- Project Runeberg -  Biblioteksbladet /
Tjugofemte årgången. 1940

(1916)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BIBLIOTEKSBLADET

ORGAN FÖR SVERIGES ALLMÄNNA
BIBLIOTEKSFÖRENING

Redaktion:
Knut Tynell och Bengt Hjelmqvist

TJUGOFEMTE ÅRGÅNGEN

1940

Stockholm
P. A. Norstedt & Söners
Förlag

STOCKHOLM 1941
KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER
400070


Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida, omslag, omslagets insida
Förteckning över i litteraturrecensionerna använda signaturer - iv
Litteratur - v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
    Häfte 1 - omslag, omslagets insida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, baksidans insida, baksida
Tynell, K. Centralbiblioteken 10 år - 5, 6, 7, 8
Linder, Greta. Amerikanska böcker till svenska bibliotek - 9, 10
Statsunderstöden till folkbiblioteksväsendet år 1940/41 - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Från biblioteksfronten - 18, 19
    Biblioteksnotiser - 21, 22
Bibliotekariemöten: Linköping, Örebro - 21
Jönköpings läns biblioteksförbund [årsmöte] - 21
Utnämningar - 21
Redovisning för penningmedel till fältbibliotek för den svenska frivilligkåren i Finland - 21, 22
Litteratur - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
    H. Skönlitteratur - 24, 25
    K. Historia - 26, 27
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 27, 28, 29
    U. Naturvetenskap - 29, 30, 31
Böcker för barn och ungdom - 31, 32
Annonser - omslagets insida, 1, 2, 3, 4, 20, 22, 23, baksidans insida, baksida
    Häfte 2 - omslag, omslagets insida, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, baksidans insida, baksida
Björkbom, C. Tidningsbibliografi - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Larson, L. En riksomfattande undersökning om folkskolornas bibliotek - 45, 46
Wieslander, H. Tryckta katalogkort å tidskriftsuppsatser - 46, 47
Från biblioteksfronten - 48, 49, 50
    Biblioteksnotiser - 50
Möten och kurser: Grängesberg, Leksand, Fornby folkhögskola - 50
Redovisning för penningmedel till fältbibliotek för den svenska frivilligkåren i Finland - 50
Viktigare nyutkomna arbeten - 52, 53, 54
Böcker för barn och ungdom - 54
Litteratur - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    A. Bok- och biblioteksväsen - 55
    C. Religion - 55
    D. Filosofi - 55, 56
    F. Språkvetenskap - 56
    H. Skönlitteratur - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
    I. Skön konst (med musik och teater) - 63
    K. Historia - 63, 64, 65
    L. Biografi (med genealogi) - 65, 66, 67, 68
    M. Antropologi och folkkunskap - 69
    N. Geografi - 69
    P. Teknologi - 69, 70, 71
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 71, 72
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 72
    S. Krigsväsen - 72
    T. Matematik - 72
    U. Naturvetenskap - 73
    V. Medicin - 73
Böcker för barn och ungdom - 75, 76, 77, 78, 79, 80
Annonser - omslagets insida, 33, 34, 35, 36, 51, baksidans insida, baksida
    Häfte 3 - omslag, omslagets insida, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, baksidans insida, baksida
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Stockholm - 85
Nils Lundahl död - 85
Bibliotekslokaler - 85
Norlander, Anna. Alingsås bibliotek i nya lokaler (Adelsköldska folkbiblioteket) - 86, 87, 88
Adelsköld, Elise. Lidingö stadsbibliotek - 88, 89, 90
Aspling, E. Biblioteksfrågan i Strängnäs - 90, 91, 92, 93
Ekdahl, E. Kumla folkbibliotek - 94, 95, 96, 97
Carlström, O. A. B. F:s bibliotek i Värnamo - 97, 98
Bomhus: A. B. F.-biblioteket - 98
Sandin, E. Kinna kommunalbibliotek - 99
Mellösa: folkbiblioteket - 100
Johnsson, P. Ett sockenbibliotek i en västgötaförsamling under 1700-talet (Tvärred) - 101, 102
    Biblioteksnotiser - 102
1940 års biblioteksskola (Stockholm) - 102
Utnämningar - 102
Några norska böcker från år 1939 - 104, 105
Viktigare nyutkomna arbeten - 106, 107
Böcker för barn och ungdom - 108
Litteratur - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
    G. Litteraturvetenskap - 109
    H. Skönlitteratur - 109, 110, 111, 112, 113, 114
    I. Skön konst (med musik och teater) - 115
    J. Arkeologi - 115, 116
    K. Historia - 116, 117
    L. Biografi (med genealogi) - 117, 118
    M. Antropologi och folkkunskap - 118
    N. Geografi - 118, 119, 120, 121
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 122
    P. Teknologi - 122, 123
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 123, 124
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 125
    U. Naturvetenskap - 125
    V. Medicin - 126
Böcker för barn och ungdom - 126, 127, 128
Annonser - 81, 82, 83, 84, 103, 108, baksidans insida, baksida
    Häfte 4 - omslag, omslagets insida, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, baksidans insida, baksida
Svenska folkbibliotekarieföreningens årsmöte - 133
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Stockholm - 133
Hallström, Ester. Något om samarbetet mellan amerikanska skol- och barnbibliotek - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Från biblioteksfronten - 141, 142, 143, 144
