- Project Runeberg -  Samlade skrifter /
Förord

(1875) [MARC] Author: Carl Fredric Dahlgren
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Förord

Föreliggande upplaga af C. F. Dahlgrens verk är grundad på hela samlingen af hans förut tryckta arbeten, samt på den lilla samling af skaldens handskrifter, som genom Kongl. Bibliotekarien A. I. Arvidsson, efter den första upplagans af Samlade skrifter utgifvande, af Dahlgrens sterbhus till Kongl. Biblioteket aflemnades. I denna sist nämda samling saknas urskriften till den för bedömandet af Dahlgrens senare lif och författareskap så vigtiga berättelsen om hans sjukdom, hvilken berättelse, af Arvidsson intogs i hans lefnadsteekning öfver Dahlgren. Denna berättelse är här aftryckt efter Arvidsson.

Efterforskningar hafva förgäfves gjorts efter Dahlgrens dramatiska stycke Ulla Vinblads födelse eller Paris' dom. Det uppfördes å Djurgårdsteatern sammanlagdt sju gånger under åren 1829-32, upptogs sedermera på den s. k. Nya teatern (Hammers), der det under April och Maj 1868 speltes tretton gånger. Af ett bref till Dahlgren, dateradt Norrköping 7 October 1829, synes, att stycket der detta år uppförts af det Vildnerska teatersällskapet.

Ur föreliggande upplaga hafva af de stycken, som Arvidsson i sin upplaga intagit, uteslutits de fleste af Dahlgrens äldsta i Atterboms Poetiska kalender intagna poemer samt romanen Grossörskan Vierdumpels resa till kanalfesten 1832. Dess utom flere andra smärre stycken. Deremot hafva intagits många af Arvidsson uteslutna, hvilka ansetts förtjena bevaras.

Samlingen har fördelats i Större stycken, Lyriska dikter, Dramatiska dikter, Dikter på blandad vers och prosa, Smärre prosaiska stycken, Noveller. Inom den stora mängden af lyriska dikter har ej tidsföljden iakttagits, utan har man sökt sammanhålla styckena i större grupper efter innehållet. Deremot hafva till dem, liksom till alla stycken i hela upplagan, uppgifter lemnats, i de till hvarje del bifogade Anmärkningar, rörande tiden och platsen för hvarje styckes första offentliggörande. Väl behöfliga litteraturhistoriska, biografiska och bibliografiska upplysningar hafva äfven lemnats i synnerhet for förståendet af Molnskyarne och af stycket Till brodren Kullman.

Dahlgrens stafnings- och interpunktionssätt är mycket ojemnt. Då under första delens tryckning Svenska Akademiens Ordlista utkom, antogs denna derför såsom rättesnöre.

Stockholm, November 1875.


The above contents can be inspected in scanned images: I:förord, I:förordets baksida

Project Runeberg, Sat Apr 17 01:02:03 1999 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/cfd/forord.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free