- Project Runeberg -  Samlade skrifter
(1875) [MARC] Author: Carl Fredric Dahlgren
Titelsida och porträtt | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SAMLADE SKRIFTER

AF
CARL FREDRIK DAHLGREN.

Ny omanordnad upplaga.

Stockholm.
ADOLF BONNIER,
Kongl. Hof- & Universitets-Bokhandlare.

Stockholm.
Isaac Marcus' Boktryckeri-Aktiebolag,
1875.


Andra delen

Stockholm.
Boken tryckt hos Isaac Marcus' Boktryckeri-Aktiebolag 1875.
Titeln tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag 1907.


Tredje delen

Stockholm.
Boken tryckt hos Isaac Marcus' Boktryckeri-Aktiebolag 1875.
Titeln tryckt hos Beijers Bokförlagsaktiebolag 1907.


Författarens porträtt och autograf
Klicka på bilden för en förstoring


Preface to the Electronic Edition

Carl Fredrik Dahlgren is a well known Swedish 19th century writer and poet, albeit not the most popular. Before this electronic edition, his collected works have not been published in the 20th century. An account of his life is given in volume I.

Samlade skrifter, published in three volumes in 1875, is the second posthumous collection of the author's complete works. The first, Samlade arbeten, was published in five volumes in 1847-1852. Both works are well known in Swedish bibliography, and volume I contains an account of their differences.

The copy used for digitization was printed in 1875, but an owner's signature indicates it was received as a Christmas gift in 1907 and the title leaves of the second and third volumes were printed that year, see pages II:ii and III:ii. Pages are 5.25 x 8 inches. The paper is in poor condition with some stains visible in the scanned images. These were scanned in 600 dpi bitonal, but are presented here as 120 dpi grayscale GIF images, combined with unprocessed text from optical character recognition (OCR).

The editors of Project Runeberg welcome your comments on this edition, write to runeberg@lysator.liu.se.

Volume I, Volume II and Volume III from 1875 has been digitized 2010 by Internet Archive from University of Toronto.


The above contents can be inspected in scanned images: I:porträtt, I:smutstitel, I:titelsida, I:titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Första delen


