- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' första brev till tessalonikerna, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
     Paulus' första brev till tessalonikerna, 2 Kapitlet

         Paulus påminner tessalonikerna om
         sitt första uppträdande bland dem,
         tackar Gud för deras trohet under
          utståndna lidanden, uttalar sin
          längtan efter att återse dem.

 1. I veten ju själva, käre bröder, att det icke var utan kraft vi
   begynte vårt arbete hos eder.
 2. Nej, fastän vi, såsom i veten, i Filippi förut hade fått utstå
   lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud
   till att förkunna för eder Guds evangelium, under mycken kamp.
 3. Ty vad vi tala till tröst och förmaning, det har icke sin grund i
   villfarelse eller i orent uppsåt, ej heller sker det med svek;
 4. utan därför att vi av Gud hava prövats värdiga att få evangelium
   oss betrott, tala vi i enlighet därmed, icke för att vara
   människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom
   som prövar våra hjärtan.
 5. Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det veten I,
   ej heller så, att vi skulle få en förevändning att bereda oss
   vinning -- Gud är vårt vittne.
 6. Ej heller hava vi sökt pris av människor, vare sig av eder eller
   av andra,
 7. fastän vi såsom Kristi apostlar väl hade kunnat uppträda med
   myndighet. Tvärtom hava vi visat oss milda bland eder, såsom när
   en moder omhuldar sina späda barn.
 8. I sådan ömhet om eder ville vi gärna icke allenast göra också
   eder delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra
   liv för eder, ty I haden blivit oss kära.
 9. I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru
   vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium,
   strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till
   tunga.
 10. I själva ären våra vittnen, och Gud är vårt vittne, I veten, och
   han vet huru heligt och rättfärdigt och ostraffligt vi förhöllo
   oss mot eder, I som tron.
 11. Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en
   av eder, såsom en fader sina barn,
 12. och huru vi uppfordrade eder att föra en vandel som vore värdig
   Gud, honom som kallar eder till sitt rike och sin härlighet.

 13. Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen
   det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom
   människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett
   ord som ock är verksamt i eder som tron.
 14. I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds
   församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. Ty I haven av
   edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av
   judarna --
 15. av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade
   oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla
   människor,
 16. i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att
   dessa kunna bliva frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders
   mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet.

 17. Men då vi nu hava måst vara skilda från eder, käre bröder --
   visserligen allenast för en kort tid och i utvärtes måtto, icke
   till hjärtat -- hava vi blivit så mycket mer angelägna att få se
   edra ansikten och känt stor åstundan därefter.
 18. Ty vi hava varit redo att komma till eder -- jag, Paulus, för
   min del både en och två gånger -- men Satan har hindrat oss.
 19. Ty vem är vårt hopp och vår glädje och vår berömmelses krona
   inför vår Herre Jesus vid hans tillkommelse, vem, om icke just
   I?
 20. Ja, I ären vår ära och vår glädje.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/52_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free