- Project Runeberg -  Byggmästaren : tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik /
Tjuguåttonde årgången. 1949

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BYGGMÄSTAREN

TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK Tjuguåttonde årgången Redaktörer: Arkitekt sar Leif Reinius Civilingenjör svr Gunnar Essunger

1949


Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iii, iv, v, vi, vii
    Författarregister - iii
    Sakregister - v
    N:r 1 - 1
Villor (inledning), av Leif Reinius, arkitekt SAR - 1
Villa i Kevinge, av Sven Ivar Lind, professor - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Villa i Saltsjöbaden, av Artur Schmalensee, arkitekt SAR - 12, 13, 14, 15, 16
    N:r 2 - 17
Villa i Djursholm, av Carl-Axel Acking, arkitekt SAR - 17, 18, 19, 20, 21
Villa i Djursholm, av Sven Hesselgren, arkitekt SAR - 22, 23, 24, 25
Villa i Djursholm, av Hans Åkerblad, arkitekt SAR - 26, 27
Villa och ateljé i Saltsjöbaden, av David Helldén, arkitekt SAR - 28, 29, 30, 31
Villa på Lidingö, av Gunnar Jacobson, arkitekt SAR - 32, 33, 34
Villa på Lidingö, av Stig Ancker, Bengt Gate, Sten Lindegren, arkitekter SAR - 35, 36, 37
Villa i Malmö, av Lennart Tham, arkitekt SAR - 38, 39, 40, 41
Sommarvilla i Arild, av Arne Jacobsen, arkitekt MAA - 42, 43, 44
    N:r 3 - 45
Från idyll till storstad, av Gösta Selling, stadsantikvarie - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Ljudisolering i bostadshus av betong, av civilingenjör Ove Brandt - 53, 54, 55, 56
Stockholms Byggnadsförenings Jubileumsbok. Recension, av Moje Bergström, arkitekt SAR - 56
Nyttokonstnärernas utställning, av Hans Asplund, arkitekt SAR - 57, 58, 59, 60
    N:r 4 - 61
Det plana takets problem, av Fr. Schütz, civilingenjör - 61, 62, 63, 64, 65
Konstruktionsfrågor vid plana tak, av Olle Gewalt, Gösta Lundin, civilingenjörer SVR - 66, 67, 68
Trädgårdar på tak och terrasser - 69, 70
Plantering på tak, av Walter Bauer, trädgårdsarkitekt FST - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Aino Aalto in memoriam, av Hakon Ahlberg, arkitekt - 84
    N:r 5 - 85
Statens byggnadsinstitut, av Gösta Malm, f. d. generaldirektör - 85, 86
Statens byggnadsinstitut, av Sten Källenius, jur. kand. - 86, 87, 88, 89
Armeringsjärns förankring och kallsträckning, av Carl Forssell, professor emeritus - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Byggnadsforskningen i utlandet, av Nils Tengvik, civilingenjör - 100, 101, 102, 103, 104
    N:r 6 - 105
Sjukhus i Venezuela, av Anders Tengbom, arkitekt SAR - 105
Sjukhus i Barcelona, Venezuela, av Anders Tengbom, arkitekt SAR - 106, 107
Universitetssjukhus i Maracaibo, Venezuela, av Hakon Ahlberg, arkitekt - 108, 109, 110, 111
»Centro de Salud» i El Tigre, Venezuela, av Hermann Imhäuser, arkitekt SAR - 112, 113
Tävling om sinnessjukhus i Karlskrona, av Olof Dagberg, överläkare - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
    Reflexioner av Folke Löfström, arkitekt SAR - 115
Inbjuden tävling om Ekmanska Sjukhuset i Göteborg, av Folke Löfström, arkitekt SAR - 123, 124, 125, 126, 127, 128
Arkitekten och auktoriteten, av Stig Ålund, fil. kand. - 129, 130, 131, 132
    N:r 7 - 133
Rationella småhus, av Evert Strokirk, civilingenjör SVR - 133, 134
Bostadsstyrelsens experimenthus av trä, av byrådirektör Sven E. Dybeck - 134, 135, 136
Hus av betongelement, av Holger Röhfors, civilingenjör SVR - 137, 138, 139
