- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' första brev till korintierna, 15 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
      Paulus' första brev till korintierna, 15 Kapitlet

            De dödas uppståndelse.

 1. Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag
   förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu
   stån kvar i,
 2. genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru
   jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid
   -- om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro.
 3. Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade
   undfått: att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna,
 4. och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje
   dagen, enligt skrifterna,
 5. och att han visade sig för Cefas och sedan för de tolv.
 6. Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång,
   av vilka de flesta ännu leva kvar, medan några äro avsomnade.
 7. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.
 8. Allra sist visade han sig också för mig, som är att likna vid
   ett ofullgånget foster.
 9. Ty jag är den ringaste bland apostlarna, ja, icke ens värdig att
   kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling.
 10. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har
   icke varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla -- dock
   icke jag, utan Guds nåd, som har varit med mig.

 11. Det må nu vara jag eller de andra, så är det på det sättet vi
   predika, och på det sättet I haven kommit till tro.

 12. Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda,
   huru kunna då somliga bland eder säga att det icke finnes någon
   uppståndelse från de döda?
 13. Om det åter icke finnes någon uppståndelse från de döda, då har
   icke heller Kristus uppstått.
 14. Men om Kristus icke har uppstått, då är ju vår predikan fåfäng,
   då är ock eder tro fåfäng;
 15. då befinnas vi ock vara falska Guds vittnen, eftersom vi hava
   vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus, som han icke har
   uppväckt, om det är sant att döda icke uppstå.
 16. Ja, om döda icke uppstå, så har ej heller Kristus uppstått.
 17. Men om Kristus icke har uppstått, så är eder tro förgäves; I
   ären då ännu kvar i edra synder.
 18. Då hava ju ock de gått förlorade, som hava avsomnat i Kristus.
 19. Om vi i detta livet hava i Kristus haft vårt hopp, och därav
   intet bliver, då äro vi de mest ömkansvärda av alla människor.

 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av
   de avsomnade.
 21. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en
   människa de dödas uppståndelse.
 22. Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras
   levande.
 23. Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen,
   därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till.
 24. Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och
   Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla
   väldigheter och makter har tagit all deras makt.
 25. Ty han måste regera
    »till dess han har lagt alla sina fiender
    under sina fötter».
 26. Sist bland hans fiender bliver ock döden berövad all sin makt;
 27. ty
    »allt har han lagt under hans fötter».

   Men när det heter att »allt är honom underlagt», då är
   uppenbarligen den undantagen, som har lagt allt under honom.
 28. Och sedan allt har blivit Sonen underlagt, då skall ock Sonen
   själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Och så
   skall Gud bliva allt i alla.

 29. Vad kunna annars de som låta döpa sig för de dödas skull vinna
   därmed? Om så är att döda alls icke uppstå, varför låter man då
   döpa sig för deras skull?
 30. Och varför undsätta vi oss själva var stund för faror?
 31. Ty -- så sant jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av
   eder, mina bröder -- jag lider döden dag efter dag.
 32. Om jag hade tänkt såsom människor pläga tänka, när jag i Efesus
   kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Om
   döda icke uppstå -- »låtom oss då äta och dricka, ty i morgon
   måste vi dö».

 33. Faren icke vilse:
    »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.»
 34. Vaknen upp till rätt nykterhet, och synden icke. Somliga finnas
   ju, som leva i okunnighet om Gud; eder till blygd säger jag
   detta.

 35. Nu torde någon fråga: »På vad sätt uppstå då de döda, och med
   hurudan kropp skola de träda fram?»
 36. Du oförståndige! Det frö du sår, det får ju icke liv, om det
   icke först har dött.
 37. Och när du sår, då är det du sår icke den växt som en gång skall
   komma upp, utan ett naket korn, kanhända ett vetekorn, kanhända
   något annat.
 38. Men Gud giver det en kropp, en sådan som han vill, och åt vart
   frö dess särskilda kropp.
 39. Icke allt kött är av samma slag, utan människors har sin art,
   boskapsdjurs kött en annan art, fåglars kött åter en annan,
   fiskars återigen en annan.
 40. Så finnas ock både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men
   de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska
   kropparnas av ett annat slag.
 41. En härlighet har solen, en annan härlighet har månen, åter en
   annan härlighet hava stjärnorna; ja, den ena stjärnan är icke
   lik den andra i härlighet. --
 42. Så är det ock med de dödas uppståndelse: vad som bliver sått
   förgängligt, det uppstår oförgängligt;
 43. vad som bliver sått i ringhet, det uppstår i härlighet; vad som
   bliver sått i svaghet, det uppstår i kraft;
 44. här sås en »själisk»[1] kropp, där uppstår en andlig kropp. Så
   visst som det finnes en »själisk» kropp, så visst finnes det ock
   en andlig.
 45. Så är ock skrivet: »Den första människan, Adam, blev en levande
   varelse med själ.» Den siste Adam åter blev en levandegörande
   ande.
 46. Men icke det andliga är det första, utan det »själiska»; sedan
   kommer det andliga.
 47. Den första människan var av jorden och jordisk, den andra
   människan är av himmelen.
 48. Sådan som den jordiska var, sådana äro ock de jordiska; och
   sådan som den himmelska är, sådana äro ock de himmelska.
 49. Och såsom vi hava burit den jordiskas gestalt, så skola vi ock
   bära den himmelskas gestalt.

 50. Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod
   icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får
   förgängligheten oförgängligheten till arvedel.
 51. Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men
   alla skola vi bliva förvandlade,
 52. och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.
   Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till
   oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.
 53. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och
   detta dödliga ikläda sig odödlighet.
 54. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och
   detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord
   fullbordas, som står skrivet: »Döden är uppslukad och seger
   vunnen.»
 55. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?
 56. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.
 57. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus
   Kristus!

 58. Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid
   överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete
   icke är fåfängt i Herren.

[1] Se Själisk i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/46_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free