- Project Runeberg -  Bibeln / Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1927 / Gamla testamentet
 (1927) Author:
Table of Contents / Innehåll
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments?

GAMLA TESTAMENTET

I ÖVERENSSTÄMMELSE MED NYA KYRKOBIBELN

AV KONUNGEN GILLAD OCH STADFÄST
DEN 2 OKTOBER 1917


Förord till den elektroniska utgåvan

Läs det gemensamma förordet till båda delarna.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets, 3, 4

Korrstapel / Proof bar for this volume

Table of Contents

Titel och innehåll - titelsida, titelbladets, 3, 4
Första Moseboken - 5
1 Kapitlet - 5, 6
2 Kapitlet - 6, 7
3 Kapitlet - 7
4 Kapitlet - 8, 9, 10
5 Kapitlet - 10, 11
6 Kapitlet - 11, 12
7 Kapitlet - 12, 13
8 Kapitlet - 13, 14
9 Kapitlet - 14, 15
10 Kapitlet - 15, 16
11 Kapitlet - 16, 17
12 Kapitlet - 17, 18
13 Kapitlet - 18, 19
14 Kapitlet - 19, 20
15 Kapitlet - 20, 21
16 Kapitlet - 21, 22
17 Kapitlet - 22, 23
18 Kapitlet - 23, 24, 25
19 Kapitlet - 25, 26, 27
20 Kapitlet - 27, 28
21 Kapitlet - 28, 29
22 Kapitlet - 29, 30
23 Kapitlet - 30, 31
24 Kapitlet - 31, 32, 33, 34, 35
25 Kapitlet - 35, 36
26 Kapitlet - 36, 37, 38
27 Kapitlet - 38, 39, 40
28 Kapitlet - 40, 41
29 Kapitlet - 41, 42, 43
30 Kapitlet - 43, 44, 45
31 Kapitlet - 45, 46, 47, 48
32 Kapitlet - 48, 49
33 Kapitlet - 49, 50
34 Kapitlet - 50, 51, 52
35 Kapitlet - 52, 53
36 Kapitlet - 53, 54, 55
37 Kapitlet - 55, 56
38 Kapitlet - 57, 58
39 Kapitlet - 58, 59
40 Kapitlet - 59, 60
41 Kapitlet - 60, 61, 62, 63
42 Kapitlet - 63, 64, 65
43 Kapitlet - 65, 66
44 Kapitlet - 67, 68
45 Kapitlet - 68, 69
46 Kapitlet - 69, 70, 71
47 Kapitlet - 71, 72, 73
48 Kapitlet - 73, 74
49 Kapitlet - 74, 75, 76
50 Kapitlet - 76, 77
Andra Moseboken - 77
1 Kapitlet - 77, 78
2 Kapitlet - 78, 79
3 Kapitlet - 79, 80, 81
4 Kapitlet - 81, 82
5 Kapitlet - 82, 83
6 Kapitlet - 83, 84, 85
7 Kapitlet - 85, 86
8 Kapitlet - 86, 87, 88
9 Kapitlet - 88, 89
10 Kapitlet - 89, 90, 91
11 Kapitlet - 91, 92
12 Kapitlet - 92, 93, 94
13 Kapitlet - 94, 95
14 Kapitlet - 96, 97
15 Kapitlet - 97, 98, 99
16 Kapitlet - 99, 100
17 Kapitlet - 101
18 Kapitlet - 101, 102, 103
19 Kapitlet - 103, 104
20 Kapitlet - 104, 105
21 Kapitlet - 105, 106, 107
22 Kapitlet - 107, 108, 109
23 Kapitlet - 109, 110
24 Kapitlet - 110, 111
25 Kapitlet - 111, 112, 113
26 Kapitlet - 113, 114, 115
27 Kapitlet - 115, 116
28 Kapitlet - 116, 117, 118
29 Kapitlet - 118, 119, 120
30 Kapitlet - 120, 121, 122
31 Kapitlet - 122, 123
32 Kapitlet - 123, 124, 125
33 Kapitlet - 125, 126
34 Kapitlet - 126, 127, 128
35 Kapitlet - 128, 129, 130
36 Kapitlet - 130, 131
37 Kapitlet - 131, 132, 133
38 Kapitlet - 133, 134
39 Kapitlet - 134, 135, 136
40 Kapitlet - 136, 137, 138
Tredje Moseboken - 138
1 Kapitlet - 138, 139
2 Kapitlet - 139, 140
3 Kapitlet - 140
4 Kapitlet - 140, 141, 142
5 Kapitlet - 142, 143, 144
6 Kapitlet - 144, 145
7 Kapitlet - 145, 146, 147
8 Kapitlet - 147, 148, 149
9 Kapitlet - 149, 150
10 Kapitlet - 150, 151
11 Kapitlet - 151, 152, 153
12 Kapitlet - 153, 154
13 Kapitlet - 154, 155, 156, 157
14 Kapitlet - 157, 158, 159, 160
15 Kapitlet - 160, 161
16 Kapitlet - 162, 163
17 Kapitlet - 163, 164
18 Kapitlet - 164, 165, 166
19 Kapitlet - 166, 167, 168
20 Kapitlet - 168, 169
21 Kapitlet - 169, 170
22 Kapitlet - 170, 171, 172
23 Kapitlet - 172, 173, 174
24 Kapitlet - 174, 175
25 Kapitlet - 175, 176, 177, 178
26 Kapitlet - 178, 179, 180
27 Kapitlet - 180, 181, 182
Fjärde Moseboken - 182
1 Kapitlet - 182, 183, 184, 185
2 Kapitlet - 185, 186
3 Kapitlet - 186, 187, 188
4 Kapitlet - 188, 189, 190, 191
5 Kapitlet - 191, 192, 193
6 Kapitlet - 193, 194
7 Kapitlet - 194, 195, 196, 197
8 Kapitlet - 197, 198, 199
9 Kapitlet - 199, 200
10 Kapitlet - 200, 201, 202
11 Kapitlet - 202, 203, 204
12 Kapitlet - 204
13 Kapitlet - 204, 205, 206
14 Kapitlet - 206, 207, 208
15 Kapitlet - 208, 209, 210
16 Kapitlet - 210, 211, 212
17 Kapitlet - 212, 213
18 Kapitlet - 213, 214, 215
19 Kapitlet - 215, 216
20 Kapitlet - 216, 217, 218
21 Kapitlet - 218, 219, 220
22 Kapitlet - 220, 221, 222
23 Kapitlet - 222, 223
24 Kapitlet - 223, 224, 225
25 Kapitlet - 225, 226
26 Kapitlet - 226, 227, 228
27 Kapitlet - 228, 229, 230
28 Kapitlet - 230, 231
29 Kapitlet - 231, 232, 233
30 Kapitlet - 233, 234
31 Kapitlet - 234, 235, 236
32 Kapitlet - 236, 237, 238