Titelsida och porträtt - I:porträtt, I:smutstitel, I:titelsida, I:titelbladets baksida
Förord - I:förord
Lefnadsteckning - I:vii
Gravstenen - I:xxv
C. F. Dahlgrens förut tryckta arbeten - I:xxvii
Större stycken - I:xxxi
Rosenfesten. Ett fantasispel i tre akter - I:1
Uvertyr - I:3, I:4, I:5, I:6, I:7
Första akten. Första scenen - I:7, I:8
Andra scenen - I:8, I:9, I:10
Tredje scenen - I:10, I:11, I:12, I:13
Fjerde scenen - I:13, I:14, I:15, I:16, I:17, I:18
Femte scenen - I:18, I:19, I:20, I:21
Sjette scenen - I:21, I:22, I:23
Andra akten. Första scenen - I:23, I:24, I:25, I:26, I:27, I:28, I:29, I:30, I:31, I:32, I:33, I:34, I:35, I:36, I:37, I:38, I:39
Andra scenen - I:39, I:40
Tredje scenen - I:40, I:41, I:42, I:43, I:44
Tredje akten. Första scenen - I:44, I:45, I:46, I:47, I:48, I:49
Andra scenen - I:50, I:51, I:52, I:53, I:54
Tredje scenen - I:54, I:55, I:56, I:57, I:58, I:59, I:60, I:61
Fjerde scenen - I:61, I:62, I:63, I:64, I:65, I:66, I:67
Femte scenen - I:67, I:68, I:69, I:70, I:71, I:72
    Mollbergs epistlar. 1 - I:73
Benägne läsare! - I:74
N:o 1. Kommentarier öfver månskenet i Haga den 5e September 1819, vid höstlöfvens fall, Brunsvikens spegel och glasens klämtning på Stallmästargården - I:75, I:76, I:77, I:78, I:79, I:80, I:81, I:82
N:o 2. Tal, hållet i stormasten på skeppet Hilarius Bonvivant vid redden af Drottningholm, under vimplars fläkt, vågors sqvalp och de sköna fröknars tripp tripp i Floras park. Klingar behagligt vid fylda glas - I:83, I:84, I:85, I:86, I:87, I:88, I:89, I:90, I:91, I:92
N:o 3. Skönhetslinier tecknade på en klippa nära Brunsvikens strand, vid åsynen af en englaskön, badande flicka - I:93, I:94, I:95, I:96, I:97, I:98, I:99, I:100
Mollbergs epistlar. 2 - I:101
Förord. Bref från Lisette till dess kusin på landet - I:103, I:104
Djurgården den första Maj. Första taflan - I:105, I:106, I:107, I:108, I:109, I:110
Andra taflan - I:111, I:112, I:113, I:114, I:115, I:116, I:117
Tredje taflan - I:118, I:119, I:120, I:121, I:122, I:123
Fjerde taflan - I:124, I:125, I:126
Femte taflan - I:127, I:128, I:129, I:130, I:131, I:132
Sjette taflan - I:133, I:134, I:135, I:136, I:137
Sjunde taflan - I:138, I:139, I:140
Åttonde taflan - I:141, I:142, I:143, I:144
Vistandet på Djurgården - I:144, I:145, I:146, I:147, I:148, I:149, I:150, I:151, I:152, I:153, I:154
Nionde taflan - I:155, I:156, I:157, I:158, I:159, I:160, I:161
Ulla Vinblads död. Första scenen - I:162, I:163, I:164, I:165
Andra scenen - I:165, I:166, I:167, I:168
Tredje scenen - I:169, I:170, I:171, I:172, I:173, I:174, I:175
Fjerde scenen - I:175, I:176, I:177, I:178, I:179, I:180, I:181
Fritjof och Ingeborg eller Midsommarshelgen - I:183
1. Spöket - I:185, I:186
2. Utflygten - I:186, I:187
3. Torpet - I:188, I:189
4. Hushållerskan - I:189, I:190, I:191
5. Ingeborg - I:191, I:192, I:193, I:194
6. Den nya garnisonen - I:194, I:195, I:196
