- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' andra brev till Timoteus, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
       Paulus' andra brev till Timoteus, 4 Kapitlet

         Paulus förmanar ytterligare Timoteus
        till nit och trohet i ämbetet, talar om
          sin snart förestående död, beder
         Timoteus skyndsamt komma till Rom.
        Personliga meddelanden. Hälsningar och
               slutönskan.

 1. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför
   honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans
   tillkommelse och hans rike:
   >Apg. 10,42. Rom. 14,9. 1 Petr. 4,5.
 2. Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa,
   tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i
   alla stycken.
   >Apg. 20,20, 31. 2 Tim. 2,25.
 3. Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda
   läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare
   hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,
   >1 Tim. 4,1.
 4. en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället
   vända sig till fabler.
   >2 Tess. 2,10 f. 1 Tim. 1,4. 4,7.

 5. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en
   evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.
   >2 Tim. 1,8. 2,3.
 6. Ty själv är jag nu på väg att offras, och tiden är inne, då jag
   skall bryta upp.
   >Fil. 1,23. 2,17. 2 Petr. 1,14.
 7. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp,
   jag har bevarat tron.
   >Apg. 20,24. 1 Kor. 9,24 f. Fil. 3,14. 1 Tim. 6,12. Hebr. 12,1.
 8. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och
   Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den
   dagen»[1], och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava
   älskat hans tillkommelse.
   >>Vish. 4,2. 1 Petr. 5,4. Jak. 1,12. Upp. 2,10.

 9. Låt dig angeläget vara att snart komma till mig.
   >2 Tim. 1,4.
 10. Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit
   mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit
   sig till Galatien och Titus till Dalmatien.
   >Kol. 4,14.
 11. Lukas är den ende som är kvar hos mig.

   Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn
   och tjäna mig.
   >Apg. 12:12, 25. 15:37 f. Kol. 4:10.
 12. Tykikus har jag sänt till Efesus.
   >Ef. 6,21. Kol. 4,7. Tit. 3,12.

 13. När du kommer, så hav med dig den mantel som jag lämnade kvar
   hos Karpus i Troas, så ock böckerna, först och främst
   pergamentskrifterna.

 14. Alexander, smeden, har gjort mig mycket ont; Herren kommer att
   vedergälla honom efter hans gärningar.
   >2 Sam. 3,39. Ps. 28,4 f. 1 Tim. 1,20.
 15. Också du må taga dig till vara för honom, ty han har häftigt
   trätt upp emot det som vi hava talat.

 16. Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp,
   utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.
   >2 Tim. 1,15.
 17. Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig
   ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar
   finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap.
   >Ps. 22,22. Dan. 6,22. Apg. 23,11. 27,23 f.
 18. Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa
   mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas
   evigheter. Amen.
   >Matt. 6,13.

 19. Hälsa Priska och Akvila, så ock Onesiforus' hus.
   >Apg. 18,2, 18, 26. Rom. 16,3. 1 Kor. 16,19. 2 Tim. 1,16.
 20. Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk
   efter mig i Miletus.
   >Apg. 19,22. 20,4, 15. 21,29. Rom. 16,23.

 21. Låt dig angeläget vara att komma hit före vintern.

   Eubulus och Pudens och Linus och Klaudia och alla bröderna hälsa
   dig.

 22. Herren vare med din ande. Nåd vare med eder.

[1] Se Dagen i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/55_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free