33 Kapitlet - 238, 239, 240
34 Kapitlet - 240, 241
35 Kapitlet - 241, 242, 243
36 Kapitlet - 243, 244
Femte Moseboken - 244
1 Kapitlet - 244, 245, 246
2 Kapitlet - 246, 247, 248
3 Kapitlet - 248, 249, 250
4 Kapitlet - 250, 251, 252, 253
5 Kapitlet - 253, 254
6 Kapitlet - 254, 255, 256
7 Kapitlet - 256, 257
8 Kapitlet - 257, 258
9 Kapitlet - 258, 259, 260
10 Kapitlet - 260, 261
11 Kapitlet - 262, 263
12 Kapitlet - 263, 264, 265
13 Kapitlet - 265, 266
14 Kapitlet - 266, 267, 268
15 Kapitlet - 268, 269
16 Kapitlet - 269, 270
17 Kapitlet - 270, 271, 272
18 Kapitlet - 272, 273
19 Kapitlet - 273, 274
20 Kapitlet - 274, 275
21 Kapitlet - 275, 276
22 Kapitlet - 277, 278
23 Kapitlet - 278, 279
24 Kapitlet - 280, 281
25 Kapitlet - 281, 282
26 Kapitlet - 282, 283
27 Kapitlet - 283, 284
28 Kapitlet - 284, 285, 286, 287, 288
29 Kapitlet - 288, 289, 290
30 Kapitlet - 290, 291
31 Kapitlet - 291, 292, 293
32 Kapitlet - 293, 294, 295, 296
33 Kapitlet - 296, 297
34 Kapitlet - 297, 298
Josua - 298
1 Kapitlet - 298, 299
2 Kapitlet - 299, 300, 301
3 Kapitlet - 301, 302
4 Kapitlet - 302, 303
5 Kapitlet - 303, 304
6 Kapitlet - 304, 305
7 Kapitlet - 306, 307
8 Kapitlet - 307, 308, 309
9 Kapitlet - 309, 310, 311
10 Kapitlet - 311, 312, 313
11 Kapitlet - 314, 315
12 Kapitlet - 315, 316
13 Kapitlet - 316, 317
14 Kapitlet - 317, 318
15 Kapitlet - 318, 319, 320
16 Kapitlet - 320, 321
17 Kapitlet - 321, 322
18 Kapitlet - 322, 323
19 Kapitlet - 323, 324, 325
20 Kapitlet - 325, 326
21 Kapitlet - 326, 327, 328
22 Kapitlet - 328, 329, 330
23 Kapitlet - 330, 331
24 Kapitlet - 331, 332, 333
Domarboken - 333
1 Kapitlet - 333, 334, 335
2 Kapitlet - 335, 336
3 Kapitlet - 336, 337, 338
4 Kapitlet - 338, 339
5 Kapitlet - 339, 340, 341
6 Kapitlet - 341, 342, 343
7 Kapitlet - 343, 344, 345
8 Kapitlet - 345, 346, 347
9 Kapitlet - 347, 348, 349, 350
10 Kapitlet - 350, 351
11 Kapitlet - 351, 352, 353
12 Kapitlet - 353, 354
13 Kapitlet - 354, 355
14 Kapitlet - 355, 356, 357
15 Kapitlet - 357, 358
16 Kapitlet - 358, 359, 360
17 Kapitlet - 360, 361
18 Kapitlet - 361, 362, 363
19 Kapitlet - 363, 364
20 Kapitlet - 365, 366, 367
21 Kapitlet - 367, 368, 369
Rut - 369
1 Kapitlet - 369, 370
2 Kapitlet - 370, 371
3 Kapitlet - 371, 372
4 Kapitlet - 372, 373, 374
Första Samuelsboken - 374
1 Kapitlet - 374, 375
2 Kapitlet - 375, 376, 377
3 Kapitlet - 378, 379
4 Kapitlet - 379, 380
5 Kapitlet - 380, 381
6 Kapitlet - 381, 382
7 Kapitlet - 382, 383
8 Kapitlet - 383, 384
9 Kapitlet - 384, 385, 386
10 Kapitlet - 386, 387
11 Kapitlet - 387, 388
12 Kapitlet - 388, 389, 390
13 Kapitlet - 390, 391
14 Kapitlet - 391, 392, 393, 394
15 Kapitlet - 394, 395, 396
16 Kapitlet - 396, 397
17 Kapitlet - 397, 398, 399, 400
18 Kapitlet - 400, 401, 402
19 Kapitlet - 402, 403
20 Kapitlet - 403, 404, 405, 406
21 Kapitlet - 406, 407
22 Kapitlet - 407, 408
23 Kapitlet - 408, 409, 410
24 Kapitlet - 410, 411
25 Kapitlet - 411, 412, 413, 414
26 Kapitlet - 414, 415
27 Kapitlet - 415, 416
28 Kapitlet - 416, 417
29 Kapitlet - 417, 418
30 Kapitlet - 418, 419, 420
31 Kapitlet - 420, 421
Andra Samuelsboken - 421
1 Kapitlet - 421, 422
2 Kapitlet - 422, 423, 424
3 Kapitlet - 424, 425, 426
4 Kapitlet - 426, 427
5 Kapitlet - 427, 428
6 Kapitlet - 428, 429, 430
7 Kapitlet - 430, 431
8 Kapitlet - 431, 432
9 Kapitlet - 432, 433
10 Kapitlet - 433, 434
11 Kapitlet - 434, 435, 436
12 Kapitlet - 436, 437
13 Kapitlet - 438, 439, 440
14 Kapitlet - 440, 441, 442
15 Kapitlet - 442, 443, 444
16 Kapitlet - 444, 445
17 Kapitlet - 445, 446, 447
18 Kapitlet - 447, 448, 449
19 Kapitlet - 449, 450, 451, 452
20 Kapitlet - 452, 453
21 Kapitlet - 453, 454, 455
22 Kapitlet - 455, 456, 457
23 Kapitlet - 457, 458, 459
24 Kapitlet - 459, 460
Första Konungaboken - 461
1 Kapitlet - 461, 462, 463
2 Kapitlet - 464, 465, 466
3 Kapitlet - 466, 467, 468
4 Kapitlet - 468, 469
5 Kapitlet - 469, 470
6 Kapitlet - 470, 471, 472
7 Kapitlet - 472, 473, 474, 475
8 Kapitlet - 475, 476, 477, 478, 479
9 Kapitlet - 479, 480
10 Kapitlet - 481, 482
11 Kapitlet - 482, 483, 484, 485
12 Kapitlet - 485, 486, 487
13 Kapitlet - 487, 488, 489
14 Kapitlet - 489, 490
15 Kapitlet - 491, 492
16 Kapitlet - 492, 493, 494
17 Kapitlet - 494, 495
18 Kapitlet - 496, 497, 498
19 Kapitlet - 498, 499
20 Kapitlet - 499, 500, 501, 502
21 Kapitlet - 502, 503, 504
