- Project Runeberg -  Bibeln /
Petrus' andra brev, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Petrus' andra brev, 2 Kapitlet

          Varning för falska lärare, med
        påminnelse om de straffdomar som i forna
          tider övergingo både änglar och
               människor.

 1. Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl
   bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på
   smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över
   sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka
   den Herre som har köpt dem.
   >5 Mos. 13,1 f. Matt. 24,11. Apg. 20,29 f. 1 Kor. 11,19.
   >1 Tim. 4,1 f. 2 Tim. 3,1 f. 1 Joh. 2,22. 4,1. 2 Joh. v. 7.
   >Judas v. 4 f., 18.
 2. De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras
   skull skall sanningens väg bliva smädad.
   >2 Tim. 4,3.
 3. I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig
   vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den
   dröjer icke, och deras fördärv sover icke.
   >Rom. 16,18. 1 Tess. 2,5.

 4. Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem
   ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att
   där förvaras till domen.
   >1 Mos. 6,1 f. Upp. 20,2 f.
 5. Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han
   lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom
   rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.
   >1 Mos. 7,1 f. 1 Petr. 3,20. 2 Petr. 3,6.
 6. Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem
   till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel
   för kommande tiders ogudaktiga människor.
   >1 Mos. 19,23 f. Jes. 13,19.
 7. Men han frälste den rättfärdige Lot, som svårt pinades av de
   gudlösa människornas lösaktiga vandel.
   >1 Mos. 18,20 f. 19,4 f., 15 f.
 8. Ty genom de ogärningar som han, den rättfärdige mannen, måste se
   och höra, där han bodde ibland dem, plågades han dag efter dag i
   sin rättfärdiga själ.
   >Ps. 119,158. Hes. 9,4.

 9. Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men
   ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.
   >1 Kor. 10,13. Upp. 3,10.
 10. Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse
   stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar.

   I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för
   att smäda andevärldens härlige,
 11. under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt icke
   om dem uttala någon smädande dom inför Herren.
 12. Men på samma sätt som oskäliga djur förgås, varelser som av
   naturen äro födda till att fångas och förgås, på samma sätt
   skola ock dessa förgås, eftersom de smäda vad de icke känna
   till;
 13. och de skola så bliva bedragna på den lön som de vilja vinna
   genom orättfärdighet. De hava sin lust i kräsligt leverne mitt
   på ljusa dagen. De äro skamfläckar och styggelser, där de vid
   gästabuden, som de få hålla med eder, frossa i sina njutningar.
 14. Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av
   synd. De locka till sig obefästa själar. De hava hjärtan övade i
   girighet. Förbannade äro de.
 15. De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att
   efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att
   vinna lön genom orättfärdighet;
   >4 Mos. 22,2 f. 31,16. Judas v.11 f.
 16. men han blev tillrättavisad för sin överträdelse: en stum
   arbetsåsninna begynte tala med människoröst och hindrade
   profeten i hans galenskap.
   >4 Mos. 22,22 f.

 17. Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av
   stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem.
 18. Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu
   själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin
   lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan
   sådana som vandra i villfarelse.
 19. De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens trälar;
   ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit
   dennes träl.
   >Joh. 8,34. Rom. 6,16. 8,21. Gal. 6,8. 2 Petr. 1,4.
 20. Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus
   Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter
   låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för
   dem blivit värre än det första.
   >Matt. 12,45. Hebr. 6,4 f. 1 Joh. 2,16.
 21. Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna
   rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den,
   vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem
   meddelat.
   >Luk. 12,47 f
 22. Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: »En
   hund vänder åter till sina spyor», och: »Ett tvaget svin vältrar
   sig åter i smutsen.»
   >Ords. 26,11.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/60_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free