- Project Runeberg -  Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen /
Årgång XXI. 1934

(1914-1935)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Årgång XXI. 1934


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titel, tryckort, V, VI, VII

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Indhold / Innhold / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titel, tryckort, V, VI, VII
Personalnotiser - VII, VIII
Carl Z. Hæggstrom 50 år 14 april 1934. - plansch vid 1, 1, 2
Isak Collijn: Ett nyfunnet blad av Canon missae 1458 - 3, 4, 5, 6, 7, 8, plansch vid 8, 1, plansch vid 8, 2, plansch vid 8, 3
Victor Madsen: Forening for Boghaandværk og dansk Bogtryk - 9, 10, 11, 12
Wilhelm Munthe: Norsk forening for bokkunst - 13, 14, 15, 16, 17, 18
Ragnar Dahlberg: Ett nordiskt helgonstämpelband i Helsingfors universitetsbibliotek - 19, 20, 21
Gustaf Adde: Brev från Zacharias Hæggström till P. A. Wallmark - 22, 23, 24, 25
O. Wieselgren: En stambok från liturgistridens dagar - 26, 27, 28, 29, 30
Anders Grape: Ett par märkliga inkunabelförvärv till Uppsala universitetsbibliotek - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Samuel E. Bring: Strinnholms båda arbeten om Magnus Stenbock - 40, 41, 42, 43, 44
Axel Nelson: Om den svenska bondepraktikans ursprung - 45, 46, 47, 48, 49, 50
O. Walde: Doktor Johann Copps bibliotek. Några anteckningar - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
A. B. Carlsson: Ett svenskt 1500-talsexlibris och dess ägare - 61, 62, 63, 64, plansch vid 64, 65, 66
Elof Colliander: Några beslagtagna editioner av Sveriges rikes lag. Ett apropå till 200-årsminnet - 67, 68, 69, 70, 71, 72
Arne Holmberg: Pehr Wargentin och Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Recensioner - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
    Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1551—1600. Kbhvn 1931—33. Av Isak Collijn - 80
    Monumenta typographica islandica. Vol. I—II. Ed. by S. Nordal. Copenhagen 1933. Av Isak Collijn - 83
    Corpus codicum islandicorum medii ævi. Vol. I—V. Ed. by E. Munksgaard. Copenhagen 1930–33. Av O. Wieselgren - 84
    L. Grote: Georg Lemberger. Lpz 1933. Av Isak Collijn - 85
    Isak Collijn: Katalog der Ornamentstichsammlung des M. G. De la Gardie in der Kgl. Bibl. zu Stockholm. Stockh.—Upps. 1933. Av Campbell Dodgson - 86
    Arthur Lotz: Bibliographie der Modelbücher. Beschreibendes Verzeichnis der Stick- u. Spitzenmusterbücher des 16. u. 17. Jahrh. Lpz 1933. Av Isak Collijn - 87
    Haugesund Folkbibliotek i 40 år 1893–1933. Haugesund 1933. Av Wilhelm Munthe - 88
    Reidar Øksnevad: Bøker og bokelskere. Oslo 1933. Av Wilhelm Munthe - 89
    Bibliofilklubben. Medlemmer 1922—23. Oslo 1933. Av Wilhelm Munthe - 90
    G. Watson Cole: An index to the bibliographical papers publ. by the Bibliographical Society and the Library Association. Lond. 1877—1932. Chicago 1933. Av Isak Collijn - 90
Fritz Milkau †. Av Isak Collijn - 91, 92, 93
Från bok- och biblioteksvärlden - 94, 95, 96, 97, 98, 99
    Stockholm. Kungl. biblioteket - 94
    Stockholm. Riksdagsbiblioteket - 94
    Stockholm. K. Vetenskapsakademiens bibliotek. Verksamheten under år 1933. Av Arne Holmberg - 94
    Örebro. Stads- o. länsbiblioteket - 95
    Östersund. Jämtlands bibliotek. Jämtlands biblioteks årsskrift 1934 - 95
    Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia - 96
    Ur tidskrifter m. m. - 96
    Helsingfors. Universitetsbiblioteket 1933/34. Av L. Tudeer - 97
    Nytt norsk bibliotekstidsskrift. Av Wilhelm Munthe - 97
    Fritz Meyen: H. C. Andersen im Preuss. Gesamtkatalog - 98
    Ur tidskrifter m. m. - 99
Isak Collijn: Magister Virgilius Wellendorffer i Leipzig och hans svenska förbindelser - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Max Joseph Husung: Vom mittelalterlichen Bucheinband in Lübeck - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Carl Björkbom: Några anteckningar angående ryskt boktryck i Sverige - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Recensioner - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Isak Collijn: Sveriges bibliografi intill år 1600. Bd II–III. Upps. 1927–33. Av Lauritz Nielsen - 131
    Holger Nohrström: Förlagsverksamheten i Finland. 1. Hfors 1933. Av G. Adde - 136
    Overbibliothekar Wilhelm Munthe på 50-årsdagen 20. okt. 1933 fra fagfeller og venner. Oslo 1933. Av S. Hallberg - 138
    Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 1934. Lpz 1934. Av Isak Collijn - 142
    J. Vorstius: Internationaler Jahresbericht der Bibliographie 1933. Lpz 1934. Av Isak Collijn - 142