22 Kapitlet - 504, 505, 506
Andra Konungaboken - 507
1 Kapitlet - 507, 508
2 Kapitlet - 508, 509
3 Kapitlet - 509, 510, 511
4 Kapitlet - 511, 512, 513
5 Kapitlet - 513, 514, 515
6 Kapitlet - 515, 516, 517
7 Kapitlet - 517, 518
8 Kapitlet - 518, 519, 520
9 Kapitlet - 520, 521, 522
10 Kapitlet - 522, 523, 524, 525
11 Kapitlet - 525, 526
12 Kapitlet - 526, 527
13 Kapitlet - 527, 528, 529
14 Kapitlet - 529, 530
15 Kapitlet - 530, 531, 532
16 Kapitlet - 532, 533, 534
17 Kapitlet - 534, 535, 536
18 Kapitlet - 536, 537, 538
19 Kapitlet - 538, 539, 540
20 Kapitlet - 540, 541, 542
21 Kapitlet - 542, 543
22 Kapitlet - 543, 544
23 Kapitlet - 544, 545, 546, 547
24 Kapitlet - 547, 548
25 Kapitlet - 548, 549, 550
Första Krönikeboken - 550
1 Kapitlet - 550, 551
2 Kapitlet - 552, 553
3 Kapitlet - 553, 554
4 Kapitlet - 554, 555, 556
5 Kapitlet - 556, 557
6 Kapitlet - 557, 558, 559, 560
7 Kapitlet - 560, 561
8 Kapitlet - 561, 562
9 Kapitlet - 563, 564
10 Kapitlet - 564, 565
11 Kapitlet - 565, 566, 567
12 Kapitlet - 567, 568, 569
13 Kapitlet - 569, 570
14 Kapitlet - 570
15 Kapitlet - 570, 571, 572
16 Kapitlet - 572, 573, 574
17 Kapitlet - 574, 575
18 Kapitlet - 575, 576
19 Kapitlet - 576, 577
20 Kapitlet - 577, 578
21 Kapitlet - 578, 579
22 Kapitlet - 579, 580
23 Kapitlet - 581, 582
24 Kapitlet - 582, 583
25 Kapitlet - 583, 584
26 Kapitlet - 584, 585, 586
27 Kapitlet - 586, 587
28 Kapitlet - 587, 588, 589
29 Kapitlet - 589, 590, 591
Andra Krönikeboken - 591
1 Kapitlet - 591, 592
2 Kapitlet - 592, 593
3 Kapitlet - 593, 594
4 Kapitlet - 594, 595
5 Kapitlet - 595, 596
6 Kapitlet - 596, 597, 598, 599
7 Kapitlet - 599, 600
8 Kapitlet - 600, 601
9 Kapitlet - 602, 603
10 Kapitlet - 603, 604
11 Kapitlet - 604, 605
12 Kapitlet - 605, 606
13 Kapitlet - 606, 607, 608
14 Kapitlet - 608, 609
15 Kapitlet - 609, 610
16 Kapitlet - 610
17 Kapitlet - 611
18 Kapitlet - 611, 612, 613
19 Kapitlet - 613, 614
20 Kapitlet - 614, 615, 616
21 Kapitlet - 616, 617
22 Kapitlet - 617, 618
23 Kapitlet - 618, 619, 620
24 Kapitlet - 620, 621
25 Kapitlet - 621, 622, 623
26 Kapitlet - 623, 624
27 Kapitlet - 625
28 Kapitlet - 625, 626, 627
29 Kapitlet - 627, 628, 629
30 Kapitlet - 629, 630
31 Kapitlet - 631, 632
32 Kapitlet - 632, 633, 634
33 Kapitlet - 634, 635, 636
34 Kapitlet - 636, 637, 638
35 Kapitlet - 638, 639
36 Kapitlet - 640, 641
Esra - 641
1 Kapitlet - 641, 642
2 Kapitlet - 642, 643, 644
3 Kapitlet - 644, 645
4 Kapitlet - 645, 646
5 Kapitlet - 646, 647
6 Kapitlet - 647, 648, 649
7 Kapitlet - 649, 650
8 Kapitlet - 650, 651, 652
9 Kapitlet - 652, 653
10 Kapitlet - 653, 654, 655
Nehemja - 655
1 Kapitlet - 655, 656
2 Kapitlet - 656, 657
3 Kapitlet - 657, 658, 659
4 Kapitlet - 659, 660
5 Kapitlet - 660, 661
6 Kapitlet - 662, 663
7 Kapitlet - 663, 664, 665
8 Kapitlet - 665, 666
9 Kapitlet - 666, 667, 668, 669
10 Kapitlet - 669, 670
11 Kapitlet - 670, 671, 672
12 Kapitlet - 672, 673
13 Kapitlet - 673, 674, 675
Ester - 676
1 Kapitlet. Konung Ahasveros' gästabud. Drottning Vastis ohörsamhet och domen över henne - 676
2 Kapitlet. Ester bliver drottning. Mordohai röjer en sammansvärjning - 677
3 Kapitlet. Hamans onda anslag mot judarna - 679
4 Kapitlet. Mordohais och judarnas bedrövelse. Budskapen till Ester och Esters svar - 680
5 Kapitlet. Esters gästabud för konungen och Haman. Hamans högmod och förtrytelse - 681
6 Kapitlet. Mordohais upphöjelse. Hamans sorg - 682
7 Kapitlet. Hamans undergång - 683
8 Kapitlet. Judarna få tillåtelse att försvara sig och hämnas på sina fiender - 683
9 Kapitlet. Judarnas hämnd. Purimsfesten - 684
10 Kapitlet. Mordohais makt - 686
Job - 687
1 Kapitlet. Jobs välstånd, olyckor, tålamod. - 687
2 Kapitlet. Job ytterligare prövad. Hans ståndaktighet under sjukdomen. Hans hustru och hans vänner. - 688
3 Kapitlet. Jobs första tal: Han förbannar sin födelsedag och önskar sig döden. - 689
4 Kapitlet. Elifas' första tal: Förmaning till Job att vara tålig; allenast syndare straffas; en nattlig syn. - 690
5 Kapitlet. Fortsättning av Elifas' första tal: Den oförnuftiges undergång och den frommes upprättelse. - 691
6 Kapitlet. Jobs svar på Elifas' första tal: Tyngden av Jobs olycka; hans vänners obarmhärtighet. - 692
7 Kapitlet. Job avslutar sitt svar på Elifas' första tal, i det han vänder sig till Gud med klagan över människolivets vedermöda och över sitt eget tröstlösa elände. - 693
