- Project Runeberg -  Biblioteksbladet /
Tjugofemte årgången. 1940

(1916)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BIBLIOTEKSBLADET

ORGAN FÖR SVERIGES ALLMÄNNA
BIBLIOTEKSFÖRENING

Redaktion:
Knut Tynell och Bengt Hjelmqvist

TJUGOFEMTE ÅRGÅNGEN

1940

Stockholm
P. A. Norstedt & Söners
Förlag

STOCKHOLM 1941
KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER
400070


Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida
Förteckning över i litteraturrecensionerna använda signaturer - iv
Litteratur - v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
    Häfte 1 - omslag
Tynell, K. Centralbiblioteken 10 år - 5, 6, 7, 8
Linder, Greta. Amerikanska böcker till svenska bibliotek - 9, 10
Statsunderstöden till folkbiblioteksväsendet år 1940/41 - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Från biblioteksfronten - 18, 19
    Biblioteksnotiser - 21
Bibliotekariemöten: Linköping, Örebro - 21
Jönköpings läns biblioteksförbund [årsmöte] - 21
Utnämningar - 21
Redovisning för penningmedel till fältbibliotek för den svenska frivilligkåren i Finland - 21, 22
Litteratur - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
    H. Skönlitteratur - 24
    K. Historia - 26
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 27
    U. Naturvetenskap - 29
Böcker för barn och ungdom - 31, 32
Annonser - omslagets insida, 1, 2, 3, 4, 20, 22, 23, baksidans insida, baksida
    Häfte 2 - omslag
Björkbom, C. Tidningsbibliografi - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Larson, L. En riksomfattande undersökning om folkskolornas bibliotek - 45, 46
Wieslander, H. Tryckta katalogkort å tidskriftsuppsatser - 46, 47
Från biblioteksfronten - 48, 49, 50
    Biblioteksnotiser - 50
Möten och kurser: Grängesberg, Leksand, Fornby folkhögskola - 50
Redovisning för penningmedel till fältbibliotek för den svenska frivilligkåren i Finland - 50
Viktigare nyutkomna arbeten - 52, 53, 54
Böcker för barn och ungdom - 54
Litteratur - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    A. Bok- och biblioteksväsen - 55
    C. Religion - 55
    D. Filosofi - 55
    F. Språkvetenskap - 56
    H. Skönlitteratur - 56
    I. Skön konst (med musik och teater) - 63
    K. Historia - 63
    L. Biografi (med genealogi) - 65
    M. Antropologi och folkkunskap - 69
    N. Geografi - 69
    P. Teknologi - 69
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 71
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 72
    S. Krigsväsen - 72
    T. Matematik - 72
    U. Naturvetenskap - 73
    V. Medicin - 73
Böcker för barn och ungdom - 75, 76, 77, 78, 79, 80
Annonser - omslagets insida, 33, 34, 35, 36, 51, baksidans insida, baksida
    Häfte 3 - omslag
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Stockholm - 85
Nils Lundahl död - 85
Bibliotekslokaler - 85
Norlander, Anna. Alingsås bibliotek i nya lokaler (Adelsköldska folkbiblioteket) - 86, 87, 88
Adelsköld, Elise. Lidingö stadsbibliotek - 88, 89, 90
Aspling, E. Biblioteksfrågan i Strängnäs - 90, 91, 92, 93
Ekdahl, E. Kumla folkbibliotek - 94, 95, 96, 97
Carlström, O. A. B. F:s bibliotek i Värnamo - 97, 98
Bomhus: A. B. F.-biblioteket - 98
Sandin, E. Kinna kommunalbibliotek - 99
Mellösa: folkbiblioteket - 100
Johnsson, P. Ett sockenbibliotek i en västgötaförsamling under 1700-talet (Tvärred) - 101, 102
    Biblioteksnotiser - 102
1940 års biblioteksskola (Stockholm) - 102
Utnämningar - 102
Några norska böcker från år 1939 - 104, 105
Viktigare nyutkomna arbeten - 106, 107
Böcker för barn och ungdom - 108
Litteratur - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
    G. Litteraturvetenskap - 109
    H. Skönlitteratur - 109
    I. Skön konst (med musik och teater) - 115
    J. Arkeologi - 115
    K. Historia - 116
    L. Biografi (med genealogi) - 117
    M. Antropologi och folkkunskap - 118
    N. Geografi - 118
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 122
    P. Teknologi - 122
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 123
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 125
    U. Naturvetenskap - 125
    V. Medicin - 126
Böcker för barn och ungdom - 126, 127, 128
Annonser - 81, 82, 83, 84, 103, 108, baksidans insida, baksida
    Häfte 4 - omslag
Svenska folkbibliotekarieföreningens årsmöte - 133
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Stockholm - 133
Hallström, Ester. Något om samarbetet mellan amerikanska skol- och barnbibliotek - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Från biblioteksfronten - 141, 142, 143, 144