    J. Vorstius o. E. Steinborn: Internationale Bibliographie des Buch- und Bibliothekswesens 1933. Lpz 1934. Av Carl Björkbom - 142
    Minerva-Handbücher, Abt. 1: Die Bibliotheken. Bd 3: Schweiz. Berl.–Lpz 1934. Av Isak Collijn - 142
    Gutenberg-Jahrbuch 1934. Mainz 1934. Av Isak Collijn - 143
    W. v. Grimm: Studien zur Geschichte der Kaiserl. Öffentl. Bibliothek in St. Petersburg (Leningrad). Lpz 1933. Av Isak Collijn - 144
    J. C. M. Hanson 70 år. Av Isak Collijn - 144
    Zd. V. Tobolka 60 år. Av Isak Collijn - 144
Från bok- och biblioteksvärlden - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
    Stockholm. Kungl. biblioteket - 146
    K. Vilkuna: Var har 'Codex f. d. Kalmar' utarbetats? Hfors 1933. Av Isak Collijn - 146
    Stockholm. Stadsbiblioteket - 147
    Stockholm. Nordiska Museets bibliotek - 147
    Göteborg. Stadsbiblioteket. Verksamheten 1932 o. 1933. Av S. Hallberg - 147
    Göteborg. Stadsbiblioteket. Utställning av svenskt boktryck 1483—1718. Av T. Kleberg - 149
    Linköping. Stifts- o. landsbiblioteket. Verksamheten 1932/33, 1933/34. Av Nils Gobom - 150
    Örebro. Stads- o. länsbiblioteket - 150
    Sveriges allmänna biblioteksförening. Av Nils Gobom - 151
    Ur tidskrifter m. m. - 151
    København. Det kongelige Bibliotek. Av C. S. Petersen - 152
    København. Universitetsbiblioteket. Av S. Dahl - 154
    København. Rigsarkivet - 156
    København. Marinens Bibliotek - 156
    København. Teknisk Bibliotek - 156
    København. Statens Bibliotekstilsyn - 157
    København. Kommunebibliotekerne - 157
    Aarhus. Statsbiblioteket - 157
    Ny dansk Bibliotekarsammenslutning. Av L. Nielsen - 158
    Det danske Sprog- og Litteraturselskab - 159
    Selskabet for Danmarks Kirkehistorie - 160
    Reykjavik. Landsbókasafn - 160
    Oslo. Universitetsbiblioteket - 161
    L. Amundsen: Fragment eines Priscian-Codex in der Univ.-Bibl. Oslo 1934 - 161
    Bergen. Bergens Museums Bibliotek - 161
    Det tredje nordiske biblioteksmötet i Oslo 1933 - 161
    Paris. Bibliothèque Sainte-Geneviève - 161
    Atti. Primo Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia. Roma—Venezia 1929. Vol. I–VI. Roma 1931–33. Av Isak Collijn - 161
    Den sjunde internationella bibliotekariekonferensen. Madrid 1934. Av Isak Collijn - 162
Paul Lehmann: Skandinavische Reisefrüchte. I - plansch vid 165, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Paul Nyberg: De vetenskapliga samfundens bibliotek i Helsingfors - 177, 178, 179, 180, 181, 182
Carl Björkbom: Biblioteksfotografering - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Paul Nyberg: Ett nyfunnet exemplar av »Olger danskes Krønike» - 197, 198, 199, 200
Miscellanea - 201, 202, 203
    Arne Jörgensen: Stockholmstryck av dykeriförordningar på ryska - 201
    Isak Collijn: Manuale Upsalense [Stockholm 1487]. Benedictio super sagenam - 202
Recensioner - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
    Fritz Milkau: Handbuch der Bibliothekswissenschaft, Bd 2. Lpz 1933. Av Samuel E. Bring - 204
    Arundell Esdaile: National libraries of the world. Lond. 1934. Av Wilhelm Munthe - 215
    Yrke och yrkesstolthet. Uppsatser och föredrag under åren 1913—1934 av Carl Zacharias Hæggström. Stockh. 1934. Av Axel Nelson - 219
    Lauritz Nielsen: Dansk typografisk Atlas 1482—1600. Kbhvn 1934. Av Isak Collijn - 220
    Fr. Matouš: Soupis prvotisku z Českobudějovských knihoven. B. Budweis 1934. Av Flora Kleinschnitzová - 221
    Jahrbuch der Bücherpreise 1933. Lpz 1934. Av Isak Collijn - 223
Erik Wilhelm Dahlgren †. Av Isak Collijn - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Från bok- och biblioteksvärlden - 232, 233, 234, 235, 236
    Stockholm. Kungl. biblioteket - 232
    Stockholm. Karolinska institutets bibliotek. Verksamheten 1933/34. Av Arne Holmberg - 232
    Linköping. Stifts- o. landsbiblioteket. Verksamheten 1932/33, 1933/34. Av Nils Gobom - 232
    Föreningen för bokhantverk - 233
    Svenska fornskriftsällskapet - 233
    Svenska vitterhetssamfundet - 233
    Ur tidskrifter m. m. - 233
    Helsingfors. Universitetsbiblioteket. Personalnotiser - 234
    Helsingfors. Universitetsbiblioteket 1933/34. Av L. Tudeer - 234
    Helsingfors. Riksdagsbiblioteket - 235
    E. Estlander: Biblioteket i ett österbottniskt prästhem på 1700-talet. Av Ragnar Dahlberg - 235
    Paris. Bibliothèque Sainte-Geneviève. Section Scandinave. Verksamheten 1933. Av P. Högberg - 235
    New Haven. Yale University Library - 236

Project Runeberg, Thu Apr 14 22:35:21 2005 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/bokobibl/1934/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free