8 Kapitlet. Bildads första tal: Guds hand drabbar allenast de onda; om Job söker Gud, skall han bliva upprättad. - 694
9 Kapitlet. Jobs svar på Bildads första tal: Ingen han gå till rätta med Gud, men utan sak har Gud hemsökt Job. - 695
10 Kapitlet. Job avslutar svar på Bildade första tal, i det han vänder sig till Gud med klagan över att Gud handlar så skoningslöst mot sitt eget verk; bättre vore för Job att aldrig hava blivit född. - 697
11 Kapitlet. Sofars första tal: I sin fåkunnighet förstår Job icke Guds vishet; om han omvände sig, så skulle allt åter gå honom väl. - 698
12 Kapitlet. Jobs svar på Sofars första tal: För den Allsmäktige och Allvise är människors makt och vishet intet. - 699
13 Kapitlet. Fortsättning av Jobs svar på Sofars första tal: Job vill lägga fram sin sak för den Allsmäktige; med oärligt tal bör ingen försvara Gud; Gud själv må säga, vari Job har syndat. - 700
14 Kapitlet. Job avslutar sitt svar på Sofars första tal, i det han vänder sig till Gud med klagan över det mänskliga livets elände. - 701
15 Kapitlet. Elifas' andra tal: Jobs ord äro oförståndiga och övermodiga; ingen människa är rättfärdig; de ogudaktiga undkomma icke sitt straff. - 702
16 Kapitlet. Jobs svar på Eli fas' andra tal: Jobs vänner äro usla tröstare; oförskyllt har han blivit hemsökt; dock har han ett vittne i himmelen, till vilket han nu vänder sig. - 704
17 Kapitlet. Job avslutar sitt svar på Elifas' andra tal, i det han beder Gud om försvar mot vännerna. Själv väntar han sig intet annat än döden. - 705
18 Kapitlet. Bildads andra tal: Huru än Job rasar, förbliver det så, att den ogudaktige kommer på fall och förgås med hela sitt hus. - 705
19 Kapitlet. Jobs svar på Bildads andra tal: Gud gör orätt, när han så bryter ned Job och låter honom bliva övergiven av dem, som hava varit hans närmaste; dock vet Job, att hans förlossare lever. - 706
20 Kapitlet. Sofars andra tal: De ogudaktigas jubel varar kort, deras orättfångna rikedom förrinner såsom vatten. - 708
21 Kapitlet. Jobs svar på Sofars andra tal: Vännerna borde besinna, att lidandet visst icke alltid faller på de ondas lott. - 709
22 Kapitlet. Elifas' tredje tal: Jobs lidanden äro straffet för forna obarmhärtighetssynder; må han omvända sig till Gud, så skall allt åter gå honom väl. - 710
23 Kapitlet. Jobs svar på Elifas' tredje tal: Han klagar över att han ej får lägga fram för Gud sin rättvisa sak. - 712
24 Kapitlet. Fortsättning av Johs svar på Elifas' tredje tal: Klagan över att Gud låter de värnlösa så lida och icke straffar våldsmännens missgärningar. - 712
25 Kapitlet. Bildads tredje tal: Mot Gud kan ingen hava rätt. Ingen är ren i hans ögon. - 714
26 Kapitlet.Jobs svar på Bildads tredje tal: Job behöver icke Bildads tröst och undervisning; själv kan han både inse och beskriva Guds allmakt. - 714
27 Kapitlet. Jobs sluttal till vännerna: Han håller fast vid sin rättfärdighet och beskriver, huru den ogudaktige drabbas av straffet. - 715
28 Kapitlet. Fortsättning av Jobs sluttal till vännerna. Vishetens gruva. - 716
29 Kapitlet. Jobs slutbetraktelse: Med saknad påminner han sig, huru lycklig och aktad han fordom var. - 717
30 Kapitlet. Fortsättning av Jobs slutbetraktelse: Klagan över att hans forna lycka har vänt sig, så att till och med de föraktligaste uslingar nu anse sig bättre än han; plågorna unna honom ej heller ro; Gud själv har blivit hans fiende. - 718
31 Kapitlet.Fortsättning av Jobs slutbetraktelse: Han bedyrar, att hans vandel i livets olika förhållanden har varit ostrafflig. - 719
32 Kapitlet.Elihu uppträder. Han förebrår Jobs vänner att de icke hava kunnat svara honom rätt. - 721
33 Kapitlet. Elihu förebrår Job, att denne har klandrat Gud för orättvis hårdhet, Gud, som dock än genom hemlighetsfulla varningar för det onda, än genom sträng aga, söker bereda människors frälsning. - 722
34 Kapitlet. Elihu försvarar Guds rättfärdighet. - 724
35 Kapitlet. Elihu förehåller Job, att Gud är för upphöjd för att hava gagn eller skada av människornas gärningar. Om den betryckte får vänta på räddning, så är det därför, att han ej ödmjukt söker hjälp hos Gud. - 726
36 Kapitlet. Fortsättning på Elihus tal: Guds tuktan avser allenast syndarens förbättring. Job må icke önska sig döden, ej heller mästra Gud, vilkens vishet och makt övergå allt förstånd. - 726
