- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 26 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 26 Kapitlet

          Paulus' försvarstal inför konung
                Agrippa.

 1. Agrippa sade nu till Paulus: »Det tillstädjes dig att tala för
   din sak.» Då räckte Paulus ut handen och talade så till sitt
   försvar:

 2. »Jag skattar mig lycklig att jag, i fråga om allt det som
   judarna anklaga mig för, i dag skall försvara mig inför dig,
   konung Agrippa,
 3. som så väl känner judarnas alla stadgar och tvistefrågor. Därför
   beder jag dig höra mig med tålamod.

 4. Hurudant mitt liv allt ifrån ungdomen har varit, det veta alla
   judar, ty jag har ju från tidiga år framlevat det bland mitt
   folk och i Jerusalem.
 5. Och sedan lång tid tillbaka känna de om mig -- såframt de nu
   vilja tillstå det -- att jag har tillhört det strängaste partiet
   i vår gudsdyrkan och levat såsom farisé.
   >Apg. 23,6.
 6. Och nu står jag här till rätta för vårt hopp om det som Gud har
   lovat våra fäder,
   >Apg. 13,32 f.
 7. det vartill ock våra tolv stammar, under det de tjäna Gud med
   iver både natt och dag, hoppas att nå fram. För det hoppets
   skull, o konung, är jag anklagad av judarna.
   >Apg. 24,15.
 8. Varför hålles det då bland eder för otroligt att Gud uppväcker
   döda?

 9. Jag för min del menade alltså att jag med all makt borde strida
   mot Jesu, nasaréens, namn;
   >Apg. 8,3. 9,1 f. 22,4 f.
 10. så gjorde jag ock i Jerusalem. Och många av de heliga
   inspärrade jag i fängelse, sedan jag av översteprästerna hade
   fått fullmakt därtill; och när man ville döda dem, röstade ock
   jag därför.
 11. Och överallt i synagogorna försökte jag, gång på gång, att genom
   straff tvinga dem till hädelse. I mitt raseri mot dem gick jag
   så långt, att jag förföljde dem till och med ända in i utländska
   städer.

 12. När jag nu i detta ärende var på väg till Damaskus, med fullmakt
   och uppdrag från översteprästerna,
 13. fick jag under min färd, o konung, mitt på dagen se ett sken
   från himmelen, klarare än solens glans, kringstråla mig och mina
   följeslagare.
 14. Och vi föllo alla ned till jorden, och jag hörde då en röst säga
   till mig på hebreiska: 'Saul, Saul, varför förföljer du mig'?
   Det är dig svårt att spjärna mot udden.'
 15. Då sade jag: 'Vem är du, Herre?' Herren svarade: 'Jag är Jesus,
   den som du förföljer.
 16. Men res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat
   mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett
   vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, och om
   huru jag vidare skall uppenbara mig för dig.
 17. Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från
   hedningarna. Ty till dem sänder jag dig,
 18. för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från
   mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att
   de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin
   lott bland dem som äro helgade.'
   >Jes 35,5 f. 42,7. 60,1. 61,1 f. Apg. 20,32. Ef. 1,11, 18.
   >Kol. 1,12 f. 1 Petr. 2,9.

 19. Så blev jag då, konung Agrippa, icke ohörsam mot den himmelska
   synen,
   >Gal. 1,16 f.
 20. utan predikade först för dem som voro i Damaskus och i
   Jerusalem, och sedan över hela judiska landet och för
   hedningarna, att de skulle göra bättring och omvända sig till
   Gud och göra sådana gärningar som tillhöra bättringen.
   >Matt. 3,8. Apg. 9,19 f., 26 f. 13,l4 f. 22,17 f.
 21. För denna saks skull var det som judarna grepo mig i helgedomen
   och försökte att döda mig.
   >Apg. 21,30 f.

 22. Genom den hjälp som jag har undfått av Gud står jag alltså ännu
   i dag såsom ett vittne inför både små och stora; och jag säger
   intet annat, än vad profeterna och Moses hava sagt skola ske,
   >Luk. 24,44 f.
 23. nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem
   som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt
   eget folk som till hedningarna.»
   >Luk. 2,32. 1 Kor. 15,20. Kol. 1,18. Upp. 1,5.

 24. När han på detta satt försvarade sig, utropade Festus: »Du är
   från dina sinnen, Paulus; den myckna lärdomen gör dig förryckt.»
   >1 Kor. 2,14.
 25. Men Paulus svarade: »Jag är icke från mina sinnen, ädle Festus;
   jag talar sanna ord med lugn besinning.
 26. Konungen känner väl till dessa ting; därför talar jag också
   frimodigt inför honom. Ty jag kan icke tro att något av detta är
   honom obekant; det har ju icke tilldragit sig i någon undangömd
   vrå.
   >Joh. 18,20.
 27. Tror du profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror dem.»

 28. Då sade Agrippa till Paulus: »Föga fattas att du övertalar mig
   och gör mig till kristen.»
 29. Paulus svarade: »Vare sig det fattas litet eller fattas mycket,
   skulle jag önska inför Gud att icke allenast du, utan alla som i
   dag höra mig, måtte bliva sådana som jag är, dock med undantag
   av dessa bojor.»
   >1 Kor. 7,7.

 30. Därefter stod konungen upp, och med honom landshövdingen och
   Bernice och de som sutto där tillsammans med dem.
 31. Och när de gingo därifrån, talade de med varandra och sade: »Den
   mannen har icke gjort något som förtjänar död eller fängelse.»
   >Apg. 23,9. 25,25.
 32. Och Agrippa sade till Festus: »Denne man hade väl kunnat
   frigivas, om han icke hade vädjat till kejsaren.»
   >Apg. 25,11.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_26.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free