- Project Runeberg -  Biblioteksbladet /
Tjugoandra årgången. 1937

(1916)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BIBLIOTEKSBLADET

ORGAN FÖR SVERIGES ALLMÄNNA
BIBLIOTEKSFÖRENING

REDAKTION:
KNUT TYNELL och HANS KÜNTZEL

TJUGOANDRA ÅRGÅNGEN

1937

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

STOCKHOLM 1938
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
370070


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titel, tryckort, III, IV, titel h. 1, Innehåll h. 1, titel h. 2, innehåll h. 2, titel h. 3, innehåll h. 3, titel h. 4, innehåll h. 4, titel h. 5, innehåll h. 5, titel h. 6, innehåll h. 6, titel h. 7, innehåll h. 7, titel h. 8, innehåll h. 8

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titel, tryckort, III, IV, titel h. 1, Innehåll h. 1, titel h. 2, innehåll h. 2, titel h. 3, innehåll h. 3, titel h. 4, innehåll h. 4, titel h. 5, innehåll h. 5, titel h. 6, innehåll h. 6, titel h. 7, innehåll h. 7, titel h. 8, innehåll h. 8
Förteckning över i litteraturrecensionerna använda signaturer - IV, V
Litteratur - VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
Otto Holmdahl: Vid öppnandet av skolöverstyrelsens skolbibliotekskurs den 7 jan. 1937 - 5, 6
Oscar Wieselgren: Eugene O'Neill - 6, 7
Elisabeth Berggren: Några amerikanska biblioteksintryck 1936 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Anslagen till folk- och skolbibliotek vid årets riksdag - 16
Borås stadsbibliotek blir centralbibliotek - 16, 17
Ett nytt landsbibliotek i Skara - 18, 19
En författningshandbok för folk- och skolbibliotek - 19, 20
    Från biblioteksfronten - 22
Ytterligare synpunkter på de utländska vandringsbiblioteken. Av Henning Wieslander - 22, 23
Biblioteksnotiser - 23, 24
    Linköpings stifts- och landsbiblioteks centralbiblioteksuppgifter - 23
    Bibliotekskursen 25 nov.—5 dec. 1936 - 23
    Skolbibliotekariekurs - 23
Boknotiser - 24
Viktigare nyutkomna arbeten - 25, 26, 27, 28
Litteratur - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
    D. Filosofi - 30
    E. Uppfostran och undervisning - 31
    F. Språkvetenskap - 31
    H. Skönlitteratur - 32
    K. Historia - 42
    L. Biografi (med genealogi) - 43
    N. Geografi - 46
Centralbiblioteken 1936 - 53, 54, 55, 56
Hanna Mårtensson: Reflexioner från en tjänstgöring vid ett danskt folkbibliotek - 56, 57, 58, 59
Stockholm får moderna sjukhus bibliotek - 60, 61, 62
    Från biblioteksfronten - 62
Berättelse över folkbibliotekens utländska vandringsbiblioteks verksamhet 1936—37. Av Henning Wieslander - 62, 63
Biblioteksnotiser - 63, 64
    Vacker donation till Kalmar stadsbibliotek - 63
    Prisnedsättning - 64
Viktigare nyutkomna arbeten - 64, 65, 66, 67, 68
Litteratur - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
    C. Religion - 71
    H. Skönlitteratur - 71
    I. Skön konst (med musik och teater) - 80
    K. Historia - 80
    L. Biografi (med genealogi) - 82
    M. Antropologi och folkkunskap - 85
    N. Geografi - 86
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 88
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 88
    S. Krigsväsen - 90
    T. Matematik - 90
Böcker för barn och ungdom - 91, 92, 93, 94, 95, 96
Henning Wieslander: Örebro stadsbibliotek - 101, 102, 103, 104, 105
Vacker gåva till Örebro stadsbibliotek - 106
Sommarens biblioteksmöte - 106
Maj Lundgren: Nordiska kompaniets personalbibliotek - 107, 108
    Från biblioteksfronten - 112
Apropos de utländska vandringsbiblioteken. Av Paul Harnesk och Henning Wieslander - 112, 113, 114
Om bokmärken. Av Ragnar Ljung - 114, 115
Sveriges allmänna biblioteksförenings småskrifter - 115
Biblioteksnotiser - 116, 117, 118
    Sjukhusbibliotekens statsanslag - 116
    Hospitalsbibliotekerne - 116
    Inbjudan till Föreningen Nordens studiekurs för bibliotekarier - 116
    Bibliotekskursen 5—24 april 1937 - 117
    Utnämningar - 117
    Polskt studiebesök - 117
Viktigare nyutkomna arbeten - 119, 120
Litteratur - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 120
    C. Religion - 121
    E. Uppfostran och undervisning - 122
    G. Litteraturvetenskap - 122
    H. Skönlitteratur - 123
    K. Historia - 127
    L. Biografi (med genealogi) - 128
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Örebro - 133
Knut Tynell: Svenska bibliotekslokaler - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
G. A. Gustafson: Karlstads stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning - 141, 142, 143, 144
Elsa Ulfsparre: Lunds stadsbiblioteks ungdomsavdelning - 144, 145
Ystads stadsbibliotek - 145
Alfons Gidlund: Lidköpings stadsbibliotek - 146, 147
G: Gullstrand: Varbergs stadsbibliotek - 147, 148
N. V. W. Flensburg: Vänersborgs stadsbibliotek - 149, 150
John Howding: Ljungby stadsbibliotek - 150, 151, 152