37 Kapitlet. Fortsättning av Elihus tal: Guds vishet och makt bestyrkas ytterligare genom hans herravälde över himmelen med dess tordön och regn. - 728
38 Kapitlet. Herrens svar till Job: Job må icke mäta sig med honom, som har skapat jorden och havet, ljuset och mörkret, snön och regnet och annat mer. - 729
39 Kapitlet. Fortsättning av Herrens tal: Guds godhet, vishet och makt intygas genom exempel ur djurvärlden: Lejonet, korpen, stengeten, vildåsnan, vildoxen, strutsen, hästen, falken, örnen. - 731
40 Kapitlet. Herren manar Job ytterligare till ödmjukhet, med hänvisning på sina båda underskapelser Behemot (flodhästen) och Leviatan (krokodilen). - 732
41 Kapitlet. Fortsättning av beskrivningen på Leviatan. - 733
42 Kapitlet. Job ödmjukar sig för Herren, utverkar hans tillgift för de tre vännerna och bliver själv åter upprättad. - 734
Psaltaren - 735
Första boken - 735
1 Psalmen. De rättfärdigas sällhet och de ogudaktigas undergång - 735
2 Psalmen. Sions konung och hans vedersakare - 736
3 Psalmen. Den betrycktes rop till Herren - 736
4 Psalmen. Förtröstansfull aftonbön i nöden - 737
5 Psalmen. Morgonpsalm i templet: Bön mot de ogudaktiga - 737
6 Psalmen. Bön och bönhörelse i djup nöd - 738
7 Psalmen. Bön om Herrens dom i rättvis sak - 738
8 Psalmen. Gud och människa - 739
9 Psalmen. Tacksägelse för seger över fiender - 740
10 Psalmen. Klagan och bön mot de ogudaltigas övermod - 741
11 Psalmen. Förtröstan på Herren, den rättfärdige - 742
12 Psalmen. Bön mot den överhandtagande ondskan - 742
13 Psalmen. Under djup ångest - 743
14 Psalmen. Klagan inför Herren över det rådande fördärvet - 743
15 Psalmen. En rätt medlem av Herrens menighet - 743
16 Psalmen. Den frommes tillit till Herren - 744
17 Psalmen. Den oskyldigt förföljdes tillflykt - 744
18 Psalmen. Herrens frälsande segerkraft - 745
19 Psalmen. Guds uppenbarelse i den skapade världen och i ordet - 747
20 Psalmen. Lyckönskan över konungen - 748
21 Psalmen. Konungens kraft till seger - 749
22 Psalmen. Den rättfärdiges lidande och härlighet - 749
23 Psalmen. Den gode herden - 751
24 Psalmen. Ärans konungs intåg i sin helgedom - 751
25 Psalmen. Bön om Herrens hjälp och ledning - 752
26 Psalmen. Den oskyldiges fasta tillit till Herren - 753
27 Psalmen. Längtan efter Herrens umgängelse. Bön under en tid av nöd - 753
28 Psalmen. Bön om de gudlösas bestraffning - 754
29 Psalmen. Herrens härlighet uppenbarad i tordönet - 754
30 Psalmen. Tacksägelse för räddning - 755
31 Psalmen. Bön om räddning - 756
32 Psalmen. Syndabekännelse och förlåtelse - 757
33 Psalmen. Herrens allmakt och nåd - 758
34 Psalmen. Herrens godhet och räddande hjälp - 759
35 Psalmen. Mot förföljare och otacksamma vänner - 760
36 Psalmen. Den ogudaktiges ondska. Herrens godhet - 761
37 Psalmen. De ogudaktigas och de frommas olika lott - 762
38 Psalmen. Den bortfärdiges bön om försköning - 763
39 Psalmen. Bön i svår nöd. Livets fåfänglighet - 764
40 Psalmen. Tacksägelse och bön. Det rätta offret - 765
41 Psalmen. Klagan under nöd och förföljelse - 766
Andra boken - 767
42 Psalmen. Den bedrövades och den förföljdes längtan till Guds hus - 767
43 Psalmen. Fortsättning av föregående psalm - 768
44 Psalmen. Guds trogna folks bön under en svår krigsnöd - 768
45 Psalmen. Konungen och hans brud - 769
46 Psalmen. Vår Gud är oss en väldig borg - 770
47 Psalmen. Gud såsom folkens konung - 771
48 Psalmen. Guds makt bevisad i Jerusalems räddning - 771
49 Psalmen. Förgängligheten av de ogudaktigas lycka - 772
50 Psalmen. Rätt och orätt gudstjänst - 773
51 Psalmen. Den botfärdiges bön - 774
52 Psalmen. Tröst mot våld och onda tungor - 775
53 Psalmen. Klagan inför Gud över det rådande fördärvet - 775
54 Psalmen. Bön om räddning ifrån fiender - 776
55 Psalmen. Klagan över falska vänner - 776
56 Psalmen. Förtröstansfull bön under förföljelse - 777
57 Psalmen. Bön och lovsång i nöden - 778
58 Psalmen. Bön mot de ogudaktiga - 778
59 Psalmen. Den oskyldiges bön mot fienders försåt - 779
60 Psalmen. Hopp om seger efter nederlag - 780
61 Psalmen. Bön om välsignelse över konungen - 780
62 Psalmen. Allenast hos Gud är frälsning - 781
63 Psalmen. Längtan efter Gud och förtröstan på honom - 781
64 Psalmen. Bön om beskärm emot fiender - 782