Några danska böcker från år 1939 - 146, 147
    Biblioteksnotiser - 149
Statsunderstöd till folk-, skol-, sjukhus- samt studiecirkelbibliotek för år 1939 - 149
Ångermanlands biblioteksförbund [årsmöte] - 149
Utnämningar - 149
Viktigare nyutkomna arbeten - 149, 150, 151
Böcker för barn och ungdom - 151
Litteratur - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 152
    C. Religion - 153
    D. Filosofi - 155
    E. Uppfostran och undervisning - 156
    G. Litteraturvetenskap - 156
    H. Skönlitteratur - 157
    I. Skön konst (med musik och teater) - 169
    J. Arkeologi - 171
    K. Historia - 172
    L. Biografi (med genealogi) - 173
    M. Antropologi och folkkunskap - 178
    N. Geografi - 178
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 180
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 180
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 181
    T. Matematik - 181
    V. Medicin - 182
Böcker för barn och ungdom - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Annonser - omslagets insida, 129, 130, 131, 132, 145, 148, baksidans insida, baksida
    Häfte 5 - omslag
Asplund, K. Den eviga armén - 197
Genell, N. Sveriges allmänna biblioteksförening 1915—1940. Historik - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Ändrade postbestämmelser - 250
Annonser - 193, 194, 195, 196, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, baksidans insida, baksida
    Häfte 6 - omslag
Ordförandeskifte (Oscar Wieselgren) - 261
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Stockholm - 262, 263, 264, 265, 266
Hammarskjöld, Tora. Bokveckans facit - 267
Linder, Greta. Tryckta urvalslistor för biblioteken - 268, 269
Från biblioteksfronten - 271, 272
Berättelse avgiven av styrelsen för Sveriges allmänna biblioteksförening vid föreningens årsmöte 1940 - 273
Sammandrag av Sveriges allmänna biblioteksförenings räkenskaper 1/1—31/12 1939 - 274, 275
Redogörelse för svenska folkbibliotekarieföreningens verksamhet 1939—40 - 275, 276
Viktigare nyutkomna arbeten - 279, 280, 281
Böcker för barn och ungdom - 282
Litteratur - 284, 285, 286, 287, 288
    C. Religion - 284
    H. Skönlitteratur - 285
    I. Skön konst (med musik och teater) - 287
    K. Historia - 287
Annonser - omslagets insida, 257, 258, 259, 260, 266, 270, 277, 278, 282, 283, baksidans insida, baksida
    Häfte 7 - omslag
Wieslander, H. Bibliotekens ekonomi i kristid - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
Östling, G. »Boken och beredskapen» - 300, 301
Bibliotekslokaler - 301
Wieslander, H. »Avis-Kronik-Index» - 302, 303
Nya bokvagnstyper - 303, 304
Från biblioteksfronten - 304, 305, 306
    Biblioteksnotiser - 308
Lönereglering i Göteborg - 308
Viktigare nyutkomna arbeten - 310, 311
Böcker för barn och ungdom - 311
Litteratur - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 313
    E. Uppfostran och undervisning - 313
    F. Språkvetenskap - 314
    G. Litteraturvetenskap - 314
    H. Skönlitteratur - 315
    I. Skön konst (med musik och teater) - 320
    K. Historia - 320
    L. Biografi (med genealogi) - 322
    M. Antropologi och folkkunskap - 326
    N. Geografi - 326
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 327
    P. Teknologi - 328
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 330
    U. Naturvetenskap - 332
    V. Medicin - 333
Böcker för barn och ungdom - 334, 335, 336
Annonser - omslagets insida, 289, 290, 291, 292, 307, 308, 309, 312, 313, baksidans insida, baksida
    Häfte 8 - omslag
Kolmodin, T. Stockholms stadsbiblioteks filial i Forsgrénska medborgarhuset - 341, 342, 343, 344, 345
Sundgren, H. Nynäshamns kommunbibliotek - 346, 347, 348
Sjöstrand, A. Biblioteksinvigning och 25-årsjubileum i Eksjö - 349, 350
Sundahl, A. R. Visby stadsbiblioteks nya lokaler - 351, 352, 353
Thorsén, E. Skurups församlingsbibliotek - 354
Från biblioteksfronten - 355, 356
Boknotiser - 358, 359
Viktigare nyutkomna arbeten - 359, 360, 361
Böcker för barn och ungdom - 361
Litteratur - 363, 364, 365, 366, 367, 368
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 363
    C. Religion - 363
    H. Skönlitteratur - 364
    I. Skön konst (med musik och teater) - 368
    K. Historia - 368
Annonser - omslagets insida, 337, 338, 339, 340, 357, 361, 362, baksidans insida, baksida

Project Runeberg, Wed Feb 15 00:25:01 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/biblblad/1940/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free