Carl Henrik Holmberg: Vulcans & Tidaholms stads bibliotek - 152, 153, 154, 155
Arvid Nilsson: Hällefors bibliotek - 155, 156, 157
Några landsbygdsbibliotek - 158, 159
Lagstadgad karenstid i våra bibliotek - 160, 161
Kongressen for sproglig Forstaaelse - 161
    Från biblioteksfronten - 163
Ett varnande exempel. Av Arne Holmberg - 163, 164
Svenska diktarröster i våra bibliotek. Av Ragnar Ljung - 164, 165
Några siffror ang. bibliotekens verksamhet senaste år - 165
Sjukhusbiblioteken - 165
Viktigare nyutkomna arbeten - 166, 167
Litteratur - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 168
    C. Religion - 168
    E. Uppfostran och undervisning - 170
    L. Biografi (med genealogi) - 171
    M. Antropologi och folkkunskap - 172
    N. Geografi - 172
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 173
    U. Naturvetenskap - 174
Böcker för barn och ungdom - 174, 175, 176
Bengt Hjelmqvist: Biblioteken och hembygdslitteraturen - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Svenska stadsbibliotek - 190, 191, 192
Samarbete i folkbildningsarbetet - 192, 193
Biblioteksnotiser - 194
Boknotiser - 194
Några danska böcker från år 1936 - 197, 198
Några norska böcker från år 1936 - 198, 199, 200
A. Waldner: Bibliotekslitteratur (Recensioner) - 200, 201
Viktigare nyutkomna arbeten - 201, 202, 203
Litteratur - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    C. Religion - 204
    D. Filosofi - 205
    G. Litteraturvetenskap - 207
    H. Skönlitteratur - 207
    I. Skön konst (med musik och teater) - 220
    K. Historia - 220
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 222
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 222
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 224
Sommarens biblioteksmöte i Örebro - 231, 232, 233, 234
Knut Tynell: En festskrift till Örebro jubileet (Recension) - 234, 235, 236, 237
Bibliotekens lokaler - 237
Klassbibliotek - 237
Albert Bonniers 100-årsjubileum - 238, 239, 240
Sjukhusbiblioteken - 246
Greta Linder: Några notiser om norskt biblioteksväsen - 247, 248
Berättelse avgiven av styrelsen för Sveriges allmänna biblioteksförening vid föreningens tjugotredje årsmöte den 14 och 15 augusti 1937 - 248, 249
Sveriges allmänna biblioteksforenings räkenskaper 1/1—31/12 1936 - 250, 251
Riksdagspetita för folk- och skolbiblioteken - 252, 253
Biblioteksnotiser - 253, 254
Viktigare nyutkomna arbeten - 254, 255, 256
B. Möller: Titelbladets historia (Recension) - 257
Litteratur - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
    H. Skönlitteratur - 258
    K. Historia - 262
    L. Biografi (med genealogi) - 263
    N. Geografi - 265
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 268
    U. Naturvetenskap - 269
    V. Medicin - 270
Böcker för barn och ungdom - 271, 272
Wilhelm Edström: Stå folkbiblioteken i Frankrike inför en omorganisation? - 277, 278, 279
Nils Roth: Folkskolornas ambulerande bredvidläsningslitteratur (F. A. B.) - 279, 280
Henning Wieslander: Folkbibliotekens utländska vandringsbibliotek - 280, 281
Arbetarnes bildningsförbunds 25-årsjubileum - 282
Biblioteksnotiser - 283
Ett par bokmärken - 284
Viktigare nyutkomna arbeten - 289, 290
Litteratur - 291, 292, 293, 294
    H. Skönlitteratur - 291
Böcker för barn och ungdom - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Örjan Lindberger: Roger Martin du Gard - 309, 310, 311
Manne Hofrén: Sjukhusbibliotek i Kalmar - 312
Frågan om karenstid i biblioteken - 313, 314, 315
Viktigare nyutkomna arbeten - 316, 317, 318, 319
Biblioteksnotiser - 319
Litteratur - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 321
    C. Religion - 321
    D. Filosofi - 323
    E. Uppfostran och undervisning - 324
    F. Språkvetenskap - 325
    H. Skönlitteratur - 325
    I. Skön konst (med musik och teater) - 329
    K. Historia - 330
    L. Biografi (med genealogi) - 331
    N. Geografi - 333
    P. Teknologi - 335
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 336
Annonser - annons, annons, annons, reklam, 20, Reklam, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 70, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 111, 129, 130, 131, 132, 162, 177, 178, 179, 180, 189, 195, 196, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 241, 242, 243, 244, 245, 273, 274, 275, 276, 283, 285, 286, 287, 288, 305, 306, 307, 308, 320, Innehåll h. 1, annons, annons, innehåll h. 2, annons, annons, innehåll h. 3, annons, annons, innehåll h. 4, annons, annons, innehåll h. 5, annons, annons, innehåll h. 6, annons, annons, innehåll h. 7, annons, annons, innehåll h. 8, annons, annons

Project Runeberg, Thu Jul 7 17:35:15 2011 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/biblblad/1937/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free