- Project Runeberg -  Biblioteksbladet /
Tjugonde årgången. 1935

(1916)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BIBLIOTEKSBLADET

ORGAN FÖR SVERIGES ALLMÄNNA
BIBLIOTEKSFÖRENING

REDAKTION:
KNUT TYNELL och HANS KÜNTZEL

TJUGONDE ÅRGÅNGEN

1935

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titel, II, III, främre omslag häfte 1 (utsida), främre omslag häfte 1 (insida), främre omslag häfte 2 (utsida), främre omslag häfte 2 (insida), främre omslag häfte 3 (utsida), främre omslag häfte 3 (insida), främre omslag häfte 4 (utsida), främre omslag häfte 4 (insida), främre omslag häfte 5 (utsida), främre omslag häfte 5 (insida), främre omslag häfte 6 (utsida), främre omslag häfte 6 (insida), främre omslag häfte 7 (utsida), främre omslag häfte 7 (insida), främre omslag häfte 8 (utsida), främre omslag häfte 8 (insida)

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titel, II, III, främre omslag häfte 1 (utsida), främre omslag häfte 1 (insida), främre omslag häfte 2 (utsida), främre omslag häfte 2 (insida), främre omslag häfte 3 (utsida), främre omslag häfte 3 (insida), främre omslag häfte 4 (utsida), främre omslag häfte 4 (insida), främre omslag häfte 5 (utsida), främre omslag häfte 5 (insida), främre omslag häfte 6 (utsida), främre omslag häfte 6 (insida), främre omslag häfte 7 (utsida), främre omslag häfte 7 (insida), främre omslag häfte 8 (utsida), främre omslag häfte 8 (insida)
Förteckning över i litteraturrecensionerna använda signaturer - III
Litteratur - IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
    Häfte 1 - annonser 1, annonser 2, annonser 3, annonser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, främre omslag häfte 1 (utsida), främre omslag häfte 1 (insida), bakre omslag häfte 1 (insida), bakre omslag häfte 1 (utsida)
Nils Genell: Folkbibliotekslokaler i Göteborg - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Carl Björkbom: Boklokalisering - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Folkbiblioteksanslagen i statsverkspropositionen - 20, 21
    Från biblioteksfronten - 22, 23
Sven F. Vallin: Bokinköpen till Askims folkbibliotek - 22, 23
Bianca Bianchini: Samarbete mellan folkskolor och stadsbibliotek i Stockholm - 23
Biblioteksnotiser - 24
Boknotiser - 24
Viktigare nyutkomna arbeten - 25, 26, 27, 28, 29
Litteratur - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 30
    C. Religion - 30, 31
    D. Filosofi - 31, 32
    E. Uppfostran och undervisning - 32, 33
    F. Språkvetenskap - 33
    G. Litteraturvetenskap - 33
    H. Skönlitteratur - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    I. Skön konst (med musik och teater) - 39, 40
    J. Arkeologi - 40
    K. Historia - 40, 41
    L. Biografi (med genealogi) - 41, 42
    N. Geografi - 43
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 43, 44
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 45
Böcker för barn och ungdom - 46, 47
    uH. Skönlitteratur - 46, 47
Annonser - annonser 1, annonser 2, annonser 3, annonser 4, 21, 29, 47, 48, främre omslag häfte 1 (insida), bakre omslag häfte 1 (insida), bakre omslag häfte 1 (utsida)
    Häfte 2 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, främre omslag häfte 2 (utsida), främre omslag häfte 2 (insida), bakre omslag häfte 2 (insida), bakre omslag häfte 2 (utsida)
Ragnar Ljung: Något om dansk och norsk litteratur i folkbiblioteken - 53, 54, 55, 56, 57
A. Waldner: Utlåningen enbart är icke måttet på ett biblioteks effektivitet - 57, 58, 59, 60
Centralbiblioteken 1934 - 60, 61
    Från biblioteksfronten - 62
En norsk bibliotekslag - 62
Biblioteksnotiser - 63, 64
Viktigare nyutkomna arbeten - 64, 65
Litteratur - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
    C. Religion - 65, 66, 67
    D. Filosofi - 67, 68
    H. Skönlitteratur - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
    I. Skön konst (med musik och teater) - 78, 79
    L. Biografi (med genealogi) - 79, 80, 81
    N. Geografi - 82, 83, 84, 85
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 85, 86
    P. Teknologi - 86, 87
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 87, 88, 89, 90
    U. Naturvetenskap - 90, 91
Böcker för barn och ungdom - 91, 92, 93, 94, 95
    uC. Religion - 91
    uH. Skönlitteratur - 91, 92, 93
    uK. Historia - 94
    uN. Geografi - 94
