- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till romarna, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till romarna, 9 Kapitlet

          Icke alla av Israel voro rätta
        israeliter; Gud har kallat jämväl dem
        som icke äro av Israel till att bliva
        hans folk, genom rättfärdighet av tro.

 1. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke -- därom bär mitt
   samvete mig vittnesbörd i den helige Ande --
 2. när jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i
   mitt hjärta.
 3. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad
   från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder
   efter köttet.
 4. De äro ju israeliter, dem tillhöra barnaskapet och härligheten
   och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löftena.
 5. Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter
   köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.

 6. Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om
   intet. Ty »Israel», det är icke detsamma som alla de som
   härstamma från Israel.
 7. Ej heller äro de alla »barn», därför att de äro Abrahams säd.
   Nej, det heter: »Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter
   dig.»
 8. Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som äro barn efter
   köttet, men de som äro barn efter löftet, de räknas för säd.
 9. Ty ett löftesord var det ordet: »Vid denna tid skall jag komma
   tillbaka, och då skall Sara hava en son.»
 10. Än mer: så skedde ock, när Rebecka genom en och samme man,
   nämligen vår fader Isak, blev moder till sina barn.
 11. Ty förrän dessa voro födda, och innan de ännu hade gjort vare sig
   gott eller ont, blev det ordet henne sagt -- för att Guds
   utkorelse-rådslut skulle bliva beståndande, varvid det icke
   skulle bero på någons gärningar, utan på honom som kallar --
 12. det ordet:
    »Den äldre skall tjäna den yngre.»

 13. Så är ock skrivet:
    »Jakob älskade jag,
    men Esau hatade jag.»

 14. Vad skola vi då säga? Kan väl orättfärdighet finnas hos Gud?
   Bort det!
 15. Han säger ju till Moses: »Jag skall vara barmhärtig mot den jag
   vill vara barmhärtig emot, och jag skall förbarma mig över den
   jag vill förbarma mig över.»
 16. Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan,
   utan på Guds barmhärtighet.
 17. Ty skriften säger till Farao: »Just därtill har jag låtit dig
   uppstå, att jag skall visa min makt på dig, och att mitt namn
   skall varda förkunnat på hela jorden.»
 18. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill
   förhärdar han.

 19. Nu torde du säga till mig: »Vad har han då att förebrå oss? Kan
   väl någon stå emot hans vilja?»
 20. O människa, vem är då du, som vill träta med Gud? Icke skall
   verket säga till sin mästare: »Varför gjorde du mig så?»
 21. Har icke krukmakaren den makten över leret, att han av samma
   lerklump kan göra ett kärl till hedersamt bruk, ett annat till
   mindre hedersamt?

 22. Men om nu Gud, när han ville visa sin vrede och uppenbara sin
   makt, likväl i stor långmodighet hade fördrag med »vredens
   kärl», som voro färdiga till fördärv, vad har du då att säga?
 23. Och om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin
   härlighets rikedom på »barmhärtighetens kärl», som han förut
   hade berett till härlighet?

 24. Och till att vara sådana har han ock kallat oss, icke allenast
   dem som äro av judisk börd, utan jämväl dem som äro av hednisk.
 25. Så säger han ock hos Oseas:
    »Det folk som icke var mitt folk,
    det skall jag kalla 'mitt folk',
    och henne som jag icke älskade
    skall jag kalla 'min älskade'.
 26.  Och det skall ske att på den ort där det sades till dem:
    'I ären icke mitt folk',
    där skola de kallas 'den levande Gudens barn'.»
 27. Men Esaias utropar om Israel:
    »Om än Israels barn vore till antalet såsom sanden i havet,
    så skall dock allenast en kvarleva bliva frälst.
 28.  Ty dom skall Herren hålla på jorden,
    en slutdom, som avgör saken med hast.»
 29. Och det är såsom redan Esaias har sagt:
    »Om Herren Sebaot icke hade lämnat
    en avkomma kvar åt oss,
    då vore vi såsom Sodom,
    vi vore Gomorra lika.»

 30. Vad skola vi då säga? Jo, att hedningarna, som icke foro efter
   rättfärdighet, hava vunnit rättfärdighet, nämligen den
   rättfärdighet som kommer av tro,
 31. under det att Israel, som for efter en rättfärdighetslag, icke
   har kommit till någon sådan lag.
 32. Varför? Därför att de icke sökte den på trons väg, utan såsom
   något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot
   stötestenen,
 33. såsom det är skrivet:
    »Se, jag lägger i Sion en stötesten
    och en klippa som skall bliva dem till fall;
    men den som tror på den skall icke komma på skam.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/45_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free