Några danska böcker från år 1939 - 146, 147
    Biblioteksnotiser - 149
Statsunderstöd till folk-, skol-, sjukhus- samt studiecirkelbibliotek för år 1939 - 149
Ångermanlands biblioteksförbund [årsmöte] - 149
Utnämningar - 149
Viktigare nyutkomna arbeten - 149, 150, 151
Böcker för barn och ungdom - 151
Litteratur - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 152, 153
    C. Religion - 153, 154, 155
    D. Filosofi - 155, 156
    E. Uppfostran och undervisning - 156
    G. Litteraturvetenskap - 156, 157
    H. Skönlitteratur - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
    I. Skön konst (med musik och teater) - 169, 170, 171
    J. Arkeologi - 171
    K. Historia - 172, 173
    L. Biografi (med genealogi) - 173, 174, 175, 176, 177, 178
    M. Antropologi och folkkunskap - 178
    N. Geografi - 178, 179
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 180
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 180, 181
    R. Gymnastik, sport, lek och spel - 181
    T. Matematik - 181
    V. Medicin - 182
Böcker för barn och ungdom - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Annonser - omslagets insida, 129, 130, 131, 132, 145, 148, baksidans insida, baksida
    Häfte 5 - omslag, omslagets insida, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, baksidans insida, baksida
Asplund, K. Den eviga armén - 197
Genell, N. Sveriges allmänna biblioteksförening 1915—1940. Historik - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Ändrade postbestämmelser - 250
Annonser - 193, 194, 195, 196, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, baksidans insida, baksida
    Häfte 6 - omslag, omslagets insida, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, baksidans insida, baksida
Ordförandeskifte (Oscar Wieselgren) - 261
Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte i Stockholm - 262, 263, 264, 265, 266
Hammarskjöld, Tora. Bokveckans facit - 267
Linder, Greta. Tryckta urvalslistor för biblioteken - 268, 269
Från biblioteksfronten - 271, 272
Berättelse avgiven av styrelsen för Sveriges allmänna biblioteksförening vid föreningens årsmöte 1940 - 273
Sammandrag av Sveriges allmänna biblioteksförenings räkenskaper 1/1—31/12 1939 - 274, 275
Redogörelse för svenska folkbibliotekarieföreningens verksamhet 1939—40 - 275, 276
Viktigare nyutkomna arbeten - 279, 280, 281
Böcker för barn och ungdom - 282
Litteratur - 284, 285, 286, 287, 288
    C. Religion - 284, 285
    H. Skönlitteratur - 285, 286
    I. Skön konst (med musik och teater) - 287
    K. Historia - 287, 288
Annonser - omslagets insida, 257, 258, 259, 260, 266, 270, 277, 278, 282, 283, baksidans insida, baksida
    Häfte 7 - omslag, omslagets insida, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, baksidans insida, baksida
Wieslander, H. Bibliotekens ekonomi i kristid - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
Östling, G. »Boken och beredskapen» - 300, 301
Bibliotekslokaler - 301
Wieslander, H. »Avis-Kronik-Index» - 302, 303
Nya bokvagnstyper - 303, 304
Från biblioteksfronten - 304, 305, 306
    Biblioteksnotiser - 308
Lönereglering i Göteborg - 308
Viktigare nyutkomna arbeten - 310, 311
Böcker för barn och ungdom - 311
Litteratur - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 313
    E. Uppfostran och undervisning - 313, 314
    F. Språkvetenskap - 314
    G. Litteraturvetenskap - 314
    H. Skönlitteratur - 315, 316, 317, 318, 319, 320
    I. Skön konst (med musik och teater) - 320
    K. Historia - 320, 321, 322
    L. Biografi (med genealogi) - 322, 323, 324, 325, 326
    M. Antropologi och folkkunskap - 326
    N. Geografi - 326, 327
    O. Samhälls- och rättsvetenskap (med nationalekonomi och statistik) - 327, 328
    P. Teknologi - 328, 329, 330
    Q. Ekonomi (med industri, handel och kommunikationer) - 330, 331, 332
    U. Naturvetenskap - 332, 333
    V. Medicin - 333
Böcker för barn och ungdom - 334, 335, 336
Annonser - omslagets insida, 289, 290, 291, 292, 307, 308, 309, 312, 313, baksidans insida, baksida
    Häfte 8 - omslag, omslagets insida, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, baksidans insida, baksida
Kolmodin, T. Stockholms stadsbiblioteks filial i Forsgrénska medborgarhuset - 341, 342, 343, 344, 345
Sundgren, H. Nynäshamns kommunbibliotek - 346, 347, 348
Sjöstrand, A. Biblioteksinvigning och 25-årsjubileum i Eksjö - 349, 350
Sundahl, A. R. Visby stadsbiblioteks nya lokaler - 351, 352, 353
Thorsén, E. Skurups församlingsbibliotek - 354
Från biblioteksfronten - 355, 356
Boknotiser - 358, 359
Viktigare nyutkomna arbeten - 359, 360, 361
Böcker för barn och ungdom - 361
Litteratur - 363, 364, 365, 366, 367, 368
    B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll - 363
    C. Religion - 363, 364
    H. Skönlitteratur - 364, 365, 366, 367, 368
    I. Skön konst (med musik och teater) - 368
    K. Historia - 368
Annonser - omslagets insida, 337, 338, 339, 340, 357, 361, 362, baksidans insida, baksida

Project Runeberg, Tue Feb 14 23:25:01 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/biblblad/1940/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free