    uP. Teknologi - 94
    uQ. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 94
    uU. Naturvetenskap - 94, 95
    uV. Medicin - 95
Till Red. av »Biblioteksbladet» - 95
Annonser - 49, 50, 51, 52, 96, främre omslag häfte 2 (insida), bakre omslag häfte 2 (insida), bakre omslag häfte 2 (utsida)
    Häfte 3 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, främre omslag häfte 3 (utsida), främre omslag häfte 3 (insida), bakre omslag häfte 3 (insida), bakre omslag häfte 3 (utsida)
Adelsköldska folkbiblioteket i Alingsås - 101
Stor prisnedsättning - 101
Folke Nosslin: Från landsbygdens bibliotek - 102, 103, 104, 105, 106
Henning Wieslander: Folkbiblioteken i England efter 1927 - 106, 107, 108, 109, 110
Knut Tynell: Bibliotekens bokinköp i sifferbelysning - 110, 111, 112, 113, 114
Ingrid Rosendahl: Bokmässan i Gävle 1935 - 115, 116, 117, 118
Riksdagsbeslutet om folkbiblioteksanslagen - 119
Biblioteksnotiser - 120
    Nya biblioteksbyggnader - 120
    Boklåneavgiften - 120
    Bibliotekariemöte - 120
    Utnämningar vid folkbiblioteken - 120
    Fyllnadsunderstöd för 1934 till folk-, skol- och sjukhusbibliotek - 120
Viktigare nyutkomna arbeten - 121, 122
Litteratur - 122, 123, 124, 125, 126, 127
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 122, 123
    C. Religion - 123
    E. Uppfostran och undervisning - 124
    F. Språkvetenskap - 124
    H. Skönlitteratur - 124, 125, 126, 127
Annonser - 97, 98, 99, 100, 114, 127, 128, främre omslag häfte 3 (insida), bakre omslag häfte 3 (insida), bakre omslag häfte 3 (utsida)
    Häfte 4 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, främre omslag häfte 4 (utsida), främre omslag häfte 4 (insida), bakre omslag häfte 4 (insida), bakre omslag häfte 4 (utsida)
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte - 133
Sven Rinman: Jarl Hemmer - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Ingrid Danielsson: Något om biblioteksverksamhet vid sjukhus - 140, 141, 142
Wilhelm Edström: The national central library - 143, 144, 145, 146, 147
Lån från de svenska vetenskapliga biblioteken till annan ort - 147, 148
    Från biblioteksfronten - 149, 150, 151
En utställning av resebroschyrer - 149
Ragnar Ljung och Henning Wieslander: Apropå de utländska vandringsbiblioteken - 150, 151
Carl Björkbom: Boklokalisering - 151
Boknotiser - 152
Viktigare nyutkomna arbeten - 152, 153
Litteratur - 154, 155, 156, 157, 158
    D. Filosofi - 154
    K. Historia - 154, 155
    L. Biografi (med genealogi) - 155, 156
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 156, 157
    V. Medicin - 157, 158
Böcker för barn och ungdom - 158, 159
    uH. Skönlitteratur - 158, 159
    uV. Medicin - 159
Annonser - 129, 130, 131, 132, 159, 160, främre omslag häfte 4 (insida), bakre omslag häfte 4 (insida), bakre omslag häfte 4 (utsida)
    Häfte 5 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, främre omslag häfte 5 (utsida), främre omslag häfte 5 (insida), bakre omslag häfte 5 (insida), bakre omslag häfte 5 (utsida)
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Alingsås - 165, 166, 167, 168
Förslaget om boklåneavgift - 168
Harald Nordström: Hur ett biblioteksförbund arbetar - 169, 170, 171, 172
Biblioteksnotiser - 173
    Signe Widegren avliden - 173
    Utnämningar på folkbiblioteken - 173
Boknotiser - 173, 174
Robert L. Hansen: Några danska böcker från år 1934 - 174, 175
Viktigare nyutkomna arbeten - 176, 177
Litteratur - 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 178
    C. Religion - 178, 179, 180
    D. Filosofi - 180, 181
    E. Uppfostran och undervisning - 181
    F. Språkvetenskap - 182
    G. Litteraturvetenskap - 182
    H. Skönlitteratur - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
    I. Skön konst (med musik och teater) - 189, 190
    K. Historia - 190, 191
    L. Biografi (med genealogi) - 191, 192, 193, 194
    M. Antropologi och folkkunskap - 194, 195, 196
    N. Geografi - 196, 197
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 197, 198, 199
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 199, 200, 201, 202
Helja Jacobson: »De kleine vuurtoren» — en holländsk barnbokskatalog (Recension) - 203, 204
Böcker för barn och ungdom - 205, 206, 207
    uH. Skönlitteratur - 205, 206, 207
    uU. Naturvetenskap - 207