7. Skur- och rentvagnings-scen - I:196, I:197, I:198
8. Fritjof ritar mustascher på Ingeborg - I:198, I:199, I:200, I:201
9. Mor på Fiskartorpet - I:201, I:202, I:203
10. Festen - I:203, I:204
11. Midsommaraftonen - I:205, I:206, I:207
12. Fritjof och Ingeborg på promenad - I:208, I:209, I:210, I:211
13. Hushållerskan och Mjölkflickan - I:211, I:212, I:213, I:214
14. Midsommarsmorgonen - I:214, I:215, I:216, I:217, I:218, I:219
15. Resan - I:220, I:221, I:222
16. Dramatiskt qvodlibet - I:223, I:224, I:225, I:226
17. Hushållerskans klagan - I:227, I:228, I:229, I:230
Förmodan - I:231
Lyriska dikter - I:233
Hymn - I:235, I:236
Kristi uppståndelse - I:237, I:238, I:239, I:240, I:241, I:242, I:243, I:244
Den botfärdiga synderskan - I:245, I:246, I:247, I:248
Grafven - I:249, I:250
De små barnens julafton - I:251, I:252, I:253, I:254
Söndagsmorgonen - I:255, I:256
Synen i kyrkan - I:257
Mitt hem - I:262
Lefnadsregler - I:264
Sång för Stockholms prestsällskap - I:267
Thorilds monolog - I:270
Påskmorgonen - I:275
Ljus och frihet - I:276
Jordens bön - I:283
Det underbara trädet - I:285
Vive le roi! eller En sjuklings betraktelse i det gröna - I:287
Den första månskensqvällen i Eden - I:291
Fattigdomen - I:296
Den lungsigtiga - I:298
Sömnen - I:302
Saknaden - I:304
Den tillfrisknande - I:306
Europa - I:309
Sångmön - I:311
Snille och smak - I:313
Solens dröm - I:314
Morgon och afton - I:316
Till aftonstjernan - I:320
Natten - I:322
Gläd dig af lifvet - I:324
Jag minns den ljufva tiden - I:326
Herden och herdinnan - I:328
Kärleken - I:331
Drömmen - I:333
Judinnan - I:335
Frejas klagan - I:341
Önskan - I:343
Molnen - I:344
Porträttet - I:346
Vattnets krusning - I:347
Snön - I:348
Molnen - I:350
Sippan - I:353
Källan - I:355
Nordanvindens sång för böljan - I:356
Den första vårsången - I:358
Luften - I:360
Åskvädret - I:362
Regnbågen - I:366
Vestanvinden - I:368
Vintersång - I:371
Vårsång på Valborgsmesso-aftonen - I:372
Utflygten till landsbygden - I:375
Hösten - I:378
Granen - I:380
Balsaminen - I:382
Naturbetraktelse - I:384
Fjäriln - I:386
Åtanken på våren - I:388
Utfarten å landet - I:390
Vårbäcken - I:392
Böljan - I:395
Ängen eller den nya fristaten - I:397
Pastoral - I:400
Hösten - I:404
Oktoberregnet - I:408
Snön - I:411
Tövädret - I:413
Vårmorgonen - I:415
Marcheroute för våren - I:417, I:418
Landtqväde till en vän - I:419
Vårjournal. 1. Lärkan - I:423, I:424
2. Fjäriln på spinnhuset - I:425
3. Ängen - I:426, I:427
4. Fjellet - I:427, I:428, I:429
5. Något om Slompen - I:429, I:430, I:431
Vårbetraktelse - I:432, I:433
Spindeln - I:434, I:435
Djurgården - I:436
Elfdansen - I:437, I:438
Månen - I:439, I:440, I:441
Augusti-månskenet - I:442, I:443
September-aftonen - I:444, I:445, I:446
Källan - I:447, I:448
Vågen - I:449, I:450
Höstsympati - I:451, I:452, I:453
Slädfarten - I:454, I:455
Vårfantasi - I:456, I:457
Vårvisa - I:458, I:459
Trasten - I:460, I:461
Linnea - I:462, I:463

