- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till galaterna, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till galaterna, 4 Kapitlet

         Fordom, när vi voro barn, trälade vi
         under falska gudamakter, men Gud har
        frigjort oss och upptagit oss till sina
        barn. Galaterna böra taga vara på denna
        sin frihet och behålla samma sinnelag
        mot aposteln som förr, utan att låta sig
         vilseledas av andra. Träldomen under
        lagen och friheten i Kristus hava sina
           förebilder i Hagar och Sara.

 1. Vad jag vill säga är detta: Så länge arvingen är barn, finnes
   ingen skillnad mellan honom och en träl, fastän han är herre
   över alla ägodelarna;
 2. ty han står under förmyndare och förvaltare, intill den tid som
   fadern har bestämt.
 3. Sammalunda höllos ock vi, när vi voro barn, i träldom under
   världens »makter»[1].
 4. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna
   och ställd under lagen,
 5. för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen, så att vi
   skulle få söners rätt.
 6. Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin
   Sons Ande, som ropar: »Abba! Fader!»
 7. Så är du nu icke mer träl, utan son; och är du son, så är du ock
   arvinge, insatt därtill av Gud.

 8. Förut, innan I ännu känden Gud, voren I trälar under gudar som
   till sitt väsende icke voro gudar.
 9. Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven
   blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de
   svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva
   trälar?
 10. I akten ju på dagar och på månader och på särskilda tider och
   år. --
 11. Jag är bekymrad för eder och fruktar att jag till äventyrs har
   arbetat förgäves för eder.

 12. Jag beder eder, mina bröder: Bliven såsom jag är, eftersom jag
   har blivit såsom I voren. I haven icke gjort mig något för när.
 13. I veten ju att det var på grund av kroppslig svaghet som jag
   första gången kom att förkunna evangelium för eder.
 14. Och fastän mitt kroppsliga tillstånd då väl hade kunnat innebära
   en frestelse för eder, så sågen I det ändå icke med ringaktning
   eller leda, utan togen emot mig såsom en Guds ängel, ja, såsom
   Kristus Jesus själv.
 15. När hör man eder nu prisa eder saliga? Det vittnesbördet kan
   jag nämligen giva eder, att I då, om så hade varit möjligt,
   skullen hava rivit ut edra ögon och givit dem åt mig.
 16. Så har jag då blivit eder ovän därigenom att jag säger eder
   sanningen!
 17. Man söker med iver att vinna eder för sig, men icke med en god
   iver; nej, del vilja avspärra eder från andra, för att I med så
   mycket större iver skolen hålla eder till dem.
 18. Och det är nu gott att I bliven omfattade med ivrig omsorg, i en
   god sak, alltid, och icke allenast när jag är tillstädes hos
   eder,
 19. I mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet,
   intill dess att Kristus har tagit gestalt i eder.
 20. Jag skulle önska att jag just nu vore hos eder och kunde göra
   min röst rätt bevekande. Ty jag vet mig knappt någon råd med
   eder.

 21. Sägen mig, I som viljen stå under lagen: haven I icke hört vad
   lagen säger?
 22. Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, en med sin
   tjänstekvinna, och en med sin fria hustru.
 23. Men tjänstekvinnans son är född efter köttet, då däremot den
   fria hustruns son är född i kraft av löftet.
 24. Dessa ord hava en djupare mening; ty de båda kvinnorna beteckna
   två förbund. Av dessa kommer det ena från berget Sina och föder
   sina barn till träldom, och detta har sin förebild i Agar.
 25. Berget Sina kallas nämligen i Arabien för Agar och svarar emot
   det nuvarande Jerusalem, ty detta lever med sina barn i träldom.
 26. Men det Jerusalem som är därovan, det är fritt, och det är vår
   moder.
 27. Så är ju skrivet:
    »Jubla, du ofruktsamma,
    du som icke föder barn;
    brist ut och ropa,
    du som icke bliver moder,
    Ty den ensamma skall hava många barn,
    flera än den som har man.»
 28. Och I, mina bröder, ären löftets barn, likasom Isak var.
 29. Men likasom förr i tiden den son som var född efter köttet
   förföljde den som var född efter Anden, så är det ock nu.
 30. Dock, vad säger skriften? »Driv ut tjänstekvinnan och hennes
   son; ty tjänstekvinnans son skall förvisso icke ärva med den
   fria hustruns son.»

 31. Alltså, mina bröder, vi äro icke barn av en tjänstekvinna, utan
   av den fria hustrun.

[1] Se Makter i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/48_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free