- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till galaterna, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till galaterna, 2 Kapitlet

        Paulus framhåller huru det evangelium,
        som han förkunnar för hedningarna, till
         fullo har blivit godkänt också av
        apostlarna i Jerusalem, och huru han i
        Antiokia mot Petrus har försvarat detta
         frihetens evangelium. Både judar och
        hedningar bliva rättfärdiga av tro på
          Kristus, icke av laggärningar.

 1. Efter fjorton års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem,
   åtföljd av Barnabas; jag tog då också Titus med mig.
 2. Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och
   för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar
   bland hedningarna; särskilt framlade jag det för de män som
   stodo högst i anseende -- detta av oro för att mitt strävande nu
   vore förgäves eller förut hade varit det.
 3. Men icke ens Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad
   att låta omskära sig.
 4. Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att
   upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att
   bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de
   ville trälbinda oss.
 5. Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan
   underkastelse; ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva
   bevarad hos eder.
 6. Och vad angår dem som ansågos något vara -- hurudana de nu voro,
   det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen --
   så sökte icke dessa män, de som stodo högst i anseende, att
   pålägga mig några nya förpliktelser.
 7. Tvärtom; de sågo att jag hade blivit betrodd med att förkunna
   evangelium för de oomskurna, likasom Petrus hade fått de
   omskurna på sin del --
 8. ty densamme som hade stått Petrus bi vid hans apostlaverksamhet
   bland de omskurna, han hade ock stått mig bi bland hedningarna
   --
 9. och när de nu förnummo vilken nåd som hade blivit mig given,
   räckte de mig och Barnabas handen till samarbete, både Jakob och
   Cefas och Johannes, de män som räknades för själva
   stödjepelarna; vi skulle verka bland hedningarna, och de bland
   de omskurna.
 10. Allenast skulle vi tänka på de fattiga; och just detta har jag
   också vinnlagt mig om att göra.

 11. Men när Cefas kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot honom,
   ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse.
 12. Förut hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna; men så
   kommo några män dit från Jakob, och efter deras ankomst drog han
   sig tillbaka och höll sig undan, av fruktan för de omskurna.
 13. Till samma skrymteri gjorde sig också de andra judarna skyldiga,
   och så blev till och med Barnabas indragen i deras skrymteri.
 14. Men när jag såg att de icke vandrade med fasta steg, enligt
   evangelii sanning, sade jag till Cefas i allas närvaro: »Om du,
   som är en jude, kan leva efter hednisk sed i stället för efter
   judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter
   judiskt sätt?»

 15. Vi för vår del äro väl på grund av vår härkomst judar och icke
   »hedniska syndare»;
 16. men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av
   laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi
   satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva
   rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av
   laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.
 17. Men om nu jämväl vi, i det vi sökte att bliva rättfärdiga i
   Kristus, hava befunnits vara syndare, då är ju Kristus en
   syndatjänare? Bort det!
 18. Om så vore att jag byggde upp igen detta samma som jag redan har
   brutit ned, då bevisade jag därmed, att jag var en överträdare.
 19. Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för
   att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,
 20. och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv
   som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som
   har älskat mig och utgivit sig själv för mig.
 21. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas
   genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/48_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free