Andra delen


Titelsida - II:titelsida, II:titelbladets baksida
Lyriska dikter (fortsättning) - II:1
Slädpartiet - II:3, II:4, II:5
Vårvisa (Nu är den ljufliga vårens tid) - II:6, II:7
Gökvisa - II:8, II:9
Regnbågen (Ned uti mullen) - II:10, II:11
Riddarholmen. Pastoral - II:12, II:13
Vårvisa (Och ängen grönskar) - II:14, II:15
Naturbetraktelse (Skön är den blanka silfverskåln) - II:16
Månförmörkelsen (Kära måne, håll) - II:17, II:18, II:19
Den första vårdagen (Efterlängtade tid) - II:20, II:21, II:22, II:23
Morgondimman - II:24, II:25
Slädföret (Drifvan täcker marken) - II:26, II:27, II:28
Vestanvinden (O, säg mig) - II:29, II:30
Vårbetraktelse (Tänk, om intet träd) - II:31, II:32
Den 24 April - II:33, II:34, II:35
En blick på naturen - II:36, II:37
Hök och dufva - II:38, II:39, II:40
Sista paret ut - II:41, II:42
Till en flicka, klädd som gosse - II:43, II:44, II:45
Program till de sköna - II:46, II:47
Flickan och kärleksguden - II:48, II:49, II:50
Sefir och den gungande flickan - II:51, II:52
Till min flicka - II:53, II:54
Till tvenne makar - II:55, II:56
Farväl till en flicka - II:57, II:58
Till ett brudpar - II:59, II:60
Slänggungan - II:61, II:62
Kärlekens snaror - II:63, II:64, II:65, II:66
Till en förlofvad ungkarl - II:67, II:68
Hymen - II:69, II:70, II:71, II:72
Visa (När gossen ur barndomens) - II:73, II:74
De fyra åldrarne - II:75, II:76, II:77, II:78, II:79
Barndomen - II:80
Tre backar lång eller menniskolifvet - II:81, II:82
Landt- och stadslifvet - II:83, II:84
Till en packhus-inspektor - II:85, II:86
Korsvägen eller det opåräknade mötet - II:87, II:88, II:89, II:90, II:91, II:92, II:93, II:94, II:95
Festen på Drottningholm den 30 Aug. 1829 - II:96, II:97, II:98, II:99, II:100, II:101, II:102, II:103, II:104, II:105, II:106, II:107, II:108, II:109, II:110, II:111, II:112, II:113, II:114, II:115, II:116
Parallel mellan prestlifvet i hufvudstaden och på landet - II:117, II:118, II:119, II:120, II:121
Pastoral till en vän - II:122, II:123
Åkerspöket - II:124, II:125, II:126, II:127
Det nya Eden - II:128, II:129, II:130
Sjömansvia - II:131, II:132, II:133
Nordens skuggsida - II:134, II:135, II:136
Sång för brudtärnor - II:137, II:138
Påfven och sultanen - II:139, II:140
Birfilaren - II:141, II:142
Brunnsdrickningen i Kungsträdgården - II:143, II:144
Fråga och svar - II:145, II:146, II:147
Vid ett besök på Fiskartorpet - II:148
Fiskmåsen och löjan - II:149, II:150
Apotekare-visa - II:151, II:152, II:153
Jägare-sång - II:154, II:155
Visa om snuset - II:156, II:157
Undertecknad på sin paradbädd - II:158, II:159, II:160
Begrafningen - II:161, II:162, II:163, II:164
Mitt hopp på det nya året - II:165, II:166
Småländingen - II:167, II:168
Till mig sjelf med utsigt af ledamotskap i Svenska akademien - II:169, II:170
Sång till hembygden - II:171, II:172
Mitt hjertas källa - II:173, II:174
Sång på Djurgården - II:175, II:176, II:177
Ångfartyget Amiral Platen - II:178, II:179, II:180, II:181
Resan till solen eller sång för ångfartyget Norrland - II:182, II:183, II:184
Visa öfver Kisa-mor - II:185, II:186, II:187
Visa om svartrockarne - II:188, II:189
Sångaren af den moderna sorten - II:190, II:191, II:192
En tidningsskrifvares yttersta vilja - II:193, II:194
Till månen (Herr måne, vänta ej) - II:195, II:196
Nyårsmorgonen 1830 - II:197, II:198
Aftäckningen af Bellmans byst - II:199, II:200, II:201, II:202, II:203, II:204, II:205, II:206
Haga - II:207, II:208
En juliafton - II:209, II:210
Fjäriln (Fjäril, fjäril, granna sköna) - II:211
Djurgården - II:212
Konung Salomo och hans narr Markolfus - II:213, II:214, II:215, II:216, II:217
Borgmästarens horn - II:218, II:219, II:220, II:221
Julnatten eller klockaren i Skånköping - II:222, II:223, II:224
Mästermannens bröllop - II:225, II:226, II:227, II:228, II:229
Galgfoglarne - II:230
Den siste fosforisten - II:231, II:232, II:233, II:234
Den siste dryckeskämpen - II:235, II:236, II:237, II:238
Movitz' klagan - II:239, II:240
Movitz' anlete - II:241, II:242, II:243
Mollbergs filosofi - II:244, II:245
Mollbergs frieri - II:246, II:247
