.
 20. Eller ock må dessa som äro här tillstädes säga vad orätt de
   funno mig skyldig till, när jag stod inför Stora rådet,
 21. om det icke skulle vara i fråga om detta enda ord, som jag
   ljudeligen uttalade, där jag stod ibland dem: 'Det är för de
   dödas uppståndelses skull som jag i dag står inför rätta här
   bland eder.'»
   >Apg. 28,20.

 22. Men Felix, som mycket väl kände till »den vägen»[3], uppsköt
   målet och sade: »När översten Lysias kommer hit ned, vill jag
   undersöka eder sak.»
 23. Och han befallde hövitsmannen att hålla honom i förvar, dock så,
   att man skulle behandla honom milt och icke hindra någon av hans
   närmaste från att vara honom till tjänst.
   >Apg. 27,3. 28,16.

 24. Någon tid därefter infann sig Felix tillsammans med sin hustru
   Drusilla, som var judinna; och han lät hämta Paulus och hörde
   honom om tron på Kristus Jesus.
 25. Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och
   återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix
   förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får
   läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»
 26. Han hoppades också att han skulle få penningar av Paulus, varför
   han ock ganska ofta lät hämta honom och samtalade med honom.

 27. När två år voro förlidna, fick Felix till efterträdare Porcius
   Festus. Och eftersom Felix ville göra judarna sig bevågna,
   lämnade han Paulus kvar i fängelset.

[1] V. 7 se Nya testamentets text i Ordförkl.
[2] Se Väg i Ordförkl.
[3] Se Väg i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_24.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free