65 Psalmen. Guds godhets rikedom - 782
66 Psalmen. Tack och lov - 783
67 Psalmen. Guds välsignelse - 784
68 Psalmen. Israels Guds strider och segrar för sitt folk - 784
69 Psalmen. Den lidande rättfärdige - 786
70 Psalmen. Bön om snar hjälp - 788
71 Psalmen. Bön och förtröstan till Gud - 788
72 Psalmen. Bön om välsignelse över Guds folks konung - 789
Tredje boken - 790
73 Psalmen. Den frommes tröst vid de ogudaktigas lycka - 790
74 Psalmen. Klagan och bön när Guds tempel hade blivit oskärat - 791
75 Psalmen. Guds frälsande dom och hans vredes kalk - 793
76 Psalmen. Israels Guds seger över sina fiender - 793
77 Psalmen. Tröst i nödens tid vid tanken på Guds forna under - 794
78 Psalmen. Undervisning hämtad från Israels historia - 795
79 Psalmen. Bön i en tid av allmän och stor nöd - 798
80 Psalmen. Bön om frälsning för Israel, Gud Sebaots vinträd - 798
81 Psalmen. En högtidspsalm för Israel - 799
82 Psalmen. Guds dom över orättfärdiga "furstar" - 800
83 Psalmen. Bön om hjälp mot förenade fiender - 801
84 Psalmen. Den frommes längtan till och glädje i Herren Sebaots gårdar - 801
85 Psalmen. Bön och kopp om förnyad nåd över Herrens folk - 802
86 Psalmen. Den frommes bön under förföljelse - 802
87 Psalmen. Sion, moderstaden för alla folk - 803
88 Psalmen. Klagosång i svåraste lidande - 804
89 Psalmen. Bön om hjälp under åberopande av Herrens nådelöften till David - 805
Fjärde boken - 807
90 Psalmen. Guds evighet och människans förgänglighet - 807
91 Psalmen. Tryggheten under den Högstes beskärm - 808
92 Psalmen. Lovsång - 809
93 Psalmen. Guds rikes fasthet - 809
94 Psalmen. Bön och hotelse mot Herrens folks fiender - 810
95 Psalmen. Uppmaning till Israel att prisa och hörsamma Herren - 811
96 Psalmen. Uppmaning till alla jordens folk att lovsjunga Herren, världsdomaren - 811
97 Psalmen. Herrens konungsliga uppenbarelse och makt - 812
98 Psalmen. Hela jordens jubel vid Herrens seger - 813
99 Psalmen. Den trefalt helige - 813
100 Psalmen. Uppmaning till Herrens lov - 813
101 Psalmen. Ostrafflighetens väg för makthavande - 814
102 Psalmen. Klagan och hopp till Herren - 814
103 Psalmen. Lovsång till Herren för hans stora barmhärtighet - 815
104 Psalmen. Lovsång till världens skapare - 816
105 Psalmen. Lovsång till Herren för hans välgärningar mot sitt folk - 818
106 Psalmen. Israels otrohet och Herrens trofasthet - 820
Femte boken - 822
107 Psalmen. Israels förlossades tacksamhet mot Herren - 822
108 Psalmen. Lovsång och bön om seger över fiender - 824
109 Psalmen. Mot förrädiska motståndare - 824
110 Psalmen. Sions konung en präst efter Melhi-Sedeks sätt - 826
111 Psalmen. Herrens stora välgärningar mot sitt förbundsfolk - 826
112 Psalmen. Den gudfruktiges lycka - 827
113 Psalmen. Lov till Herren för hans omsorg om den ringe - 827
114 Psalmen. Israels underbara räddning ur Egypten - 827
115 Psalmen. Åt Herren allena äran. - 828
116 Psalmen. Den frälstes lovoffer - 829
117 Psalmen. Alla folk uppmanas att lova Herren - 829
118 Psalmen. Tacksägelse- och högtidssång - 829
119 Psalmen. Den frommes rika tröst i Herrens ord - 830
120 Psalmen. Bönerop mot fienders falskhet - 837
121 Psalmen. Förtröstan på Herrens beskydd - 837
122 Psalmen. Välönskningar över Jerusalem - 837
123 Psalmen. Bön om hjälp mot föraktare - 837
124 Psalmen. Tacksägelse för räddning ur stor fara - 838
125 Psalmen. Herren beskyddar Israel - 838
126 Psalmen. Tåreutsäde och glädjeskörd - 838
127 Psalmen. All välsignelse, kommer från Herren - 839
128 Psalmen. Den gudfruktiges husliga lycka - 839
129 Psalmen. Sions fienders vanmakt - 839
130 Psalmen. Bön ur djupen om förlåtelse och förlossning - 840
131 Psalmen. Stilla undergivenhet - 840
132 Psalmen. Davids löfte till Herren och Herrens löfte till David - 840
133 Psalmen. Välsignelsen av de frommas brödragemenskap - 841
134 Psalmen. Välsignelse från Herren över dem, som välsigna Herren - 841
135 Psalmen. Lov till Herren för hans stora under - 841
136 Psalmen. Tacksägelse till Herren för hans stora under och hans eviga nåd - 842
137 Psalmen. Vid Babels floder - 843
138 Psalmen. Tacksägelse till Herren, den store och nådige - 844
139 Psalmen. Herren, den allvetande och allestädes närvarande - 844
140 Psalmen. Bön om skydd mot våld och onda tungor - 845
141 Psalmen. Bön om hjälp mot frestelser och fiender - 846