Sorgerna öfver fader Bergström - II:248, II:249, II:250
Flaskans, korkens och korkskrufvens upprinnelse - II:251, II:252, II:253, II:254
Samtal mellan Mulpus och Markolfus om pastorat - II:255, II:256
Sång för Grekerne - II:257, II:258
Vid Lorenzo Hammarskölds begrafning - II:259, II:260
Riksdagsvisa - II:261, II:262
Elegi öfver Brodren Stjernstolpe, vanligtvis kallad Brodren Wetz - II:263, II:264, II:265, II:266
En skål för naturforskningen - II:267, II:268
Sång till professor Agardh, då han blef biskop - II:269, II:270, II:271, II:272
Med anledning af riksdagens afblåsande 1835 - II:273, II:274
Sång på Östgöta gilles högtidsdag 28 Nov. 1835 - II:275, II:276, II:277
Helsning af Östgöta gille till Södermanlands och Nerikes, på Blåporten 28 Maj 1836 - II:278, II:279
Till naturforskaren, professor doktor Hedenborg, vid hans andra resa till Egypten - II:280, II:281
Till en skollärare - II:282, II:283
Tal i sällskapet Par Bricole på Barbara-dagen 1837 - II:284, II:285, II:286, II:287, II:288, II:289, II:290, II:291, II:292
En skål för professor Hedenborg - II:293, II:294
Vid Karl Aug. Nicanders jordfästning - II:295, II:296, II:297, II:298
Till biskop Franzén - II:299, II:300, II:301, II:302
Sång till professor Karl Bitter 29 Sept. 1840 - II:303, II:304, II:305
Visa om popularitetsjägarne inom riksstånden - II:306, II:307
Visa för våra prestgummor - II:308, II:309
Inlaga till Riksens ständers Justitie-Ombudsman från samtliga det Högvördiga Ståndets fruar - II:310, II:311, II:312, II:313, II:314
En skål till herr professor Marmier - II:315, II:316, II:317, II:318
De varma serveterna eller hemmets och återseendets skål - II:319, II:320
Farväl till f. d. Rektorn vid Katarina skola, kyrkoherden Johan Bergvall - II:321, II:322, II:323
Sång på Östgöta gilles högtidsdag 28 Maj 1842 - II:324, II:325, II:326, II:327
Epigram. Till Tegnér, då han blef biskop. Bålen - II:328
Dramatiska dikter - II:329
Molnskyarne - II:331, II:332, II:333, II:334, II:335, II:336, II:337, II:338, II:339, II:340, II:341, II:342, II:343, II:344, II:345, II:346, II:347, II:348, II:349, II:350, II:351, II:352, II:353, II:354, II:355, II:356, II:357, II:358
Till brodren Kullman den 21 April 1828, då han afflyttade till sitt pastorat i Södertelje - II:359, II:360, II:361, II:362, II:363, II:364, II:365, II:366, II:367, II:368, II:369, II:370, II:371, II:372, II:373, II:374, II:375, II:376, II:377, II:378, II:379, II:380, II:381, II:382, II:383, II:384, II:385, II:386, II:387, II:388, II:389, II:390, II:391, II:392, II:393, II:394, II:395, II:396, II:397, II:398, II:399, II:400, II:401, II:402, II:403, II:404
Skalden och publiken - II:405, II:406, II:407, II:408, II:409, II:410, II:411
Sjöscen från syndafloden - II:412, II:413, II:414, II:415, II:416, II:417, II:418
Informatorn och discipeln - II:419, II:420, II:421, II:422
Skrifter på blandad vers och prosa - II:423
Tal, hållet i Haga park en Juli-afton - II:425, II:426, II:427, II:428, II:429
Tal, hållet i Gröna rutan - II:430, II:431, II:432, II:433, II:434, II:435, II:436, II:437, II:438
Fantasien - II:439, II:440, II:441, II:442, II:443, II:444
Tal öfver Barbara, hållna i sällskapet Par Bricole. 1 - II:445, II:446, II:447, II:448, II:449
2 - II:450, II:451, II:452, II:453, II:454
3 - II:455, II:456, II:457, II:458, II:459
De sista Septemberdagarne - II:460, II:461, II:462, II:463
Ett litet impromptu, då hofpredikanten A. A. Afzelius tillträdde sitt pastorat - II:464, II:465, II:466
Min resa till Småland. Fragment - II:467, II:468, II:469, II:470, II:471, II:472, II:473, II:474, II:475, II:476, II:477, II:478, II:479, II:480, II:481, II:482, II:483, II:484, II:485
Fragment ur min journal vid en resa till Finland - II:486, II:487, II:488, II:489, II:490, II:491
Tal, hållet i det gröna vid Kräftriket - II:492, II:493, II:494, II:495, II:496
Anmärkningar - II:497, II:498, II:499, II:500, II:501, II:502, II:503, II:504, II:505, II:506, II:507, II:508, II:509, II:510, II:511, II:512, II:513, II:514, II:515, II:516
Innehållsförteckning till andra delen - II:517, II:518, II:519
Rättelser - II:520