Småhus av tegel, av Reinhold Elgenstierna, civilingenjör SVR - 140, 141
Ytonghus, av Christer Gemmel, civilingenjör SVR - 142, 143, 144
Några material- och arbetsbesparande trähuskonstruktioner, av Hilding Brosenius, civilingenjör SVR - 145, 146
Prefa-systemet, av Carl-Henrik Kreüger, arkitekt SAR - 147, 148, 149
Werno-metoden — konstruktioner i halm och vass, av Folke Werneskog, disponent - 149, 150, 151
Hedlunds sparhus, av disponent L. Hedlund - 152, 153
Diskussion om småhusbyggandet - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    Civilingenjör Robert von Bahr - 153
    Professor Hjalmar Granholm - 154
    Överdirektör Ragnar Schlyter - 154
    Arkitekt SAR Yngve Steen - 154
    Förste brandingenjör Ingvar Strömdahl - 155
    Civilingenjör E. B. Björkman - 155
    Direktör Robert Mossberg - 155
    Diplomingenjör Nils Alenius - 155
    Direktör Harald A. Erikson - 156
    Arkitekt SAR Bergvall Lennart - 156
    Civilingenjör A. B. C. Dahlberg - 156
    Arkitekt SAR Carl-Henrik Kreüger - 157
    Byrådirektör Tage Olrog - 157
    Civilingenjör SVR Hilding Brosenius - 157
    Godsägare K. Bergström - 158
    Byråchef Harry Bernhard - 158
    Direktör Bengt Lindeberg - 158
    Överfyringenjör Rikard Frost - 158
    Arkitekt Bernt Lundahl - 159
    Disponent Harry Blomqvist - 159
    Diplomingenjör Nils Alenius - 159
Engelska småhus (Recension av »The small house today and tomorrow» av A. Whittic och J. Schreiner), av Gunnar Essunger, civilingenjör SVR - 160
    N:r 8 - 161
Tävling om Musikaliska akademien, av Sven Ivar Lind, professor - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Inbjuden tävling om stadshus i Sundsvall, av Sven Backström, arkitekt SAR - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
    N:r 9 - 185
Italiensk förnyelse, av Leif Reinius, arkitekt SAR - 185
Tendenser i modern italiensk arkitektur, av Piero Maria Lugli, arkitekt - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Italienska stadsplaneproblem, av Ferruccio Rossetti - 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
Några exempel på ny italiensk arkitektur, av Piero Maria Lugli, arkitekt - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Butiksinredningar (italienska), av Ferruccio Rossetti - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
    N:r 10 - 217
Olle Engkvist 60 år den 31 maj 1949, av Leif Reinius, arkitekt SAR - 217
Bulhus, av Gabriel Winge, stadsarkitekt i Visby - 218, 219, 220, 221, 222
Nybyggnader vid Kungl. Veterinärhögskolan, av Joel Lundeqvist, arkitekt SAR - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
    N:r 11 - 233
Höganäs-Billesholms AB:s nya centrallaboratorium, av civilingenjör Göran Lindblad, Helge Zimdahl, arkitekt SAR, professor Nils Ahrbom - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    N:r 12 - 253
Metoder för bestämning av fuktigheten i byggnadskonstruktioner, av Björn Örbom, civilingenjör SVR - 253, 254, 255, 256, 257, 258
Sättningar i tegelmurverk, av Lars Erik Nevander, Olle Sturén, civilingenjörer SVR - 259, 260, 261, 262
En formbeständig lamellytterdörr, av Dr H. Baumann - 263, 264, 265, 266
Byggstandardiseringens förslag till revidering av detaljer till fönstersnickerier, av Hilding Brosenius, civilingenjör SVR - 267, 268, 269, 270, 271
Det spirande (Recension av »Trädgårdskonst» av Gregor Paulsson, Sven A. Hermelin, Walter Bauer, Holger Blom.), av Leif Reinius, arkitekt SAR - 272