142 Psalmen. Rop om räddning ifrån förföljares våld - 847
143 Psalmen. Klagan och åkallan - 847
144 Psalmen. Tacksägelse och bön om räddning och välgång - 848
145 Psalmen. Herrens storhet och godhet - 848
146 Psalmen. Lovsång till Herren, den rätte hjälparen - 849
147 Psalmen. Lovsång till Herren, den allsmäktige och allgode - 850
148 Psalmen. Himmel och jord uppmanas att lova Herren - 851
149 Psalmen. Uppfordran till Herrens lov - 851
150 Psalmen. Guds lov - 851
Ordspråksboken - 852
1 Kapitlet - 852, 853
2 Kapitlet - 853, 854
3 Kapitlet - 854, 855
4 Kapitlet - 856, 857
5 Kapitlet - 857, 858
6 Kapitlet - 858, 859
7 Kapitlet - 859, 860
8 Kapitlet - 860, 861
9 Kapitlet - 862
10 Kapitlet - 862, 863, 864
11 Kapitlet - 864, 865
12 Kapitlet - 865, 866, 867
13 Kapitlet - 867, 868
14 Kapitlet - 868, 869
15 Kapitlet - 869, 870, 871
16 Kapitlet - 871, 872
17 Kapitlet - 872, 873, 874
18 Kapitlet - 874, 875
19 Kapitlet - 875, 876
20 Kapitlet - 876, 877
21 Kapitlet - 878, 879
22 Kapitlet - 879, 880
23 Kapitlet - 880, 881, 882
24 Kapitlet - 882, 883
25 Kapitlet - 883, 884, 885
26 Kapitlet - 885, 886
27 Kapitlet - 886, 887
28 Kapitlet - 887, 888
29 Kapitlet - 888, 889, 890
30 Kapitlet - 890, 891
31 Kapitlet - 891, 892
Predikaren - 893
1 Kapitlet - 893, 894
2 Kapitlet - 894, 895
3 Kapitlet - 895, 896
4 Kapitlet - 896, 897
5 Kapitlet - 897, 898
6 Kapitlet - 898, 899
7 Kapitlet - 899, 900
8 Kapitlet - 900, 901
9 Kapitlet - 901, 902
10 Kapitlet - 903, 904
11 Kapitlet - 904
12 Kapitlet - 904, 905
Höga Visan - 905
1 Kapitlet - 905, 906
2 Kapitlet - 906, 907
3 Kapitlet - 907, 908
4 Kapitlet - 908, 909
5 Kapitlet - 909, 910
6 Kapitlet - 910, 911
7 Kapitlet - 911, 912
8 Kapitlet - 912, 913
Jesaja - 913
1 Kapitlet - 913, 914, 915
2 Kapitlet - 915, 916
3 Kapitlet - 916, 917
4 Kapitlet - 918
5 Kapitlet - 918, 919, 920
6 Kapitlet - 920, 921
7 Kapitlet - 921, 922
8 Kapitlet - 922, 923
9 Kapitlet - 923, 924, 925
10 Kapitlet - 925, 926, 927
11 Kapitlet - 927, 928
12 Kapitlet - 928
13 Kapitlet - 928, 929, 930
14 Kapitlet - 930, 931, 932
15 Kapitlet - 932
16 Kapitlet - 932, 933
17 Kapitlet - 933, 934
18 Kapitlet - 934, 935
19 Kapitlet - 935, 936
20 Kapitlet - 936, 937
21 Kapitlet - 937, 938
22 Kapitlet - 938, 939
23 Kapitlet - 939, 940
24 Kapitlet - 940, 941
25 Kapitlet - 941, 942
26 Kapitlet - 942, 943, 944
27 Kapitlet - 944, 945
28 Kapitlet - 945, 946, 947
29 Kapitlet - 947, 948
30 Kapitlet - 948, 949, 950, 951
31 Kapitlet - 951
32 Kapitlet - 951, 952, 953
33 Kapitlet - 953, 954
34 Kapitlet - 954, 955
35 Kapitlet - 955, 956
36 Kapitlet - 956, 957
37 Kapitlet - 958, 959, 960
38 Kapitlet - 960, 961
39 Kapitlet - 961, 962
40 Kapitlet - 962, 963, 964
41 Kapitlet - 964, 965, 966
42 Kapitlet - 966, 967
43 Kapitlet - 967, 968, 969
44 Kapitlet - 969, 970, 971
45 Kapitlet - 971, 972, 973
46 Kapitlet - 973, 974
47 Kapitlet - 974, 975
48 Kapitlet - 976, 977
49 Kapitlet - 977, 978, 979
50 Kapitlet - 979, 980
51 Kapitlet - 980, 981, 982
52 Kapitlet - 982, 983
53 Kapitlet - 983, 984
54 Kapitlet - 984, 985
55 Kapitlet - 986, 987
56 Kapitlet - 987, 988
57 Kapitlet - 988, 989
58 Kapitlet - 989, 990
59 Kapitlet - 990, 991, 992
60 Kapitlet - 992, 993, 994
61 Kapitlet - 994, 995
62 Kapitlet - 995, 996
63 Kapitlet - 996, 997
64 Kapitlet - 997, 998
65 Kapitlet - 998, 999, 1000
66 Kapitlet - 1000, 1001, 1002
Jeremia - 1002
1 Kapitlet - 1002, 1003
2 Kapitlet - 1003, 1004, 1005, 1006
3 Kapitlet - 1006, 1007, 1008
4 Kapitlet - 1008, 1009, 1010
5 Kapitlet - 1010, 1011, 1012
6 Kapitlet - 1012, 1013, 1014
7 Kapitlet - 1014, 1015, 1016
8 Kapitlet - 1016, 1017
9 Kapitlet - 1017, 1018, 1019
10 Kapitlet - 1019, 1020, 1021
11 Kapitlet - 1021, 1022
12 Kapitlet - 1022, 1023, 1024
13 Kapitlet - 1024, 1025
14 Kapitlet - 1025, 1026, 1027
15 Kapitlet - 1027, 1028, 1029
16 Kapitlet - 1029, 1030
17 Kapitlet - 1030, 1031, 1032
18 Kapitlet - 1032, 1033
19 Kapitlet - 1033, 1034
20 Kapitlet - 1034, 1035, 1036
21 Kapitlet - 1036, 1037
22 Kapitlet - 1037, 1038, 1039
23 Kapitlet - 1039, 1040, 1041
24 Kapitlet - 1041, 1042
25 Kapitlet - 1042, 1043, 1044
26 Kapitlet - 1045, 1046
27 Kapitlet - 1046, 1047
28 Kapitlet - 1047, 1048
29 Kapitlet - 1048, 1049, 1050
30 Kapitlet - 1050, 1051, 1052
31 Kapitlet - 1052, 1053, 1054, 1055
32 Kapitlet - 1055, 1056, 1057
33 Kapitlet - 1057, 1058, 1059