Tredje delen


Titelsida - III:titelsida, III:titelbladets baksida
Smärre prosaiska uppsatser - III:1
Om stallmästare och skolmästare - III:3, III:4, III:5
Företal till Babels torn, en rymdskrift - III:6, III:7, III:8, III:9, III:10, III:11
Hvad är kärlek? - III:12, III:13, III:14, III:15
Den dumma skolan - III:16, III:17, III:18, III:19
Försök till tal öfver en svafvelsticka - III:20, III:21, III:22
Dedikation till sömnen - III:23, III:24, III:25, III:26, III:27, III:28, III:29, III:30, III:31
Kurs i geografien - III:32, III:33, III:34
Noveller - III:35
Ungdomsfantasier eller Nahum Fredr. Bergströms krönika. I - III:37, III:38, III:39, III:40, III:41, III:42, III:43, III:44, III:45, III:46, III:47, III:48, III:49, III:50, III:51, III:52, III:53, III:54, III:55, III:56, III:57, III:58, III:59, III:60, III:61, III:62, III:63, III:64, III:65, III:66, III:67, III:68, III:69, III:70, III:71, III:72, III:73, III:74, III:75, III:76, III:77, III:78, III:79, III:80, III:81, III:82, III:83, III:84, III:85, III:86, III:87, III:88, III:89, III:90, III:91, III:92, III:93, III:94, III:95, III:96, III:97, III:98, III:99, III:100, III:101, III:102, III:103, III:104, III:105, III:106, III:107, III:108, III:109, III:110, III:111, III:112
II - III:113, III:114, III:115, III:116, III:117, III:118, III:119, III:120, III:121, III:122, III:123, III:124, III:125, III:126, III:127, III:128, III:129, III:130, III:131, III:132, III:133, III:134, III:135, III:136, III:137, III:138, III:139, III:140, III:141, III:142, III:143, III:144, III:145, III:146, III:147, III:148, III:149, III:150, III:151, III:152, III:153, III:154, III:155, III:156, III:157, III:158, III:159, III:160, III:161, III:162, III:163, III:164, III:165, III:166, III:167, III:168, III:169, III:170, III:171, III:172, III:173, III:174, III:175, III:176, III:177, III:178, III:179, III:180, III:181, III:182, III:183, III:184, III:185, III:186, III:187, III:188, III:189, III:190, III:191, III:192, III:193, III:194, III:195, III:196, III:197, III:198, III:199, III:200, III:201, III:202, III:203, III:204, III:205, III:206, III:207, III:208, III:209, III:210, III:211, III:212, III:213, III:214, III:215, III:216, III:217, III:218, III:219, III:220, III:221, III:222, III:223, III:224, III:225
Ur Freja, poetisk kalender - III:226, III:227, III:228, III:229, III:230, III:231, III:232, III:233, III:234
De tre familjerna - III:235, III:236, III:237, III:238, III:239, III:240, III:241, III:242, III:243, III:244, III:245, III:246, III:247, III:248, III:249, III:250, III:251, III:252, III:253, III:254, III:255, III:256, III:257, III:258, III:259, III:260, III:261, III:262, III:263, III:264, III:265, III:266, III:267, III:268, III:269, III:270, III:271, III:272, III:273, III:274, III:275, III:276, III:277, III:278, III:279, III:280, III:281, III:282, III:283, III:284, III:285, III:286, III:287, III:288, III:289, III:290, III:291, III:292, III:293, III:294, III:295, III:296, III:297, III:298, III:299, III:300, III:301, III:302, III:303, III:304
Förlofningen - III:305, III:306, III:307, III:308, III:309, III:310, III:311, III:312, III:313, III:314, III:315, III:316, III:317, III:318, III:319, III:320, III:321, III:322, III:323, III:324, III:325, III:326, III:327, III:328, III:329, III:330, III:331, III:332, III:333, III:334, III:335, III:336, III:337, III:338, III:339, III:340, III:341, III:342, III:343, III:344, III:345, III:346, III:347, III:348, III:349, III:350, III:351, III:352, III:353, III:354, III:355, III:356, III:357, III:358, III:359, III:360, III:361, III:362, III:363, III:364, III:365, III:366
Aning och sympati - III:367, III:368, III:369, III:370, III:371, III:372, III:373, III:374, III:375, III:376, III:377, III:378, III:379, III:380, III:381, III:382, III:383, III:384, III:385, III:386, III:387, III:388, III:389
Anmärkningar - III:390, III:391
Innehållsförteckning till tredje delen - III:392
Rättelser - III:392

Project Runeberg, Wed Mar 2 12:37:41 2016 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/cfd/

URN:NBN:se-d1998362
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free