    N:r 13 - 273
Ventilation i bostadslägenheter, av John Rydberg, professor - 273, 274, 275
Strålningshämmande ytbehandling i samband med radiatoruppvärmning, av Erik O. Jonsson, byråchef - 276, 277, 278, 279, 280
Värmemätning i bostadshus, av Sten Sjöstedt, major - 280, 281, 282, 283, 284
    N:r 14 - 285
Hur stora bör skolhus vara, av Alfred Roth, professor - 285, 286, 287
Enhetsskoletanken, av Helge Zimdahl, arkitekt SAR - 287, 288, 289, 290, 291
Kan våra skolor bli billigare, av Lennart Uhlin, arkitekt SAR - 291, 292
Konstruktiva problem vid skolbyggnader, av Sten Albrektsson, civilingenjör SVR - 293, 294, 295, 296
Folkskola i Färentuna, av E. Lovén, Helge Zimdahl, arkitekter SAR, Nils Ahrbom, professor - 297
Småskola på Rostaområdet i Örebro, av Sven Backström, Leif Reinius, arkitekter SAR - 298, 299
Folkskola i Ekhagen, av Paul Hedqvist, professor - 300
Folkskola i Skelleftehamn, av E. Bergenudd, C. Laudon, arkitekter SAR - 301
En folkskola, Programskiss på KTH 1948, av Arne Rudberger, teknolog - 302, 303
Folkskola i Haga, Sköns Köping, av Lennart Uhlin, arkitekt SAR - 304, 305
Folkskola och högre folkskola i Ockelbo, av Ralph Erskine, arkitekt ARIBA - 306, 307
Högre Folkskola i Hammarstrand, av Sture Frölén, arkitekt SAR - 308
Samrealskola i Lindesberg, av Robert Lundholm, arkitekt SAR - 309
Skolanläggning i Nacka, av Sven Backström, Leif Reinius, arkitekter SAR - 310, 311
Inbjuden tävling om läroverk i Karlskoga - 312, 313
Inbjuden tävling om folkskola vid Käppala, Lidingö - 314, 315
Inbjuden tävling om folkskola vid Zetterbergshöjden, Lidingö - 316
    N:r 15 - 317
Gemensamhetsanläggningar, av Göran Sidenbladh, arkitekt SAR - 317, 318, 319, 320
Peckham-experimentet, av O. Danneskiold-Samsøe, arkitekt - 321, 322, 323, 324, 325, 326
Hemmet och bostadsgruppen, av Sven Månsson, arkitekt SAR - 327, 328, 329
Mönster — eller organism, av Erik Olof Holmberg, arkitekt SAR - 330, 331, 332
Ungdomens fritidsproblem, av Lennart Holm, teknolog - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    N:r 16 - 341
Jordkärnborren, av överingenjör Walter Kjellman och civilingenjör Torsten Kallstenius - 341, 342, 343, 344, 345
Vingborren, av ingenjör Lyman Cadling - 346, 347, 348, 349, 350
Synpunkter på det membranisolerade, värmda takets problem, av professor Henrik Kreüger - 351, 352
En brandhärdig dörr, av lektor Paul Johannesson - 353, 354, 355, 356
    N:r 17 - 357
Strövtåg, av Leif Reinius, arkitekt SAR - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
    N:r 18 - 381
Husbyggnadstekniska fel, av professor E. Suenson, Köpenhamn - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Hålblock som värmeisolerande material, av civilingenjör Nils Tengvik - 393, 394, 395, 396
    N:r 19 - 397
T-virke, av byrådirektör Herbert Lindqvist - 397, 398
Träförband med bultar och mellanlägg, av civilingenjör Bengt Norén - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Hållkraft hos träskruv, av Lars Erik Nevander, civilingenjör SVR - 409, 410, 411, 412
    N:r 20 - 413
Inbjuden tävling om stadsplan för Österängen i Jönköping, av C.-F. Ahlberg, arkitekt SAR - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Tävling om stadsplan för Västra Frölunda i Göteborg, av stadsplanechef Gunnar Sundbärg, arkitekt SAR - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Inbjuden tävling om stadsplan för Bergshamra i Solna, av C.-F. Ahlberg, arkitekt SAR - 439, 440, 441