Annonser - 161, 162, 163, 164, 172, 207, 208, främre omslag häfte 5 (insida), bakre omslag häfte 5 (insida), bakre omslag häfte 5 (utsida)
    Häfte 6 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, främre omslag häfte 6 (utsida), främre omslag häfte 6 (insida), bakre omslag häfte 6 (insida), bakre omslag häfte 6 (utsida)
G. A. Gustafson: Inköp av facklitteratur till mindre bibliotek - 213, 214, 215, 216, 217, 218
Elisabet Berggren: Några spanska biblioteksintryck - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Henning Wieslander: Danmarks Biblioteksforenings årsmöte i Rönne - 226, 227, 228
Den andra internationella kongressen för bibliotek och bibliografi - 229
Biblioteksnotiser - 229, 230
    Den andra internationella kongressen för bibliotek och bibliografi - 229
    Statsanslagen till folkbiblioteksväsendet - 229
    Dalarnas biblioteksförbund - 230
    1936 års almanacka - 230
    Stockholms stadsbiblioteks löneförhållanden - 230
    Norska bibliotekslagen - 230
    Bibliotekskurs - 230
Astrid Graarud: Några norska böcker från år 1934 - 230, 231
Viktigare nyutkomna arbeten - 232, 233
Litteratur - 234, 235, 236, 237, 238, 239
    H. Skönlitteratur - 234, 235
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 235
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 235, 236
    U. Naturvetenskap - 237, 238
    V. Medicin - 238, 239
Annonser - 209, 210, 211, 212, 228, 240, främre omslag häfte 6 (insida), bakre omslag häfte 6 (insida), bakre omslag häfte 6 (utsida)
    Häfte 7 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, främre omslag häfte 7 (utsida), främre omslag häfte 7 (insida), bakre omslag häfte 7 (insida), bakre omslag häfte 7 (utsida)
Helja Jacobson: Barnavdelningar i folkbiblioteken - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
Axel Waldner: Om filmning av tidningar - 252, 253, 254
Knut Tynell: En värdefull bibliografisk handbok (Recension) - 254, 255
Gunnar H. Möller: Trelleborgs stadsbibliotek - 256, 257, 258
Biblioteksnotiser - 258, 259
    Biblioteksmöten - 258, 259
Boknotiser - 259
Viktigare nyutkomna arbeten - 260, 261, 262, 263
Litteratur - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
    D. Filosofi - 266, 267
    E. Uppfostran och undervisning - 267
    G. Litteraturvetenskap - 267
    H. Skönlitteratur - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Böcker för barn och ungdom - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    uH. Skönlitteratur - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
    uI. Skön konst (med musik och teater) - 284, 285
    uK. Historia - 285
    uL. Biografi (med genealogi) - 285
    uN. Geografi - 285
Annonser - 241, 242, 243, 244, 263, 264, 265, 286, 287, 288, främre omslag häfte 7 (insida), bakre omslag häfte 7 (insida), bakre omslag häfte 7 (utsida)
    Häfte 8 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, främre omslag häfte 8 (utsida), främre omslag häfte 8 (insida), bakre omslag häfte 8 (insida), bakre omslag häfte 8 (utsida)
Einar Sundström: Bibliotekens samarbete - 293, 294, 295, 296, 297
Einar Ahlén: Sollentuna folkbiblioteks huvudavdelning i nya lokaler - 297, 298, 299
    Från biblioteksfronten - 300, 301, 302, 303, 304
Bokomslag. Av E. B-n - 300, 301
Biblioteken och författarna - 301, 302, 303, 304
Viktigare nyutkomna arbeten - 305, 306, 307, 308
Litteratur - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 309
    C. Religion - 309, 310, 311
    G. Litteraturvetenskap - 312
    H. Skönlitteratur - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
    I. Skön konst (med musik och teater) - 319
    J. Arkeologi - 320
    K. Historia - 320, 321
    L. Biografi (med genealogi) - 322, 323, 324
    M. Antropologi och folkkunskap - 324
    N. Geografi - 324, 325, 326, 327
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 327, 328
    T. Matematik - 328, 329
    U. Naturvetenskap - 329, 330
    V. Medicin - 330, 331
Böcker för barn och ungdom - 332, 333, 334, 335
    uC. Religion - 332
    uH. Skönlitteratur - 332, 333, 334, 335
Annonser - 289, 290, 291, 292, 299, 336, främre omslag häfte 8 (insida), bakre omslag häfte 8 (insida), bakre omslag häfte 8 (utsida)

Project Runeberg, Wed Jul 13 09:44:34 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/biblblad/1935/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free