- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' andra brev till korintierna, 8 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
      Paulus' andra brev till korintierna, 8 Kapitlet

        Paulus uppmanar korintierna att deltaga i
        en insamling för de kristna i Jerusalem.
         Titus, som nu sändes för att uppbära
        deras bidrag, anbefalles, jämte sina två
          följeslagare, åt församlingen.

 1. Vi vilja meddela eder, käre bröder, huru Guds nåd har verkat i
   Macedoniens församlingar.
 2. Fastän de hava varit prövade av svår nöd, har deras överflödande
   glädje, mitt under deras djupa fattigdom, så flödat över, att de
   av gott hjärta hava givit rikliga gåvor.
 3. Ty de hava givit efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och
   det självmant; därom kan jag vittna.
 4. Mycket enträget bådo de oss om den ynnesten att få vara med om
   understödet åt de heliga.
 5. Och de gåvo icke allenast vad vi hade hoppats, utan sig själva
   gåvo de, först och främst åt Herren, och så åt oss, genom Guds
   vilja.
 6. Så kunde vi uppmana Titus att han skulle fortsätta såsom han
   hade begynt och föra jämväl detta kärleksverk bland eder till
   fullbordan.
 7. Ja, då I nu utmärken eder i alla stycken: i tro, i tal, i
   kunskap, i allsköns nit, i kärlek, den kärlek som av eder har
   blivit oss bevisad, så mån I se till, att I också utmärken eder
   i detta kärleksverk.

 8. Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att
   jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder
   kärlek är äkta.
 9. I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik,
   likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans
   fattigdom skullen bliva rika.
 10. Det är allenast ett råd som jag härmed giver. Ty detta kan vara
   nyttigt för eder. I voren ju före de andra -- redan under förra
   året -- icke allenast när det gällde att sätta saken i verket,
   utan till och med när det gällde att besluta sig för den.
 11. Fullborden nu ock edert verk, så att I, som voren så villiga att
   besluta det, jämväl, i mån av edra tillgångar, fören det till
   fullbordan.
 12. Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den välbehaglig
   med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har.
 13. Ty meningen är icke att andra skola hava lättnad och I själva
   lida nöd. Nej, en utjämning skall ske,
 14. så att edert överflöd denna gång kommer deras brist till hjälp,
   för att en annan gång deras överflöd skall komma eder brist till
   hjälp. Så skall en utjämning ske,
 15. efter skriftens ord: »Den som hade samlat mycket hade intet till
   överlopps, och den som hade samlat litet, honom fattades intet.»

 16. Gud vare tack, som också i Titus' hjärta ingiver samma nit för
   eder.
 17. Ty han mottog villigt vår uppmaning; ja, han var så nitisk, att
   han nu självmant far åstad till eder.

 18. Med honom sända vi ock här en broder som i alla våra
   församlingar prisas för sitt nit om evangelium;
 19. dessutom har han ock av församlingarna blivit utvald att vara
   vår följeslagare, när vi skola begiva oss åstad med den
   kärleksgåva som nu genom vår försorg kommer till stånd, Herren
   till ära och såsom ett vittnesbörd om vår goda vilja.
 20. Därmed vilja vi förebygga att man talar illa om oss, i vad som
   rör det rikliga sammanskott som nu genom vår försorg kommer till
   stånd.
 21. Ty vi vinnlägga oss om vad som är gott icke allenast inför
   Herren, utan ock inför människor.

 22. Jämte dessa sända vi en annan av våra bröder, vilkens nit vi
   ofta och i många stycken hava funnit hålla provet, och som nu på
   grund av sin stora tillit till eder är ännu mycket mer nitisk.

 23. Om jag nu har anbefallt Titus, så mån I besinna att han är min
   medbroder och min medarbetare till edert bästa; och om jag har
   skrivit om andra våra bröder, så mån I besinna att de äro
   församlingssändebud och Kristi ära.
 24. Given alltså inför församlingarna bevis på eder kärlek, och
   därmed också på sanningen av det som vi inför dem hava sagt till
   eder berömmelse.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/47_08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free