34 Kapitlet - 1059, 1060, 1061
35 Kapitlet - 1061, 1062
36 Kapitlet - 1062, 1063, 1064
37 Kapitlet - 1064, 1065
38 Kapitlet - 1065, 1066, 1067
39 Kapitlet - 1067, 1068
40 Kapitlet - 1068, 1069
41 Kapitlet - 1069, 1070
42 Kapitlet - 1070, 1071
43 Kapitlet - 1071, 1072
44 Kapitlet - 1072, 1073, 1074, 1075
45 Kapitlet - 1075
46 Kapitlet - 1075, 1076, 1077
47 Kapitlet - 1077
48 Kapitlet - 1077, 1078, 1079, 1080
49 Kapitlet - 1080, 1081, 1082, 1083
50 Kapitlet - 1083, 1084, 1085, 1086
51 Kapitlet - 1086, 1087, 1088, 1089
52 Kapitlet - 1090, 1091
Klagovisorna - 1092
1 Kapitlet - 1092, 1093
2 Kapitlet - 1094, 1095
3 Kapitlet - 1096, 1097, 1098
4 Kapitlet - 1098, 1099
5 Kapitlet - 1099, 1100
Hesekiel - 1100
1 Kapitlet - 1100, 1101, 1102
2 Kapitlet - 1102
3 Kapitlet - 1102, 1103, 1104
4 Kapitlet - 1104, 1105
5 Kapitlet - 1105, 1106
6 Kapitlet - 1106, 1107
7 Kapitlet - 1107, 1108
8 Kapitlet - 1108, 1109
9 Kapitlet - 1109, 1110
10 Kapitlet - 1110, 1111
11 Kapitlet - 1111, 1112, 1113
12 Kapitlet - 1113, 1114
13 Kapitlet - 1114, 1115, 1116
14 Kapitlet - 1116, 1117
15 Kapitlet - 1117, 1118
16 Kapitlet - 1118, 1119, 1120, 1121
17 Kapitlet - 1121, 1122
18 Kapitlet - 1123, 1124
19 Kapitlet - 1124, 1125
20 Kapitlet - 1125, 1126, 1127, 1128
21 Kapitlet - 1128, 1129, 1130
22 Kapitlet - 1130, 1131
23 Kapitlet - 1132, 1133, 1134
24 Kapitlet - 1134, 1135, 1136
25 Kapitlet - 1136, 1137
26 Kapitlet - 1137, 1138
27 Kapitlet - 1138, 1139, 1140
28 Kapitlet - 1140, 1141, 1142
29 Kapitlet - 1142, 1143
30 Kapitlet - 1143, 1144, 1145
31 Kapitlet - 1145, 1146
32 Kapitlet - 1146, 1147, 1148
33 Kapitlet - 1148, 1149, 1150
34 Kapitlet - 1150, 1151, 1152
35 Kapitlet - 1152
36 Kapitlet - 1152, 1153, 1154, 1155
37 Kapitlet - 1155, 1156
38 Kapitlet - 1156, 1157, 1158
39 Kapitlet - 1158, 1159
40 Kapitlet - 1159, 1160, 1161, 1162
41 Kapitlet - 1162, 1163
42 Kapitlet - 1163, 1164, 1165
43 Kapitlet - 1165, 1166
44 Kapitlet - 1166, 1167, 1168
45 Kapitlet - 1168, 1169, 1170
46 Kapitlet - 1170, 1171
47 Kapitlet - 1171, 1172, 1173
48 Kapitlet - 1173, 1174, 1175
Daniel - 1175
1 Kapitlet - 1175, 1176
2 Kapitlet - 1176, 1177, 1178, 1179
3 Kapitlet - 1179, 1180, 1181
4 Kapitlet - 1181, 1182, 1183, 1184
5 Kapitlet - 1184, 1185, 1186
6 Kapitlet - 1186, 1187, 1188
7 Kapitlet - 1188, 1189, 1190
8 Kapitlet - 1190, 1191
9 Kapitlet - 1191, 1192, 1193
10 Kapitlet - 1193, 1194
11 Kapitlet - 1194, 1195, 1196, 1197
12 Kapitlet - 1197, 1198
Hosea - 1198
1 Kapitlet - 1198, 1199
2 Kapitlet - 1199, 1200, 1201
3 Kapitlet - 1201
4 Kapitlet - 1201, 1202
5 Kapitlet - 1203
6 Kapitlet - 1204
7 Kapitlet - 1204, 1205
8 Kapitlet - 1205, 1206
9 Kapitlet - 1206, 1207, 1208
10 Kapitlet - 1208, 1209
11 Kapitlet - 1209, 1210
12 Kapitlet - 1210
13 Kapitlet - 1211, 1212
14 Kapitlet - 1212
Joel - 1213
1 Kapitlet - 1213, 1214
2 Kapitlet - 1214, 1215, 1216
3 Kapitlet - 1216, 1217
Amos - 1218
1 Kapitlet - 1218, 1219
2 Kapitlet - 1219, 1220
3 Kapitlet - 1220, 1221
4 Kapitlet - 1221, 1222
5 Kapitlet - 1222, 1223, 1224
6 Kapitlet - 1224, 1225
7 Kapitlet - 1225, 1226
8 Kapitlet - 1226, 1227
9 Kapitlet - 1227, 1228
Obadja - 1228
Obadja - 1228, 1229, 1230
Jona - 1230
1 Kapitlet - 1230, 1231
2 Kapitlet - 1231
3 Kapitlet - 1231, 1232
4 Kapitlet - 1232
Mika - 1233
1 Kapitlet - 1233, 1234
2 Kapitlet - 1234, 1235
3 Kapitlet - 1235, 1236
4 Kapitlet - 1236, 1237
5 Kapitlet - 1237, 1238
6 Kapitlet - 1238, 1239
7 Kapitlet - 1240, 1241
Nahum - 1241
1 Kapitlet - 1241, 1242
2 Kapitlet - 1242, 1243
3 Kapitlet - 1243, 1244, 1245
Habackuk - 1245
1 Kapitlet - 1245, 1246
2 Kapitlet - 1246, 1247
3 Kapitlet - 1247, 1248, 1249
Sefanja - 1249
1 Kapitlet - 1249, 1250
2 Kapitlet - 1250, 1251
3 Kapitlet - 1251, 1252, 1253
Haggai - 1253
1 Kapitlet - 1253, 1254
2 Kapitlet - 1254, 1255
Sakarja - 1255
1 Kapitlet - 1255, 1256
2 Kapitlet - 1257
3 Kapitlet - 1257, 1258
4 Kapitlet - 1258
5 Kapitlet - 1259
6 Kapitlet - 1259, 1260
7 Kapitlet - 1260, 1261
8 Kapitlet - 1261, 1262
9 Kapitlet - 1262, 1263
10 Kapitlet - 1263, 1264
11 Kapitlet - 1264, 1265
12 Kapitlet - 1265, 1266
13 Kapitlet - 1266, 1267
14 Kapitlet - 1267, 1268
Malaki - 1269
1 Kapitlet - 1269, 1270
2 Kapitlet - 1270, 1271
3 Kapitlet - 1271, 1272
4 Kapitlet - 1272


Valid HTML 4.0!All our files are DRM-freeProject Runeberg, Wed Jan 19 22:43:45 2022
http://runeberg.org/