Inbjuden tävling om stadsplan för Berghem i Umeå - 442, 443
Inbjuden tävling om stadsplan för kv. Bytarebacken i Lund - 444
    N:r 21 - 445
Lingiadens sportutställning, av Erik Thelaus, Bengt Gate, arkitekter SAR - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Zürichutställningen, av Helge Zimdahl, arkitekt SAR - 455, 456, 457, 458, 459
Kooperation och arkitektur (Hyllning vid KF:s 50-årsjubileum), av Eric Westerberg, teknolog - 460, 461, 462, 463
KF:s utställning på Skansen, av Eric Westerberg, teknolog - 464, 465, 466, 467, 468
Sven Markelius 60 år den 25 okt. 1949, av Yngve Larsson, fil. dr - 469
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter 25 år, av Sigurd Westholm - 470, 471
»Olle Engkvist Byggmästare». Recension, av Nils Sterner, arkitekt SAR - 471, 472
    N:r 22 - 473
Stenforskningens arbetsuppgifter, av f. d. byrådirektör Knut Bildmark - 473, 474, 475
Fasadbeklädnad av natursten, av byrådirektör Herbert Lindqvist - 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Smutsbeläggning på fasader, av Gunnar Nyquist, ingenjör - 485
Naturstensplattor som standard, av Oscar Bylund, arkitekt - 486
Utställningslokal för Yxhults Försäljnings AB, av Sven Backström, Leif Reinius, arkitekter SAR - 487, 488, 489
Egon Møller-Nielsens skulptur. Intervju av Bertil Hultén - 490, 491, 492
    N:r 23 - 493
Inbjuden tävling om stadshus i Uppsala, av Leif Reinius, arkitekt SAR - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
Nämndhustävlingen nr 2, av Leif Reinius, arkitekt SAR - 504, 505, 506, 507, 508, 509
Arkitekturskolan 1949, av Per-Olof Olsson, arkitekt SAR - 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
    N:r 24 - 517
Ny metod för glidformsgjutning, av Sven-Erik Svensson, civilingenjör SVR - 517, 518, 519, 520, 521
LM:s torn i Midsommarkransen, av arkitekt SAR Ture Wennerholm och civilingenjör SVR Sven Häggbom - 522, 523, 524
Valvformar av trä, av civilingenjörerna Mejse Jacobsson och Göran Bjursten - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
Monteringsfärdiga betongbjälklag, av civilingenjör Tor Gerholm - 531, 532
    N:r 25 - 533
Tendenser inom modern arkitektur, av C.-F. Ahlberg, arkitekt SAR - 533, 534
Svindersvik, av professor Andreas Lindblom - 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Skiss till stadsplan för Svindersviks- och Alphyddeområdet i Nacka, av Sven Backström och Leif Reinius, arkitekter SAR - 549, 550
»Bygg IV». Recension, av Pedro Hellström, civilingenjör SVR - 551, 552
»Fragment». Recension av Gustaf Clason, arkitekt SAR - 552
    N:r 26 - 553
Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg, av Hakon Ahlberg, arkitekt SAR - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563
Byggnadskonstruktioner för hovrätten i Göteborg, av Stig Lagerkranz - 563, 564, 565
Värme- och ventilationsanläggningar i Hovrätten i Göteborg, av Hadar Gille, civilingenjör - 565, 566
Hovrätten för nedre Norrland i Sundsvall, av Sven Backström och Leif Reinius, arkitekter SAR - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Byggnadskonstruktioner för hovrätten i Sundsvall, av Sven Tyrén, civilingenjör - 574, 575
Uppfostran — utveckling. Recension, av Leif Reinius, arkitekt SAR - 576

Project Runeberg, Thu Jan 9 15:48:35 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/byggmast/1949/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free