- Project Runeberg -  Bibeln /
Petrus' andra brev, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Petrus' andra brev, 1 Kapitlet

         Hälsning. Förmaning till kristliga
        dygder. Den apostoliska förkunnelsens
         och det profetiska ordets visshet.

 1. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i
   och genom vår Guds och Frälsarens[1], Jesu Kristi, rättfärdighet
   hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.
   >Rom. 1,12. 1 Petr. 1,1 f.
 2. Nåd och frid föröke sig hos eder, i kunskap om Gud och vår Herre
   Jesus Kristus.

 3. Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga
   makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss
   medelst sin härlighet och underkraft.
 4. Genom dem har han ock skänkt oss sina dyrbara och mycket stora
   löften, för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av
   gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den
   onda begärelsen råder i världen.
   >Joh. 1,12. Rom. 8,15, 2 Kor. 3,18. Ef. 4,24. 1 Joh. 3,2.

 5. Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro
   bevisa dygd, i dygden kunskap,
   >Gal. 5,6.
 6. i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i
   ståndaktigheten gudsfruktan,
   >1 Kor. 9,25.
 7. i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken
   allmännelig kärlek.
   >Gal. 6,10. 1 Tess. 3,12.
 8. Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så
   tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i
   fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.
   >Tit. 3,14.
 9. Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han
   har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder,
   >1 Joh. 2,9, 11.
 10. Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra
   eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I
   aldrig någonsin komma på fall.
   >Hebr. 3,14.
 11. Så skall inträdet i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga
   rike förlänas eder i rikligt mått.

 12. Därför kommer jag alltid att påminna eder om detta, fastän I
   visserligen redan kännen det och ären befästa i den sanning som
   har kommit till eder.
   >Rom. 15,14 f. Judas v. 5.
 13. Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag
   ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka
   eder.
   >2 Petr. 3,1
 14. Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har
   vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig.
   >Joh. 21,18 f.
 15. Men jag vill härmed sörja för, att I också efter min bortgång
   städse kunnen draga eder detta till minnes.

 16. Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi
   kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans
   tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet.
   >Matt. 17,1 f. Mark. 9,2 f. Luk 9,28 f. Joh, 1,14. 1 Kor. 1,17.
 17. Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta
   Majestätet en röst kom till honom och sade: »Denne är min
   älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»
   >Matt. 3,17. Mark. 1,11.
 18. Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med
   honom på det heliga berget.

 19. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet;
   och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i
   en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan
   går upp i edra hjärtan.
   >Ps. 119,105.
 20. Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något
   skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas.
 21. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja,
   utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade
   vad som gavs dem från Gud.
   >2 Tim. 3,16. 1 Petr. 1,10 f.

[1] Eller: ... vår Guds och Frälsares o. s. v.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/60_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free